|

Бузургихои миёна. Принсипҳои умумии татбиқи онҳо

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Сино Эгамбердиев

Санаи дохилгардида: 2014-03-14

1.Бузургии миёна бузургии ҷамъбастӣ буда андозаи нишондиҳандаҳои майлкунандаро дар маҷмӯъ шарҳ медиҳад. Инчунин, вай мазмуни аломати муайянро дар маҷмӯи як шумора ифода намуда фарқияти алоҳидаи мазмуни бузургии ҷудогонаи маҷмӯъро ихроҷ менамояд.
Нишондиҳандаи умумӣ карда шудаи дараҷаҳои якхелаи ҳодисаҳоро дар шароити мушахаси вақт ва ҷои тавсифдиҳанда, инчунин бузургии аломати тағйирёбандаро барои воҳиди маҷмӯи сифатан якҷинса инъикос мекунад, бузургии миёна номида мешавад.
Вазифаи асосии бузургии миёна ин шарҳ додани дараҷаи тағйирёбӣ тараққиёти ҳодисаҳо дар як вақт ва маконӣ муайян мебошад. Хулоса, мафҳуми асосии бузургии миёна дар он аст, ки вай ба воҳиди маҷмӯъи омӯхташаванда дохил шуда бо ёрии таснифи (сифати) воҳид тамоми маҷмӯъро тасниф медиҳад.
Хусусиятҳои бузургии миёна:
Онҳо устувор буда қонунияти инкишофи ҳодисаҳоро зоҳир мекунад;
Бузургии миёна муқоисашавии ду маҷмӯи гуногун рақамро осон менамояд;
Барои тасниф намудани сатҳи инкишофи ҳодисаро дар вақт ёрӣ медиҳад;
Алоқамандию вобастагии байни ҳодисаҳоро нишон дода тасниф менамояд.
 Бузургии миёна бузургии хулосаҳои назариявӣ  мебошанд, зеро ки онҳо воҳиди назариявиро инъикос менамоянд. Ҳамин тариқ, бузургии миёна барои шарҳ додани маҷмӯъҳои сифатан якхела истифода бурда мешавад. Инчунин, зарурияти ҳисобкунии бузургии миёна ин мавҷудияти тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ва дар навбати худ гуногунпаҳлӯ будани равишҳо ва ҳодисаҳои ҷамъиятӣ мебошад.
2.Намудҳо бузургиҳои миёна зеринанд:
1.Бузургиҳои миёна арифметики.
2.Бузургиҳои миёна гармоники.
3.Бузургиҳои миёнаи хронологи.
Дар навбати худ бузургиҳои миёна арифметики ду хел мешаванд: одди ва мушоҳидави.

Дидан карданд: 2512

Мавзӯъҳои монанд:

Сарчашмаҳои назариявии омори байналхалқӣ

Мафҳуми омор дар давраи муосир.

Омодасозии мушохидаи омори

Мохияти мушоидаи омори. Ташкили мушохидаи омории давлати.

Омори баҳодии дараҷаи зисти аҳолӣ

Омори аҳолӣ

Омори нарх

Омори бойгарии давлат

Омори саноат

Графикхои омори

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: