|

Мавзӯъҳо

Шумо метавонед дар ин қисм Рафератҳо аз фанни адабиётро дарёбед

Реферат:Таърихи Панҷакент

Дата добавления: 2016-02-24

Автор урока: Алишер Фозилов

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз канданиҳои фоиданок бой аст. Бойгариҳои асосии он аз ангиштсанг, навшотир ва ғайра иборат аст.

Просмотров: 2609Бозори омили истехсолот

Дата добавления: 2016-01-05

Автор урока: Алишер Фозилов

Муайянкунии ибтидоии иктисодиёт дар он асос меёбад, ки фаъолияти иктисодии одамон барои конеъгардонии эҳтиёҷотоҳои онҳо равона карда мешавад. Бинобар ҳамин иктисодиёт чунин унсурҳоро дар бар мегирад: истемолот, захираҳо, технологияҳо, махсулотҳо ва истифодабарии онҳо.

Просмотров: 1400Реферат: Баходихии омилхои истехсолот

Дата добавления: 2016-01-05

Автор урока: Алишер Фозилов

1. Баходихии омилхои истехсолот ва таъсисёбии даромадхои омили.
2. Бозори мехнат ва таъсисёбии талабот ва пешниходи мехнат.
3. Бозори капитал. Нархи капитал. Дисконткуни.
4. Рента. Пардохти иxорави. Нархи замин.

Просмотров: 2110Назариявии савдои байналхалки

Дата добавления: 2016-01-04

Автор урока: Алишер Фозилов

 • Мохият ва сабабхои савдои байналхалки.
 • Тахаввули назарияи савдои байналхалки.
 • Назарияи Хекшер – Олин. Парадокси Леонтев.
 • Савдои беруна ва таксимоти даромадхо.
 • Просмотров: 814  Шаклхои танзими давлатии савдои байналхалки

  Дата добавления: 2016-01-04

  Автор урока: Алишер Фозилов

 • Сиёсати беруна ва усулхои танзими давлатии савдои беруна.
 • Усулхои тарифи ва uайритарифии танзими савдои беруна. Намудхои пардохтхо ва квотахо.
 • Просмотров: 1313  Вазифахои бозор

  Дата добавления: 2016-01-04

  Автор урока: Алишер Фозилов

  1. Мафхум ва принсипхои бозор
  2. Вазифаҳои бозор ва омилҳои муайянкунандаи он

  Просмотров: 1423  Абӯалӣ Сино

  Дата добавления: 2016-01-03

  Автор урока: Сино Эгамбердиев

  Просмотров: 1954