|

Мавзӯъҳо

Маводҳо аз санни Суғурта

Талаботи таъмини сифати маҳсулоти суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сифати маҳсулоти суғуртавӣ механизми асосии маркетинги суғурта мебошад. Таҳти мафҳуми сифати маҳсулоти суғуртавӣ аксар вақт инҳо фаҳмида мешаванд:
- тавсифоти техникии он – паҳноии кафолатҳои суғурта, миқдори хизматҳои асосӣ ва иловагии пешниҳодшаванда, андозаи пули суғурта – нархи маҳсулоти суғуртавӣ;...

Просмотров: 890

Маркетинг ва мақоми он дар бозори суғурта

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маркетинг ифодаи услуби идоравии ба бозор нигаронидашудаи тафаккур мебошад, ки ба он муносибати э ҷодӣ, мунтазам ва аксаран барқасдона (агрессивный) хос аст. Маркетинг воситаи қонеъгардонии эҳтиё ҷоти инсон тавассути табодул мебошад. Ҳар кадоми ин таърифҳо назари муайянро ба маркетинг ва мақоми онро дар иқтисодиёт инъикос намояд. Ба назари мо ин таърифҳо ҳам хусусияти маркетингро пурра инъикос намекунанд.

Просмотров: 1173

Худсуғуртакунӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Худсуғуртакунӣ бунёди фондҳои захиравии худии субъектҳои хо ҷагидорӣ барои дар бозори ти ҷоратӣ пўшондани ҳолатҳои суғуртавӣ чун алтернатива ба суғурта мебошад. Худсуғуртакунӣ ҳамон вақт маънӣ дошта метавонад, ки, агар субъекти хо ҷагидорӣ барои бунёди чунин фондҳо имкон дошта бошад, зеро худсуғуртакунӣ назар ба суғуртаи муқаррарӣ дар бозори ти ҷоратӣ арзонтар меафтад. Тартиби истифодаи фондҳои захиравӣ барои худсуғуртакунӣ дар Оиномаи субъекти хо ҷагидорӣ пешбинӣ карда мешавад.

Просмотров: 1258

Иттиҳоди (пулҳои) суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Иттиҳоди (пул) суғуртавӣ – ин иттиҳоди ширкатҳои суғуртавӣ барои як ҷоя суғурта кардани хатарҳои муайян мебошад. Фаъолияти ширкатҳо дар асоси принсипи суғуртаи муштарак ба роҳ монда мешавад. Ҳар як ширкати суғуртавӣ ҳатарҳои суғурташударо ба иттиход супорида, ҳиссаи муайяни ҳаққи суғуртавии  ҷамъкардаи иттиҳодро мегирад ва ба ҳамон ҳисса оид ба  ҷуброни зарар масъулиятро ба зимма мегирад.

Просмотров: 962

Суғуртаи муштарак

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Суғуртаи муштарак яке аз усулҳои тақсими хатарҳои калони амволӣ мебошад, вале он ҳангоми суғуртаи масъулият кам истифода бурда мешавад. Тарзи амалӣ гардонидани ин усул оддӣ буда, барои бисёр ҳолатҳо мувофиқ аст, ҳарчанд қазияҳо низ мав ҷуданд.

Просмотров: 1065

Намудҳои азнавсуғуртакунӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Азнавсуғуртакунии мутаносиб чунин намуди суғуртаест, ки ҳангоми он седент хатар ва ҳаққи суғуртаи барои суғуртакунӣ бо қабулшударо ҳиссаи бо суғуртакунанда мувофиқашуда (квота) барои азнавсуғуртакунӣ месупорад, суғуртакунанда бошад ба седент бо ҳамон ҳисса зарари пардохткардаи ўро  ҷуброн мекунад.

Просмотров: 1053

Азнавсуғуртакунии мутаносиб ва номутаносиб

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Намуд ва шаклҳои гуногуни ҳимояи азнавсуғуртакунӣ мав ҷуд аст, ки он хусусияти шартномаҳои азнавсуғуртакуниро муайян менамояд. Шартномаҳои азнавсуғуртакунӣ ба ду гурўҳи асосӣ тақсим мешаванд: шартномаҳои мутаносиб ва номутаносиб.

Просмотров: 879

Шакли азнавсуғуртакунии облигаторӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Азнавсуғуртакунии облигаторӣ шакли ҳатмии азнавсуғуртакунӣ мебошад, ки ҳангоми татбиқи он ҳамаи суғуртакунандагони дар ҳамон мамлакат амалкунанда аз рўи қонун ўҳдадоранд бо ҳиссаи нишондодашуда ба азнавсуғуртакунандаи муайян (одатан, давлатӣ) ҳамаи хатарҳои барои суғурта қабул мекардаашро супорад. Ба шартномаи азнавсуғуртакунӣ талабот зиёд аст; шартҳои он бояд аниқ ифода карда шавад.

Просмотров: 787

Усули факултативии азнавсуғуртакунӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Амалиётҳои азнавсуғуртакунӣ бо усули супоридани хатар барои азнавсуғуртакунӣ ба усулҳои факултативӣ ва шартномавӣ (облигаторӣ) тақсим мешаванд. Усули факултативии азнавсуғуртакунӣ аз он иборат аст, ки ба азнавсуғуртакунонанда (тседент) ва азнавсуғуртакунанда (тсессионария) имконияти баҳодиҳӣ ба хатарҳое, ки қисман ё пурра барои азнавсуғуртакунӣ супорида шудаанд, дода мешавад.

Просмотров: 814

Истилоҳоти асосии азнавсуғуртакунӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Азнавсуғуртакунӣ соҳаи то он дара ҷа махсуси муносибатҳои суғуртавие мебошад, ки гузаронидани он бо истилоҳоти ин соҳа алоқаманд аст. Дар поён истилоҳҳои асосии бештар маъмули азнавсуғуртакунӣ оварда мешавад.

Просмотров: 836