|

Моҳият, мазмун ва принсипҳои маркетинг

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2016-09-20

Моҳият ва мазмуни маркетинг

Маркетинг аз калимаи англиси - <>- бозор пайдо шудааст. Назар ба бозор мафхуми маркетинг мазмуни васеъ ва чукуртар дорад. Маркетингро хамчун системаи мукаммали ташкил ва идоракунии фаъолияти бохаракати ширкат тасвир намудан лозим аст. Бо ибораи дигар фаъолияти маркетинги ширкат аз вакти пайдо шудани акида дар бораи ягон моли нав сар шуда то вакти истехсолу гузориши мол, мубодилаи вай ва инчунин хизматрасони пас аз фуруш ва ташкили истеъли мол, давом дорад.
Маркетинг-фаъолияти субъектхои муносибатхои бозоргони дар бозор аст. Таърифи хозиразамони маркетингро олими амрикои, яке аз аъзоёни ассосиатсияи маркетинги ИМА, профессори университети Шимолу Гарб Филипп Котлер додаст. Маркетинг-яке аз шаклхои фаъолияти инсон буда, бо воситаи мубодила ба конеъ намудани эҳтиёҷоту талаботи одамон равона карда мешавад. Чунин таърифи мухтасар шарҳро талаб мекунад.
Маркетинг-чунин шакли фаъолияти мақсадноки гурӯҳи одамон мебошад,ки ихтисоси махсусро талаб мекунад ва меҳнати онҳо ҳам ба ширкат ва хҳам ба чамъият фоиданок аст.
*Маркетинг-бо муайян намудани эҳтиёҷоту талабот ва бо аник намудани такозои харидорон cару кор дорад ва ширкат бояд ҳамаи онҳоро ба эътибор гирифта барои конеъ гардонидан ҳаракат намояд.
*Маркетинг-бо гузаронидани чорабиниҳои мушаххас дар доираи гуногуни истеҳсолот, алалхусус дар муомилот яъне дар вакти хариду фурӯши молҳо вобастаги дорад.
Дар натиҷаи таҳлилу санҷидани гуфтаҳои дар боло зикршуда ба  чунин хулоса меоем. Маркетинг- ин сиёсати корхона баҳри гирифтани фоида, ки дар натиҷа омӯхтану ояндабини, идоракунии окилона ва каноатманд гардонии истеъмолкунандагон бо мол, хизмат ё чизи дигари харидаашон ба даст меояд, асос меебад.
Зарурият ба маркетинг руз аз руз афзуда истодааст ва бо инкишофи муносибатҳои бозоргони  вобастаги дорад. Таҷрибаи аксарияти ширкатҳои чаҳон ва аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки барои бомувафаққият гузаронидани фаъолият дар бозор истифодаи тарзу усулҳои маркетинги зарур аст. Вазъи бозор ва муҳити он маҷбур месозад, ки ширкат чорабиниҳои маркетингиро дар вақти лозими ва бо сарфи маблағи муайян гузаронад.
Одатан ширкатҳо ба маркетинг дар холатҳои зерин машғул мешаванд,
*пастравии хаҷми фурӯши мол роҳбарияти ширкатро водор месозад, ки сабабҳои чунин пастравиро муайян намуда чораҳои лозимро барои боздоштан ва сониян барои афзоиш фурӯши молҳо бинад.Масалан, ҳаҷми фурӯши нушокиҳои ширкати «ГМХ- АЗИЯ ЛТД» дар соли охир тамоили пастрави дошт ва роҳбарияти корхона инро ба эътибор гирифта шӯъбаи маркетинг ташкил намуда, чорабиниҳо оиди баланд бардоштани сифат ва паст кардани нархро ба воситаи реклом васеъ паҳн намуд. Дар натиҷа, кадре бошад ҳам, ҳаҷми фурӯшро ба дараҷаи фоиданоки ширкат баровард.                                                                        
*инкишофи сусти афзоиши фурӯши мол ширкатҳоро маҷбур месозад, ки бозорҳои навро кашв намоянд. Одатан тадкикоти бозориро ба шӯбаҳо ё ин, ки ба пачуҳишгоҳи илми-тадқиқоти маркетинги месупоранд, зеро чунин кор мураккаб буда тайёри махсусро талаб мекунад. Агар мисоли худро давом дихем ширкати «ГМХ АЗИЯ ЛТД» бахшҳои худро оиди фуруши мол дар шаҳру ноҳияҳо ташкил дода , географияи фурӯшро васеъ намуд.
*тағйирёбии қимматҳо дар тақозои харидори ва ё дигаргунёбии одати аҳолии дар истеъмоли баъзе молҳо ҳам ширкатҳоро водор месозад, ки ба маркетинг машғул шавад. Масалан- афзудани ҳаҷми нушокиҳои корхонаи муштараки «ГМХ- АЗИЯ ЛТД» ва зиёд шудани номгуҳои вай аз як тараф ва истеъмоли каҳва аз дигар тараф ба кам шудани истеъмоли чой оварда мерасонад.
*пуршиддат гардидани рақобат дар соҳаи гуногуни истеҳсол ва тиҷорати мол. Аз ин сабаб вазъи бозорҳои молҳои гуногун тез-тез тағйир меёбад ва ин аз ширкат талаб мекунад, ки чораҳои маркетинги худро гузаронад. Пуршиддат шудани рақобат дар бозорҳои нӯшоки баъд аз ба кор даровардани корхонаи муштараки «Оби Зулол» мисоли равшан шуда метавонад. Анна дар ҳамин шароит кадоме аз ширкатҳо сиёсати худро оиди нарх ва сифати мол окилона гузаронад ва чорабиниҳои маркетингиро мукаммал ва бо сифат бинад, он гоҳ мувафаққиятро ба даст даровардан имконпазир мешавад.

Дидан карданд: 2610

Мавзӯъҳои монанд:

Принсипҳои маркетинг

Маркетинг ҳамчун назарияи бозории менеҷмент

Моҳият, мазмун ва принсипҳои маркетинг

Тадқиқотҳои маркетинги

Тадқиқи мархилавии бозори байналмиллали

Ошкорсозии муамоҳо ва тасвият додани мақсадҳои маркетинги

Макромухити маркетинги

Татқиқотбарии маркетинг ва зарурияти он дар шароити муосир

Зинаҳои гузаронидани тадкикотбарии маркетинг ва самтҳои асосии он.

Мохият ва мақсади маркетинг

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: Исфараги
Санаи дохилгардида: 2018-05-29

Хеле хуб русиша хондам нафахмидам То?икиша хондам тамоман нафахмидам калимахои душворфахм ягон хел карда калимахои русирохам дар кавс бошадам овардан лозим


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: