|

Иваз кардани суғурташаванда дар шартномаи суғурта

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-05-28

Дар ҳолати вафоти суғурташавандае, ки шартномаи суғуртаи моликият бастааст, ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои суғурташаванда ба шахсе мегузарад, ки моликияти мазкурро аз рўи тартиби меросхўрӣ қабул намудааст. Дар ҳолатҳои дигари иваз намудани суғурташаванда ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои ў бо розигии суғурташаванда ба соҳибмулки нав мегузарад, масалан, ҳангоми фурўхтани моликият дар вақти эътибор доштани шартномаи суғурта ва ғайра.
Дар ҳолати вафоти суғурташавандае, ки ба манфиати шахси сеюм шартномаи суғурта бастааст, ҳуқуқ ва ўҳдадориҳое, ки дар шартномаи мазкур муқаррар шудааст, бо ризоияти ў ба шахси сеюм мегузарад. Дар ҳолати ғайриимкон будани и ҷрои ўҳдадориҳои шартномаи суғурта аз  ҷониби ин шахс, ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои ў метавонад ба шахсоне гузарад, ки мутобиқи қонунгузории  Ҷумҳурии То ҷикистон ўҳдадориҳои шахси суғурташударо нисбати ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои ў и ҷро менамоянд.
Агар дар давраи эътиборнокии шартномаи суғурта суғурташаванда аз  ҷониби суд корношоям ё корношоями нопурра эълон шавад, ҳуқуқу ўҳдадориҳои чунин суғурташавандаро сарпараст ё восии ў и ҷро менамояд. Дар чунин ҳолат суғуртаи масъулият аз лаҳзаи қатъ гардидан ё маҳдуд гаштани коршоямии суғурташаванда ба итмом мерасад.
Ҳангоми азнавташкилдиҳии суғурташаванда, ки шахси ҳуқуқӣ мебошад, дар давраи эътиборнокии шартномаи суғурта ҳуқуқу ўҳдадориҳои вай аз рўи шартномаи мазкур бо розигии суғурташаванда ба вориси ҳуқуқии дахлдоре мегузарад, ки санадҳои қонунгузории  Ҷумҳурии То ҷикистон муқаррар кардаанд.

Дидан карданд: 742

Мавзӯъҳои монанд:

Бозори суғуртаи Швейтсария, Италия , Франсия ва Ҷопон

Бозори суғуртаи Олмон

Бозори суғуртвӣ Британияи Кабир

Фаъолияти суғуртавӣ дар Иёлотии Муттаҳидаи Амрико (ИМА)

Хароҷоти ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба назар гирифта мешавад

Даромади ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи барои пардохти андози фоида андозбандишаванда ба назар гирифта мешавад

Манбаъҳои ташаккули фоидаи ширкати суғуртавӣ

Рекламаи суғурта дар воситаҳои ахбори омма (ВАО)

Хусусияти даври (сикли) ҳаётии маҳсулоти суғуртавӣ

Нархи маҳсулоти суғуртавӣ

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: