|

Мавзӯъҳо

корхои курси бо забони точики

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дата добавления: 2018-12-01

Автор урока: Алишер Фозилов

Мундариҷа
Муқаддима…………………………………………………..………………..3
Боби 1 Назарияи асосҳои бизнес
1.1. Намудҳои бизнес ва таърихи пайдоиши онҳо………. ..……... 4
1.2. Шаклҳои ташкилию ҳуқуқии бизнес………………………….…10
1.3. Батанзимоварии давлатии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.......….......….....…............…........……..……….……….…..….13
Боби 2. Лоихаи корӣ
2.1 Таҳлили соҳа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2. Моҳияти Лоиҳаи корӣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3. Нақшаи истеҳсолӣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
2.4. Нақшаи маркетингӣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5. Нақшаи ташкилӣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
2.6. Баҳодиҳӣ ба таваккалӣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.7. Нақшаи молиявӣ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Хулоса ……………………………………………………………………….. .31
Рӯйхати адабиётҳои истифодашуда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Просмотров: 907Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Дата добавления: 2018-12-01

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

Сарсухан ……………………………………………………… ……….3

 1. Матлаб ва асосҳои методологии менеҷмент ……………………….4
 2. Мафҳуми идоракунӣ ва менеҷмент………………………………… . 9
 3. Мақсад ва вазифаҳои менеҷмент…………………………………… .14

4. Шаклҳо ва самтҳои менеҷмент …………………………………..… 17
5. Соҳаҳо ва дараҷаҳои идоракунии корхонаҳо …………………..… 23
6. Нақши роҳбар дар системаи идоракунии ташкилот ………..… 28
Хулоса …………………………………………………………… …… 33

Адабиётҳои истифодашуда …………………………………………34

Просмотров: 755Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Дата добавления: 2018-12-01

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан

 1. Мафҳуми фаъолияти гумрук
 2. Принсипҳои асосии хадамоти давлатии гумрук
 3. Усулҳои муайян намудани арзиши гумрукӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хулоса

Просмотров: 605Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Дата добавления: 2018-12-01

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан

 1. Мафҳуми асъор
 2. Танзим ва назорати асъор дар Тоҷикистон
 3. Асъори хориҷи
 4. Тартиби муқаррар ва истифода намудани қурби асъор

Хулоса

Просмотров: 931Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Дата добавления: 2018-10-26

Автор урока: Алишер Фозилов

Мундариҷа. Сарсухан………………………………………………………………….3 1. Масъалаи барномасозии хатти тартиб додани масалаҳои барномасозии хатти.......………………………………………………..4 1.2 Ба намуди матритсавӣ овардани мбх………………………………...5 1.3 Ба нақшагирии таъминоти молиявӣ..................................................7 1.4 Масъалаи наклиёт…………………………………..……………….......9 1.5 Методҳои графики халлиМБҲ.................................................................20 1.6 Халли масъалахои барномасозии хатти усули симплекс…..….....28 3) Хулоса…………………………………………………………………….....29 4) Рӯйхати адабиётҳои истифодашуда……..……………………….........30

Просмотров: 805Кори Дипломӣ: Нақши қоғазҳои қиматнок дар иқтисодиёти кохонаҳо

Дата добавления: 2018-10-25

Автор урока: Алишер Фозилов

НАҚШАИ КОР:

Сарсухан ………………..……………………………………………...3-5 Боби 1. Мафҳуми қоғазҳои қиматнок ва нақши онҳо дар иқтисодиёт…………………………………………...……………….6-32
1.1 Гурўҳбандии қоғазҳои қиматнок …………...…….…...........6-17
1.2.Амалиётҳо бо қоғазҳои қиматнок дар биржаҳои фондӣ………………..………………………..…..…………….18-27
1.3.Қурбгузории қоғазҳои қиматнок …………….….…..28-32
Боби 2. Қоғазҳои қиматнок ҳамчун cарчашмаи иловагии сармоягузорӣ дар иқтисодиёт …….…………….……..33-63
2.1. Асосҳои ташкили бозори қоғазҳои қиматнок..33-36
2.2. Даромаднокӣ аз истифодаи қоғазҳои қиматнок
ва истифодаи онҳо дар иқтисодиёт …….…..……….37-42
2.3. Самтҳои самаранок истифодабарии қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ………………43-52
2.4. Дурнамо ва масоили қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ………………………………………………….....…53-63
Хулоса………………………………………………….……….……64-66

Рўйихати адабиёт ………………………………...……..………67

Просмотров: 678Кори Курсӣ: Баҳисобгирии Ӯҳдадориҳо

Дата добавления: 2018-10-11

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша
Сарсухан
Боби 1 Хусусиятҳои хоси ўҳдадориҳо ва намудҳои он

  • Таъриф, тасниф ва меъёрҳои асосии муайянкунии ўҳдадориҳо.
  • Баҳисобгирии ўҳдадориҳои ҷорӣ
  • Баҳисобгирии ўҳдадориҳои дарозмуддат
  • Баҳисобгирии хароҷоти қарзӣ

  Просмотров: 725Кори Дипломӣ: Индустрияи туризм ҳамчун объекти менеҷмент

Дата добавления: 2018-06-20

Автор урока: Алишер Фозилов

САРСУХАН
Боби 1. Индустрияи туризм ҳамчун объекти менеҷмент.

  1. Хусусиятҳои индустрияи туризм ва омилҳои

инкишофи он дар шароити муосир

  1. Таҳлили конъюнктураи бозори туристӣ
  2. Захираҳои туристӣ ва идораи истифодаи онҳо.

Боби 2. Вазифа ва принсипҳои менеҷменти туризм.

  1. Таснифоти вазифаҳои асосии менеҷменти туризм.
  2. Принсип ва усулҳои менеҷменти туризм.

Боби 3. Идоракунӣ ва барқароршавии маҳсулоти туристӣ ва бозори туристӣ.

  1. Идоранамои соҳаҳои туризм.
  2. Хусусиятҳои идоракунӣ дар ширкатҳои туристӣ.
  3. Консепсияи идоракунӣ дар соҳаи туризм.
  4. Идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи туризм.
  5. Идоракунии моҷароҳо дар корхонаҳои туристӣ.

ХУЛОСА
РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

 

Просмотров: 480Кори дипломӣ: Ба танзимдарории қоғазҳои қиматнок дар шароити бозоргонӣ

Дата добавления: 2018-05-30

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақшаи кор;
Сарсухан…………………………….….….….…..…..…..…..………………………3-5
Боби I. Мафҳуми умумӣ, навъ ва шакли қоғазҳои қиматнок.6-31

  1. Мавҳуми коғазҳои қиматнок ва тавсифи умумии онҳо…….6-16

1.2. Қоғазҳои қиматнок ва гурeҳбандии он дар замони ҳозира………..…....17-26
1.3. Қоғазҳои қиматноки озод ва асбобҳои (инструменти) молиявӣ...…......27-31
Боби II. Иштирокчиёни бозори қоғазҳои қиматнок ва танзими фаъолияти онҳо……..……………………………………………………………..32-59
2.1.  Бозори қоғазҳои қиматнок ва иштирокчиёни он……………..…….....…32-42
2.2.  Бозори дараxаи дуюмини биржавӣ (биржаи фондӣ)………………...…43-57
2.3.  Танзими фаъолияти иштирокчиёни бозори қоғазҳои қиматнок.....….58-59
Боби III. Системаи танзими давлатии бозори қоғазҳои қиматн…....…60-74
3.1.  Масъалаҳои умумии танзими бозори қоғазҳои қиматнок…..…………60-64
3.2.  Органҳои назоратии бозори қоғазҳои қиматнок……………………..…..65-71
3.3.  Асоси қонунбарорию ҳуқуқии бозори қоғазҳои қиматнок…………….72-74
Хулоса……………...……………………………………………………….................75-77

Адабиёти истифодашуда………………………………………….…………......78

Просмотров: 540Кори дипломӣ: Беқурбшавӣ ва олотҳои танзими он

Дата добавления: 2018-05-30

Автор урока: Алишер Фозилов

НАҚША:
Сарсухан
Боби1. Вобастагии беқурбшавӣ ва пул.

1.1 Бекурбшавӣ ва намудҳои асосии он.
1.2 Бекурбшавӣ ва вазъи бозор.
1.3 Нишондиҳандаҳои беқурбшави.

Боби 2. Сабаб ва оқибатҳои беқурбшавӣ

2.2 Сабабҳои пайдошавии беқурбшави.
2.2 Таъсири беқурбшави дар иқтисодиёт.

Боби 3. Олотҳои танзими беқурбшави

Хулоса
Адабиётҳо

Просмотров: 456Кори Курсӣ:Ба вуҷуд омадани давлатҳо дар Ҳиндустони қадим

Дата добавления: 2018-05-10

Автор урока: Алишер Фозилов

Сарсухан

 1. Ташакулёбии давлатҳои қадимтарин дар сарзамини Ҳиндустон.
 2. Вазъи кишоварзӣ ҳунарманди ва тиҷорат.
 3. Вазъи сиёси ва байналхалқии Ҳиндустони қадим

Хулоса
Адабиёт

Просмотров: 673Кори Курсӣ:Индонезия

Дата добавления: 2018-05-10

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан.
1.Аз ҷониби ҳоландиҳо забт шудани Индонезия.

2.Истисмори мардуми Индонезия аз ҷониби Ҳоландиҳо.

3.Муборизаи мардуми Индонезия барои озоди истиқлолият дар асрҳои XX .

4 . Индонезия: рўй ба сўи истиқлолият.

Хулоса.

Адабиёт.

Просмотров: 298Кори Курсӣ: Муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои Араб

Дата добавления: 2018-02-22

Автор урока: Алишер Фозилов

Н а қ ш а :
Сарсухан
1. Муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қатар
Муносибатҳои Тоҷикистон бо Аморати Муттаҳидаи Араб
3. Раводидҳои Раиси Ҷумҳур ба Сурия
а) мулоқот ба донишҷўёни тоҷик дар Димишқ
4. Муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо кишвари Мисри Араб
а) мулоқоти Раиси Ҷумҳур бо ректори Донишгоҳи
Ал-аҳзар
б) вохўрии Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири кишвари
Мисри Араб
Хулоса:

Рўйхати адабиёт

Просмотров: 1770Рисолаи дипломӣ: Иттиҳоди Аврупо ва сохторҳои он

Дата добавления: 2018-02-22

Автор урока: Алишер Фозилов

М У Н Д А Р И Ҷ А

Сарсухан…………………………………………………………………3-6
Боби I. Аз таърихи ташкилёбии Иттиҳоди Аврупо……….-17

  1. Заминаҳои бавужудоии Созмони Иттиҳоди Аврупо….7-11
  2. Марҳилаҳои ташаккулёбии Созмони Иттиҳоди Авруп.12-16

Боби II. Сохтори идоракунӣ ва фаъолияти Иттиҳоди Аврупо……17-48
2.1. Сохтори идоракунии сиёсӣ ва ҳуқуқии Иттиҳоди Аврупо………………………………………………………………………17-27
2.2. Фаъолияти Иттиҳоди Аврупо дар солҳои 1992-2011……28-34
2.3. Ҳамкории Жумҳурии Тожикистон бо Иттиҳоди Аврупо……………………………………………………………………..35-42
Хулоса…………………………………………………………………43-46
Рӯйхати Адабиёт…………………………………………………….46-48


Н а қ ш а:

Сарсухан
Боби I. Аз таърихи ташкилёбии Иттиҳоди Аврупо

  1. Заминаҳои бавужудоии Созмони Иттиҳоди Аврупо
  2. Марҳилаҳои ташаккулёбии Созмони Иттиҳоди Аврупо

Боби II. Сохтори идоракунӣ ва фаъолияти Иттиҳоди Аврупо
2.1. Сохтори идоракунии сиёсӣ ва ҳуқуқии Иттиҳоди Аврупо
2.2. Фаъолияти Иттиҳоди Аврупо дар солҳои 1992-2011
2.3. Ҳамкории Жумҳурии Тожикистон бо Иттиҳоди Аврупо
Хулоса
Рӯйхати адабиёт

Просмотров: 1070Кори Курсӣ:Бозори байналхалқии молиявӣ ва асъорӣ

Дата добавления: 2018-02-19

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан
Боби 1. Муносибатҳои байналмиллалии асъорӣ.

1.1 Мафҳуми асъор ва амалиёти асъорӣ.
1.2 Низоми асъорӣ ва рушди он.
1.3 Қурби асъор.
Боби 2. Ташкилотҳои (созмонҳои) байналмилалии молиявии ҷаҳон.
2.1 Сабабҳои асосии бунёди созмонҳои байналмилалии молиявию асъорӣ ва қарзии ҷаҳон.
2.2 Хазинаи Байналмилалии Асъор ва ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин хазина.
Хулоса
Адабиётхо

Просмотров: 758Кори Курсӣ: Таҳаввули назарияи идоракунӣ

Дата добавления: 2018-01-22

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан
1. Ташаккул ва рушди назарияи идоракунӣ
2. Ташкили идоракунӣ дар давлати Сомониён
3. Мактабҳои идоракунӣ ва таълимотҳои онҳо
4. Таълимотҳои муосир оиди менеҷмент
Хулоса
Рўйхати адабиёти истифодагашта

Просмотров: 577Рисолаи Хатм: Таъминоти самаранокӣ дар фаъолияти истеҳсолии корхонаҳо(дар мисоли Ҷамъияти Саҳомии Кушодаи «Қолинҳои

Дата добавления: 2018-01-22

Автор урока: Алишер Фозилов

Просмотров: 1048Кори Курсӣ: Ҷавобгари

Дата добавления: 2018-01-17

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан
1. Фаъолияти гумрук
2. Ҷавобгари маъмури барои ҳуқуқвайронкуни дар соҳаи фаъолияти гумруки
3. Муборизаи мақомоти гумрук бо вайронкунии қоидаҳои гумруки
4. Вайронкунии қоидаҳои гумрукии марбут ба тартиби назорати гумруки

Хулоса

Просмотров: 1287Кори Курсӣ: Ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои байналхалқии иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва гумрукӣ

Дата добавления: 2018-01-17

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

Сарсухан

Бобби 1. Созмони Милали Муттаҳид ва ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои байналхалқии иқтисодӣ.

  1. Созмони Милали Муттаҳид
  2. Созмони хамкории иқтисоди ва тараққиёт

1.2 Сашкилотҳои тиҷоративу иктисодии бисёрҷониба
Боби 2. Ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо созмонҳои байналхалқии тиҷоратӣ.
2.1 Созишномли умуми оид ба тарифҳо ва савдо
2.2 Палатаи байналмилалии савдо
2.3 Конференсияи смм оид ба савдо ва инкишоф(ЮНКТАД-ШСТАО)
Боби 3. Ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо созмонҳои байналхалқии гумрукӣ
3. Созмони байналмилалии гумрукӣ (МТО/СТС)
Хулоса

Адабиётҳои истифодашуда

Просмотров: 1204Кори Курсӣ: Танзим ва назорати асъор

Дата добавления: 2018-01-06

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан

 1. Мафҳуми асъор
 2. Танзим ва назорати асъор дар Тоҷикистон
 3. Асъори хориҷи
 4. Тартиби муқаррар ва истифода намудани қурби асъор
Хулоса

Просмотров: 433Кори Курсӣ : Шартномаҳо дар фаъолияти тиҷоратӣ

Дата добавления: 2018-01-06

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:

 1. Шаклҳои шартнома
 2. Масъулияти ҷонибҳо дар ҳолати вайрон кардани шартҳои шартнома
 3. Ӯҳдадориҳои шартномавии тиҷоратӣ

Просмотров: 663Кори Курсӣ: Фаолияти гумрук

Дата добавления: 2017-12-30

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан
1. Фаъолияти гумрук
2. Ҷавобгари маъмури барои ҳуқуқ вайронкуни дар соҳаи фаъолияти гумруки
3. Муборизаи мақомоти гумрук бо вайронкунии қоидаҳои гумруки
4. Вайронкунии қоидаҳои гумрукии марбут ба тартиби назорати гумрукӣ

Хулоса

Просмотров: 1023Кори Курсӣ: Танзим ва назорати асъор

Дата добавления: 2017-12-21

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан

 1. Мафҳуми асъор
 2. Танзим ва назорати асъор дар Тоҷикистон
 3. Асъори хориҷи
 4. Тартиби муқаррар ва истифода намудани қурби асъор

Просмотров: 532Кори Курсӣ: Низоми Гумрук

Дата добавления: 2017-12-18

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан
1. Мафҳум ва намудҳои Низоми гумрукӣ
2. Иҷозати мол барои муомилоти озод
3. Реимпорт (воридоти такрорӣ) ва транзити мол
4. Анбори гумрукӣ. Низомҳои коркарди мол ва минтакаи озоди гумрукӣ, анбори озод
Хулоса

Просмотров: 487Кори Курсӣ: Мафҳуми фаъолияти гумрук

Дата добавления: 2017-12-15

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан

 1. Мафҳуми фаъолияти гумрук
 2. Принсипҳои асосии хадамоти давлатии гумрук
 3. Усулҳои муаӣян намудани арзиши гумрукӣ мутобики конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
Хулоса

Просмотров: 614Кори курсӣ: Стратегияи навоварӣ дар баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхона

Дата добавления: 2017-12-15

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан
1. Моҳият ва аҳамияти идоракунии стратегӣ
2. Мақсадҳо ва самтҳои асосии гузаронидани навоварӣ
3. Ташкили стратегияи навоварӣ барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корхона
4. Амалигардонии стратегияи навоварӣ дар корхона
Хулоса

Просмотров: 728Кори курсӣ : Моҳияти иқтисодӣ ва иҷтимоии андоз аз арзиши иловашуда

Дата добавления: 2017-12-15

Автор урока: Алишер Фозилов

Нақша:
Сарсухан
1. Моҳияти иқтисодӣ ва иҷтимоии андоз аз арзиши иловашуда
2. Объект ва субъектҳои андози арзиши иловашуда
3. Тартиби ҳисоб кардан ва пардохтани андози арзиши иловашуда
4. Мафҳуми аксиз ва намудбҳои он
Хулоса

Просмотров: 742Кори Курсӣ:Менеҷменти стратеги ташкилот

Дата добавления: 2017-12-14

Автор урока: Алишер Фозилов

Наыша:
Сарсухан
1. Мафьуми ташкилот
2. Интихоби маысад ва стратегияи интихоби маысад
3. Системаи стратегии идоракуни ташкилот
4. Таьлили идоракуни дар менежмент

Хулоса

Просмотров: 589Кори Курси:Танзим ва назорати асъор

Дата добавления: 2017-12-12

Автор урока: Алишер Фозилов

Сарсухан

 1. Мафҳуми асъор
 2. Танзим ва назорати асъор дар Тоҷикистон
 3. Асъори хориҷи
 4. Тартиби муқаррар ва истифода намудани қурби асъор
 5. Хулоса
 6. Просмотров: 801