|

Таҳлил дар логистика

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-05-05

Вазифаҳои таҳлили систесаҳои логистикӣ аз он иборат мебошад, ки маълумотҳои мавҷударо таҳқиқ намуда, ба системаи муайян дароварда, дар асоси он хулосаҳои объективӣ барорад. Дар асоси таҳлили гузаронидашуда назария ё принсипҳои фаъолияти системаи логистикӣ муайян карда мешавад. Чӣ тавре ки мегӯянд: назария бе далелҳо чизи ҳолӣ буда, дар навбати худ фактҳо бе назария мазмун надоранд. Амалия асоси тафтиши назарияҳои вуҷуддошта мебошад, зеро далелҳо тамоили ҳақиқии ҳаётро инъикос мекунанд ва онҳо бо мурури замон тағйир меёбанд. Аз ин лиҳоз зарурати ҳар доим тафтиши назария вобаста ба тағйирёбии далелҳои нави фаъолияти системаи логистикӣ ба миён меояд.
Принсип гуфта, хулосабандиеро мефаҳманд, ки андозаи носаҳеҳии муайянеро ба худ дорад. Одатан принсипҳо дар асоси таҳлили маълумотҳои миёна ва ё эҳтисолӣ ба миён меояд.
Дар баъзе мавридҳо хулосабандӣ дар асоси эҳтимолият ба амал меояд. Масалан, тадқиқотчӣ бо эҳтимолияти 0,95 тасдиқ мекунад, ки камсозии харҷҳои интиқоли бор ба андозаи як сомонӣ фоидаи корҳонаро ба 0,92 сомонӣ зиёд мекунад.
Баъзан тадқиқотчиён дар хулосабандиҳояшон аз ифодаи «дар мавриди домӣ будани дигар омилҳо» истифода мебаранд. Яъне, фарз мекунанд, ки ба ғайр аз омилҳои таҳқиқшаванда, ҳамаи дигар омилҳои таъсиркунанда тайғир намеёбанд. Ин усул таҳқиқи раванди таҳлилро содда мекунад ва раванди омӯхташавандаро аз тариқи алоқаҳои муҳим дида мебарояд. Масалан, барои таҳқиқи алоқаи байни ҳаҷми боркашонӣ ва имконияти борбардории таркиби ҳаракаткунанда дар назар мегиранд, ки ба ғайр аз имконияти борбардорӣ дигар ҳамаи омилҳои ба ҳаҷми боркашонӣ таъсиркунанда бетайғир мемонад. Дар ин маврид диққати тадқиқотчӣ фақат ба вобастагии ҳаҷми боркашонӣ ва имконияти борбардории таркиби ҳаракаткунанда равон карда мешаванд.
Ҳамин тавр, мо гуфта метавонем, ки ҳамаи назарияҳо ва принсипҳое, ки ошкор сохта шудаанд абстрактӣ мебошанд. Онҳо ҳамаи паҳлӯҳои воқеаҳои ҳақиқиро инъикос карда наметавонад.
Мутаассифона, тавсифи абстрактии назарияи системаҳои логистикӣ водор месозад, ки онро як чизи ғайриреалӣ, ғайриамалӣ баҳо диҳем. Вале дар асл назарияи системаҳои логистикӣ тавсифи амалӣ дошта, онҳо аз амалияи фаъолияти системаи логистикии иқтисодиёти мамлакат ба амал меояд. Олами равандҳои амалии системаҳои логистикӣ хеле мураккаб ва печида буда, ба ягон тартиби муайян даровардан хеле душвор аст. Менеҷери системаи логистикӣ назарияи худашро бо он мақсад тартиб медиҳад, ки дар байни фактҳои хаотикӣ ягон мақсад ё мазмуни вуҷуддоштаро ошкор созад, вагарна ин маълумотҳо барои идоракунии равандҳои логистикӣ ягон фоида намедиҳанд.
Ҳамин тавр, мо гуфта метавонем, ки хулосабандӣ кардан ин маънои содда кардан ё абстраксия карданро дорад. Медонем, ки хулосабандӣ дар системаи логистикӣ зарурати амалӣ дорад, абстраксиякунӣ ҳам чунин зарурат пайдо мекунад.
Назарияи системаи логистикӣ як навъ модел сурат ё схемаи ихтисоршудаи яке аз элементҳои логистика мебошад. Ин гуна моделҳо ба менеҷер имконият медиҳад, ки ба ҳақиқати фаъолияти системаҳои логистикӣ беҳтар сарфаҳм равад.
Бояд қайд кунем, ки назарияи хуб ба фактҳо асос меёбад, аз ин лиҳоз онҳо амалӣ ҳастанд. Назарияе, ки ба амалия мувофиқат намекунад а ҳақиқат дур мебошад.
Дар раванди пажӯиш ва маънидод намудани натиҷаҳои он як қатор масъалаҳо ба амал меоянд, ки таҳқиқи ратсионалии системаҳои логистикиро душвор месозанд. Ба қабил тасвирҳои хато истилоҳоти носаҳеҳ, тасвирҳои мантиқан нодуруст хатоҳои мантиқӣ дохил мешаванд.
Тасвирҳои хато афкори моро хира намуда бо гузаронидани таҳлили объективӣ халал мерасонад. Масалан, қабул шудааст, ки дар масофаи кӯтоҳ кашонидани бор бо автомобилҳо фоиданок аст. Дар асоси чунин тасвири хато сиёсати аз нақлиёти роҳи оҳан борҳои интиқолашон ба масофаи кӯтоҳро гирифта ба нақлиёти автомобилӣ вогузор кардани онҳо пеш бурда мешавад.
Тадқиқотчӣ бояд тавонад, ки ҳама гуна таъсирҳои хато ва боғаразу беасосро аз худ дур кунад. Масалан, қабул шудааст, ки ҳудуди истифодаи ратсионалии автомобилҳои худборфарор (самосвал) 15 -20 км аст. Вале мо дар амал мебинем, ки ба воситаи онҳо ба масофаи 200 300 км ва ҳатто то 500 км (Душанбе Ҳоруғ) борҳои ҳоҷагии халқ кашонида мешаванд.

Дидан карданд: 1222

Мавзӯъҳои монанд:

Сохтори ташкилии идораи анбӯҳи материалии корҳона

Шаклҳои системаи логистикӣ

Моҳияти системакунонии логистикаи тиҷоратӣ

Назария ва тадбирҷӯи дар логистика

НАЗАРИЯИ ПАЙДОИШИ МАФҲУМҲОИ ЛОГИСТИКА ВА МОҲИЯТИ ОНҲО ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Таҳлил дар логистика

Интиҳоби намуди нақлиёт дар минтақаи Тоҷикистон

Иттиҳодияи Аврупоии Иқтисодӣ (ЕврАзэс) ва Тоҷикистон

ИМКОНИЯТҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН НИСБАТИ ТАШКИЛИ МАРКАЗҲОИ ЛОГИСТИКӢ

Банақшагирии ташаккули маркази логистикӣ бо назардошти шароитҳои ҷуғрофӣ

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: