|

Мавзӯъҳо

Сиёсати пулию қарзии (монетарии) давлат

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Сиёсати пулию қарзӣ (монетарӣ) гуфта, маҷмўи чорабиниҳои давлатиеро меноманд, ки дар бахши пулию қарзӣ ба хотири таъмини тараққиёти мўътадили иқтисодӣ андешида мешаванд.

Просмотров: 1355

Фоизи қарз ва бозори захираҳои қарзӣ

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Унсури муҳимтарини шартномаи қарзӣ дараҷаи фоизи қарз ба ҳисоб меравад.

Просмотров: 1432

Таркиб ва вазифаҳои низоми қарзӣ

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Идоракунии қарз тавассути муассисаҳое сурат мегирад, ки дар маҷмўъ онҳоро низоми қарзӣ меноманд.

Просмотров: 1114

Қарз: мазмун ва моҳияти иқтисодии он

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ҷараёни такрористеҳсоли ҷамъиятӣ гардиши доимии маблағҳои пулиро тақозо менамояд ва ҳангоми такроистеҳсол маблағҳои пулии баъзе истеҳсолкунандагон мувақаттан озод мемонад...

Просмотров: 1963

Тамсилаи IS-LM

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Алишер Фозилов

Чӣ тавре ки аз таҳлили бозори пул ва назарияи миқдории пул бармеояд, пул ҳамчун фишанги иқтисодӣ ба ҳаҷми истеҳсоли молу хизматҳо таъсири бевосита расонида метавонад...

Просмотров: 1139

Бозори пул

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Алишер Фозилов

Бозори пул дар маънои васеъ ин механизми иқтисодиест, ки алоқамандии байни харидорону фурўшандагони маблағҳои молиявиро (пул ва қоғазҳои қимматнок) таъмин менамояд...

Просмотров: 1907

Миқдори пули барои муомилот зарур

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Алишер Фозилов

Пул ҳамчун фишанги молиявӣ омили асосии тарақкиёти иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин ҷиҳат низоми пулӣ яке аз қисматҳои муҳими иқтисоди миллӣ мебошад...

Просмотров: 1224

Нишондихандахои асосии иктисоди милли ва тарзхои хисоби онхо

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Алишер Фозилов

Натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро мол ва хизматҳое ташкил медиҳанд, ки дар мўҳлати муайяни вақт истеҳсол шудаанд ва онҳоро маҳсулоти миллӣ меноманд...

Просмотров: 3961

Мафҳум, таркиб ва таносубҳои иқтисоди миллӣ

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Алишер Фозилов

Мафҳуми «иқтисоди миллӣ» яке аз фаҳмишҳои марказии макроиқтисод ба ҳисоб меравад. Ин мафҳумро бори аввал олими амрикоӣ Василий Леонтьев ҳамчун низоми худтанзимшаванда, ки аз фаъолиятҳои гуногуни ба ҳамдигар алоқаманд таркиб ёфтааст, истифода карда буд...

Просмотров: 3142

Сарвати миллӣ ва таркиби он

Дата добавления: 2016-02-24

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ба ҷуз аз нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, барои баҳо додан ба иқтисоди миллӣ...

Просмотров: 2319