|

Фаъолияти суғуртавӣ дар Иёлотии Муттаҳидаи Амрико (ИМА)

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-05-30

Дар ИМА зиёда аз 10 ҳазор ширкатҳои суғуртавӣ фаъолият мекунанд: бештар аз 8 ҳазор - бо суғуртаи амвол ва бештар аз 2 ҳазор - бо суғуртаи шахсӣ машғуланд, ҳол он ки шумораи як ҷояи ширкатҳои суғуртавӣ дар мамлакатҳои Иттиҳоди иқтисодии Аврупо (ИИА) ҳамагӣ то 4200 ададро ташкил медиҳад. Дар аввали солҳои 90-ум шаҳрвандони ИМА қариб 90 млн. шартномаи суғуртавро, ки маблғи умумии 4,5 млрд. долларро ташкил мекард, дар даст доштанд.
Монополияҳои суғуртавии ИМА тахминан 50 фоизи тамоми бозори суғуртаи мамлакатҳои мутараққии индустрии  ҷаҳонро назорат менамоянд. Дороиҳои ҳамаи ширкатҳои суғуртавии ИМА тақрибан 1трлн. долларро ташкил медиҳанд. Ба ҳисоби миёна дороиҳои як ширкат 950 млн. долларро ташкил менамоянд, ба 12 ширкати калонтарин бошад 45 млрд. доллар рост меояд.
Индустрияи суғуртавӣ дар ИМА ягона буда, зери таъсири қонунгузории зиддиинҳисории мамлакат қарор намегирад. Дар ИМА ду навъи ширкатҳои суғуртавӣ фаъолият мекунанд -  ҷамъияти саҳомӣ ва  ҷамъияти суғуртаи байниҳамдигарӣ. Ширкатҳои давлатии суғуртавӣ ву ҷуд надоранд. Саҳмияҳои  ҷамъиятҳои саҳомиро ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам шахсони ҳуқуқӣ харида метавонанд. Ширкатҳои суғуртавӣ се навъи суғуртаркуниро ан ҷом медиҳанд:
- бекифитҳо (суғуртаи ҳаёт ва саломатӣ, тиббӣ, нафақа, амонатӣ ва ғ.);
- ти ҷоратӣ (доираи васеъ);
- амволӣ (суғуртаи биноҳо, автомобилҳо ва дигар амволи шаҳрвандон).
Дар ИМА суғуртаи шахсӣ бештар инкишоф ёфтааст. Вай ба суғуртаи ҳаёт, суғурта аз бемориҳо ва фалокатҳо тақсим мешавад. Суғуртаи ҳаёт дар навбати худ ба суғурта дар мавриди фавтидан ва суғуртаи пасандоз тақсим мешавад. Суғуртаи дар мавриди фавтиданро ба мўҳлати муайян ё якумрӣ бастан мумкин аст. Ба ҳиссаи ин намуди суғурта дар ИМА ¾ қисми ҳамаи шартномаҳои суғурта рост меояд. Суғуртаи пасандоз ба мўҳлати муйаян баста шуда, мабалғи суғурта ҳангоми ба синни муайян расидани шахси суғурташуда, ки онро шартнома муқаррар кардааст, пардохт карда мешавад. Аксар вақт ин намуди суғурта як ҷоя бо суғуртаи ҳодисаи фавт гузаронда мешавад.  Ҷамъоварии солонаи пули суғуртаи ҳаёт қариб 9 млрд. долларо ташкил медиҳад.
Суғуртаи соҳаи қарзию-молиявӣ аз  ҷиҳати аҳамиятнокии намудҳои суғурта дар  ҷои дуюм меистад, ки ин дар мамлакат дар соҳаи савдо ва хизматрасонӣ васеъ паҳн шудани принсипҳои ҳисобҳои қарзиро мефаҳмонад. Суғуртаи амвол ва масъулияти фирмаҳои калонтарини ти ҷоратӣ ва саноатии ИМА ба даст овардани ҳа ҷми суғуртапулиро ба маблағи 8 млрд. доллар таъмин менамояд.
Ҳамаи  ҷамъиятҳои суғуртавии ИМА аз рўи принсипи ташкилӣ ба ду гурўҳи калон тақсим мешаванд: ширкатҳои саҳҳомӣ (онҳо аксариятанд) ва «мёючуэлс» - як навъи  ҷамъияти суғуртаи байниҳамдигарӣ.
Соҳибони ширкати суғуртавии саҳҳомӣ саҳмиядорон буда, дар шакли дивиденд фоида мегиранд. Моликони «мёючуэлс» танҳо онҳое мебошанд, ки дар ҳамин ширкат суғурта шудаанд. Тамоми сармоя аз ҳисоби ҳаққи суғурта ва ҳисса ҷудокунӣ аз фоида ташкил меёбад.
Яке аз хусусиятҳои муҳими ширкатҳои калонтарини суғуртавии ИМА оид ба суғуртаи ҳаёт чунин аст, ки бинобар баланд будани нуфузи ширкатҳои суғуртавӣ, ба ихтиёри онҳо маблағҳои бисёрмиллиарда, ки ба фондҳои гуногуни нафақа таалуқ доранд, дода мешаванд. Дар ин маврид вазифаи  ҷамъиятҳои суғуртавӣ аз он иборат аст, ки бо роҳи истифода аз сиёсати самараноки сармоягузорӣ нафақат ниҳадории мабалағ, инчунин афзоиши он низ таъмин карда шавад. Барои идоракунии ин маблағҳо ширкатҳои суғуртавӣ подоши комиссионӣ меситонанд. Ҳатто андозаи муътадили он - 01 фоиз аз мабалғи барои идоракунӣ гирифташуда, миллионҳо доллар даромад меорад.
Захираҳои калони сармоягузорӣ ширкатҳои суғуртавиро ба яке аз марказҳои бонуфузу таъсиррасони назорати молиявӣ нисбат ба корпоратсияҳои саноатӣ табдил медиҳанд.
Хусусияти хоси системаи суғуртаи ИМА иштирок дар суғуртаи миёнаравҳои гуногун мебошад-шартномаи суғурта на бевосита, балки тавассути агенти суғурта ё брокер қабул карда мешавад. Шумораи умумии брокерҳо ва агентҳо дар мамлакат ба 0,5 млн. нафар мерасад. Ба фаъолияти брокерӣ, ҳам шахсони алоҳида, ва ҳам фирмаҳои калони махсус, машғуланд.
Бисёр ширкатҳои суғуртавии ИМА дар аксар мамлакатҳои  ҷаҳон ширкатҳои фаръӣ доранд. Масалан, АИГ-ширкати холдингӣ дар 130 мамлакати  ҷаҳон, 44 ширкати фаръиро назорат мекуанад. Басти (ҳайати) хизматчиён қариб 28 ҳазор нафарро ташкил медиҳад.
Корчалони хори ҷии инҳисорияҳои Амрико ва фаъолияти ширкатҳои хори ҷӣ дар ИМА ва дигар мамолик ба даст овардани ҳа ҷми пули суғуртаро ба маблағи қариб 2 млрд. доллар таъмин меномоянд.
Фаъолияти ҳамаи ширкатҳои суғуртавии ИМА-ро се ширкати консалтингӣ таҳлил менамоянд, ки дар семоҳа каталоги кори онҳоро омўхта, рейтинги расмии ширкатҳои суғуртавиро нашр намуда, доир ба эътимоднокии онҳо барои муштарӣ ва ҳолати пардохтпазириашон маълумот медиҳанд. Омилҳои асосие, ки аз рўи онҳо таҳлил гузаронда мешавад, вазъи молиявӣ, пардохти даъвоҳо ва сатҳи хизматрасонӣ, амният ва пешгирии талафот, чандирии кори ширкати арзиши хизмат мебошанд.
Сатҳи талафот, даромад ва коэффисиенти самаранокӣ оид ба сармоягузорӣ ва дара ҷаи қарзи дебиторӣ маҳакҳои асосии самаранокии кори ширкати суғурта шуморида мешавад.

Дидан карданд: 1517

Мавзӯъҳои монанд:

Бозори суғуртаи Швейтсария, Италия , Франсия ва Ҷопон

Бозори суғуртаи Олмон

Бозори суғуртвӣ Британияи Кабир

Фаъолияти суғуртавӣ дар Иёлотии Муттаҳидаи Амрико (ИМА)

Хароҷоти ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба назар гирифта мешавад

Даромади ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи барои пардохти андози фоида андозбандишаванда ба назар гирифта мешавад

Манбаъҳои ташаккули фоидаи ширкати суғуртавӣ

Рекламаи суғурта дар воситаҳои ахбори омма (ВАО)

Хусусияти даври (сикли) ҳаётии маҳсулоти суғуртавӣ

Нархи маҳсулоти суғуртавӣ

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: