|

Мавзӯъҳо

Дар ин қисм шумо метавонед бо мавзўҳои Маркетинг шинос шавед!

Принсипҳои маркетинг

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз принсипҳои маркетинг сегментатсиякунӣ (ба қисмҳо ҷудо кардан) ба ҳисоб меравад. Сегментатсия-ин дар бозорҳои фурўш аз тарафи истеҳсолкунанда ошкор сохтани гурўҳи истеъмолкунандагони аз бисёр ҷиҳат мувофиқ мебошад. Он имкон медиҳад самаранокӣ ва мақсаднокии амалиётҳо зиёд гардида, инчунин шиддатнокии рақобат паст гардонида шавад.

Просмотров: 1808

Чорабиниҳои маркетинги

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Идоракунии маркетинг мазмуни идоракунии тақозои (талаботи) харидоронро дорад. Аз ин ҷо ҳар як ташкилот дараҷаи дилҳоҳи тақозои харидоронро ба моли худ муайян намуда, бо тақозои ҳақиқӣ муқоиса менамояд, дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи тақозо ба ҳар як ҳолати вай мувофиқ намуда чорабиниҳои маркетингиро мегузаронад.

Просмотров: 1524

Заминаҳои иқтисодии пайдоиш ва тарақиёти назарияи маркетинг

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми «маркетинг» ба ҳаёти иқтисодию иҷтимоии ҷамъияти мо дар солҳои наздик ҷори шудааст. Маркетинг илми ҷавон аст. Лекин ин маънои онро надорад, ки тарзу усулҳои он дар солҳои охир инкишоф ёфтаанд

Просмотров: 2482

Банду басти бозор ва интиҳоби бозори ба мақсад мувофиқ

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Одатан фикру мулоҳизаҳои ширкат дар бораи бо моли худ ба ягон бозори мушаххас дохил шудан, бо иттилоотҳои бозорӣ асоснок ва пурқувват карда мешавад. Аз ин сабаб вазифаи аниқ намудани ҳаҷми тақозои харидорон, ки дар назди ширкат истодааст бояд иҷро карда шавад. Самтҳои асосии омўхтани тақозои (талаботи) харидорон чунин аст

Просмотров: 1449

Идоракунии маркетингии махсулоти нав. Ташкили хадамоти маркетингӣ дар корҳона

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои таъмини рақобатнокии вазъияти корҳона дар бозор зарурати истифодабарии амалҳои зиёду гуногуни маркетингиро ба миён меорад. Фаъолияти пурсамари бозоргонӣ ва бурдани муборизаи рақобатпазири максаднок донистани малакаҳои идоракунии маркетингиро талаб менамояд.

Просмотров: 2815

Мафхумҳои асосии маркетинги инноватсионӣ

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Пайдоиши маркетинги инноватсионӣ тақозои замон аст. Равандҳои инноватсионӣ ва корбасти онҳо дар мавод ва техникаи нав асоси тараққиёти иқтисодии ҳар як корҳона ба ҳисоб мераванд. Равандҳои инноватсионии ҳозиразамон ниҳоят мушкиланд. Рақобати ширкатҳои мустақиле, ки дар таъсир ва корбасти мавод манфиат доранд, ҳоси иқтисоди бозорӣ аст.

Просмотров: 2037

Аломатҳои асосии банду баст намудани бозор ва интиҳоби рохҳои баромадан ба бозори ба мақсади мувофиқ

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳар як ширкат бо усули ба худ мувофиқ банду бастро вобаста ба хусусияти маҳсулоти тавлит карда шуда ба роҳ мемонад. Лекин як қоидаи ҷоизи диққати бизнесменҳо мавҷуд аст, ки дар он фаъолияти бозоргонии ҳориҷӣ бо номи «Қоидаи 20 ба 80» маълум аст.

Просмотров: 1406

Рақобатпазирӣ ва сифат дар стратегияи маркетинг

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Масъалаи сифат ва рақобатпазирии маҳсулот дар ҷаҳони имрўза характери ҳамаҷонибаро дорад. Аз он ки ин масъала то кадом андоза бо муваффақият ҳал мешавад, ба ҳаёти иқтисодию иҷтимоии ҳамагуна давлатҳо, амалан ҳамагуна истеъмолкунандагон вобастагии калон дорад.

Просмотров: 3266

Нарх ва нархгузорӣ дар маркетинг

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Асосан, ҳар як мол ба миқдори муайяни моле иваз карда мешавад, ки воситаи мубодилаи молҳои гуногун аст (масалан-пул). Пас, нарх ифодакунандаи миқдори муайяни пул аст, ки барои хуқуқи истифодаи моли дигар ҳамчун моликият дода мешавад.

Просмотров: 3923

Сабабҳои пайдошавии ахбори маркетинги ва мохияти он

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар асри Х1Х дар Аврупои Ғарбӣ ва Амрикои Шимолӣ – минтақаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳоҷагидорӣ пешрафтатарини он замон, бисёр корҳонаҳо хурд буданд ва коргарони онҳо шахсан муштариёнашонро медонистанд.

Просмотров: 1410