|

Мавзӯъҳо

Мафҳуми андоз, низоми андозситонӣ ва унсурҳои он. Каҷхатаи Лаффер

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Андоз яке аз сарчашмаи асосии даромади буҷаи давлатӣ ба ҳисоб меравад...

Просмотров: 3091

Қарзи давлатӣ: шаклҳо ва оқибатҳои он

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Касри буҷа асосан тавассути интишори пулҳои нақд ва қарзи давлатӣ пўшонида мешавад...

Просмотров: 2912

Буҷаи давлатӣ – ҷузъи асосии низоми молия. Касри буҷа

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Буҷаи давлатӣ яке аз қисматҳои асосии молияи давлатӣ ба ҳисоб меравад...

Просмотров: 1580

Низоми молиявӣ ва таркиби он

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Молия яке аз унсурҳои асосии механизми хоҷагидорӣ ба ҳисоб меравад. Мафҳуми «молия» аз калимаи лотинии «finansia» гирифта шуда маънояш даромад ё ин ки пардохт мебошад...

Просмотров: 2936

Усулҳои мубориза бар зидди таваррум

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Бо дарназардошти ин гуна оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, мубориза ба муқобили таваррум, яке аз вазифаҳои асосии давлат мебошад...

Просмотров: 1692

Оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии таваррум. Каҷхатаи Филлипс

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ҷараёни таваррум ба инкишофи иқтисодиёт ва сатҳи зиндагонии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонад...

Просмотров: 1062

Мафҳум, сабабҳо ва шаклҳои таваррум

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Дар баробари бекорӣ ва касри буҷа таваррум (инфлятсия) низ яке аз масъалаҳои асосии номувозинатии макроиқтисодӣ ба ҳисоб меравад...

Просмотров: 1764

Танзими давлатии бозори қоғазҳои қимматнок

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Давлат дар бозори қоғазҳои қимматнок ҳамчун субъекти алоҳидаи иқтисодӣ ба сифати харидор ё фурўшанда метавонад баромад намояд...

Просмотров: 1143

Хусусияти бозори қоғазҳои қимматнок. Биржаи фондӣ

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Бозори қоғазҳои қимматнок яке аз шаклҳо ва қисматҳои маъмули бозори сармоя буда, барои ҳамаи субъектҳои иқтисодӣ сарчашмаи асосии захираҳои инвестисионӣ ба ҳисоб меравад.

Просмотров: 2295

Моҳият ва шаклҳои қоғазҳои қимматнок

Дата добавления: 2016-02-27

Добавил (а): Алишер Фозилов

Қоғази қимматнок дар маънои ҳуқуқиаш ҳуҷҷатест, ки ҳуқуқҳои соҳиби онро барои гирифтани фоидаю сармояи ба гаравмондашуда кафолат медиҳад.

Просмотров: 2033