|

Тадқиқотҳои маркетинги

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-05-05

Тадқиқотҳои маркетинги– ин низоми омузиши ҳамачонибаи ташкили истеҳсолот ва фуруши молу хизматрасониҳо мебошад, ки ба конеъсозии талаботҳои муайян ва гирифтани фоида дар асоси омузиш ва пешгуии бозор равона карда шудааст.
Бо ибораи дигар, тадқиқотҳои маркетинги ин гункуни, кор карда баромадан ва таҳлили маълумотҳо бо мақсади кам гардонидани номуайяниҳо дар вакти кабули карорҳои маркетинги мебошад.
Зарурияти гузаронидани тадқиқотҳои маркетинги бо вазифаҳои мушаххаси он алокаманд мебошад:

  • кор карда баромадани карори стратеги оиди тарракиёти ширкат ва васеъ гардонидани доираи фаъолияти он;
  • ошкор сохтани имкониятҳо барои ишгол кардани мавкеи ракиби дар бозор;
  • равона сохтани истеҳсолот ба истехсоли он молу махсулоте, ки фуруши бомуваффакият доранд;

Тадқиқотҳои маркетинги ин чараёни доими ва мунтазам амалкунанда мебошад. Мувофики натичаҳои тадкикотҳо андозаи талаботи чори ва оянда ба моли ширкат муайян карда мешавад. Инчунин пешгуии тамоюли тарракиёти ширкат ва сохаҳои фаъолияти он омода карда мешавад. Тадқиқоти маркетингӣ – ин ҷамъоварии ахборот ба таври системавӣ оиди бозор, таҳлили он ва натиҷагирю пешниҳоди хулосаҳо мебошад.
Муайян аст, ки дар шароити муосир ҳақиқати асосии камбудии фаъолият ин норасоии ахбороти дурусту тадқиқшуда оиди қабули қарорҳои мақбули идоракунӣ ба шумор меравад. Вобаста ба ин фирмаҳои ватанӣ доимо дар ҳолати ноустуворӣ қарор доранд, ки аз ин калобишҳои доимӣ ва мавҷуд будани ахбороти зиёди куҳнашуда, наметавонанд қарорҳои лозимаро оиди дурнамои фаъолияти фирма қабул намоянд.

Дидан карданд: 2805

Мавзӯъҳои монанд:

Принсипҳои маркетинг

Маркетинг ҳамчун назарияи бозории менеҷмент

Моҳият, мазмун ва принсипҳои маркетинг

Тадқиқотҳои маркетинги

Тадқиқи мархилавии бозори байналмиллали

Ошкорсозии муамоҳо ва тасвият додани мақсадҳои маркетинги

Макромухити маркетинги

Татқиқотбарии маркетинг ва зарурияти он дар шароити муосир

Зинаҳои гузаронидани тадкикотбарии маркетинг ва самтҳои асосии он.

Мохият ва мақсади маркетинг

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: ООО Jovid.9700@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2017-10-11

Барои чи мавзуи "Тад?и?от?ои Макетинги" ?амаш нест??


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: