|

Раванди идоракуни дар Мақомоти гумрук

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-05-16

Нақша:

 • Мафҳум вамундариҷаи раванди идоракунӣ дар Мақомоти гумрук.
 • Ташкили раванди идоракуни дар системаи Мақомоти гумрук.

Раванди идоракунӣ – яке аз қисмҳои асосии системаиидоракунӣ ба ҳисоб меравад. Раванди идоракуни ин фаъолияти субъектони идоракунӣ ба як система мутаҳид карда шуда мебошад, ки барасидан ба мақсади коллективбо роҳи амалигардонии вазифаҳои муайян бо истифода а усулҳо ва принсипҳои мувофиқ равона карда шудааст.
Раванди идоракунӣ бо мундариҷаи ба худ хос аз дигар қисмҳои системаи идоракунӣ фарқ мекунад, ки чунин ҷиҳатҳоро ҷудо менамоянд:

 • Методологӣ;
 • Функсионалӣ;
 • Иқтисодӣ;
 • Ташкилӣ;
 • Иқтимоӣ;
 • Маълумотӣ;

Ҷиҳати методологи аз он иборат, ки раванди идоракунӣ марҳила ба марҳила дар пайдарҳамии муайян амали кардамешавад:

 • Мақсадгузорӣ;
 • Баҳодиҳи ба вазъият;
 • Муайянкунии муаммо;
 • Коркарди қарори идоракунӣ

1.Мақсад – ин тасавуроти роҳбари Мақомоти гумрук  оиди чи гуна будани системаи идорашаванда ;
2.Вазъияти идоракунӣ – ин маҷмуи тамоми шартҳо(дохили ва берунӣ, объективӣ ва субъективӣ) дар муҳити муайяни идоракуӣ, кидар вақти муайя  бавуҷуд омадаанд характҳои мувофиқи роҳбарро талаб менамояд;
3.Муаммо(проблема) – ин зиддияти асосии байни вазъияти идоракунӣ ва мақсад ба ҳисоб меравад. Бартараф намудани чунин зиддият бо роҳи атомотики ба ҳалли проблема оварда мерасонад;
4.Коркарди қарори идоракунӣ – ин дарёфти роҳҳои бартараф намудни муаммо инчунин корҳои ташкилие, ки бо дар амал татбиқ намудани роҳҳои дарёфтгардида алоқаманд аст.

 • Ҷиҳати функсионалӣ – инамалигардонии функсияҳои умумии идоракуни дар пайдарҳамии муайян мебошад.
 • Ҷиҳати иқтисодӣ – бо фаъолияти системаи идорашаванда, ки бо муқарар кардани талабот ва захираҳои системаи идоракунанда ва баҳодиҳии истифодаи онҳо алоқаманд аст муайян карда мешавад.
 • Ҷиҳати ташкили дар истифодаи усулҳои таъсиррасонии ташкили – фармоиш ба системаи идорашаванда зоҳир мегардад.
 • Ҷиҳатҳои иҷтимои – яъне дар он зоҳир мегардад, ки дар тамоми марҳилаҳои раванди идоракунии иштироки захираҳои инсони но вобаста аз дараҷаи автоматикунонии раванди идоракуни диди мешавад.
 • Ҷиҳатҳои маълумоти аз он иборатаст, ки дар пайдарҳамии муайяни амалиётҳо оид ба коркарди маълумот дар раванди идоракунӣ зоҳир мегардад(ҷамъ намудан, ба навъҳо ҷудо намудан  коркарди авалия ва интиқоли маълумот). Вобаста аз нақши раванди идоракунӣ чунин намудҳои  идоракуниро фарқ мекунад:

2.Идоракунии брномави – чунии намуди идоракунӣ мебошад, ки дар асоси  барномаи аниқи коркард шуда бо ҷудо ҷудо намудани он ба сатҳи идоракунӣ бо нишондоди вазифаи  ҳар як сатҳи идоракуни амали карда мешавад.
3.Идоракунии мақсаднок – яъне дар ин намуди идоракуни мақсад нақши асосиро бозида хуксусият ва рафти фаъолияти идоракуниро муайян менамояд .
Дар таҷрибаи идоракунӣ, намудҳои   идоракуни акасвар вақт дар якҷояги истифода бурда мешавад. Аз намудҳои номбаргашта идоракуни барномавӣ ва идоракунии мақсаднок дар якчояги  дар фаъолияти мақомотҳои гумрукӣ  самаранок истифода шуда истодааст.
Ташкили раванди  идоракуни дар системаи Мақомоти гумрук  - ин танзими ҳаматарафаи он, ки конкрети будани раванди идоракунӣ, пайдарҳамии  амалиётдар он ва ичроиши онро дар амал муайян менамояд ба ҳисоб меравад.
Ташкили раванди идоракуни чунин амалиётҳоро дар бар мегирад :
1.Муайян намудани иҷроиши сик ва амалиётҳои идоракунӣ;
2.Муқарар намудани иҷроиши амалиётҳои идоракунӣ;
3.Муқарар намудани сарчашмаи маълумотҳо  ва дастрасии саривақтии ба маълумот дар ҳар як мароҳилаи идоракунӣ;
4.Муқарар намудани иштироки гуногуни системаи идоракунӣ дар ҳар якмарҳилаи идоракунӣ;
Ҳар як раванди идоракунӣ аз чунин қисмҳо иборат аст:
1.Дар давраи раванди идоракуни – ин вақти муайянро дарбар мегирад, ки барои амалигардонии вазифаҳои идоракунӣ  (таҳлил ва пешгӯи) банақшагири ташкил, танзим, баҳисобгири ва назорат зарур аст. Барои амолигардонии сикли идоракунӣ базаи меъёрии барои системаи банақшагири, системаи баҳисобгири,  системаи баҳодиҳи  ва ҳавасмандгардонии фаъолияти кормандон таъминоти кадри ва ахбороти зарур аст . Ҳар як сикли идоракунӣ аз марҳилаҳо иборатаст;
2.Марҳилаҳоиидоракунӣ марҳила – ин мӯҳлати муфйяне мебошад, ки дар давоми он системаи фаъолиятдар пешистода тартиб дода шуда иҷроиши он таъмин карда мешавад.

Дидан карданд: 1882

Мавзӯъҳои монанд:

Идоракунии кормандон дар Мақомоти гумрук

Банақшагирии ташкили дар идоракунӣ дар Мақомоти гумрук

Ташкил ва танзим ҳамчун вазифаи идоракунӣ

Қабули қарорҳои идоракуни дар раванди идоракунӣ

Раванди идоракуни дар Мақомоти гумрук

Сохтори идоракунӣ дар Мақомоти гумрук

Хусусияти хоси идоракуни дар Мақомоти гумрук

Ташкили системаи идоракунӣ дар Мақомоти гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мақсад ва вазифаҳои фанни “Идоракуни ва ташкили фаъолияти гумрук”

Хироҷҳои гумруки ва намудҳои онҳо

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: