|

Мавзӯъҳо

Биогеография

Регионхои флористӣ, фаунистӣ ва биотӣ хушкӣ

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Олами органики Замин дар уқёнус пайдо шуд, ки шароити мавҷудӣ дар он аз руйи реҷими харорат, шароити шӯрӣ ва фаровонӣ моддахои органикӣ махлулшуда ва муаллақ дар об аз хозира сахт фарқ мекард, ки ибтидои организмхои зиндаро дод. Хушкӣ вақти дурру дароз бе хаёт буд. Вай гарм буд, атмосфера бе оксиген, пардаи озон вуҷуд надошт. Шароит барои инкишофи хаёт дар хушкӣ хеле дертар, дар палеозой пайдо шуд.

Просмотров: 3324

Қонунияти пахншавии организмхо ва ҷамоахо

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хар як категорияи систематикӣ (ҷинс, авлод, оила ва щ.) на фақат бо хусусиятхои морфологӣ ва тарзи хаёти организмхои ба таркиби ӯ дохилшаванда хос аст, балки бо нохияи пахншавии муайян-ареал хам. Дар доираи ареал ҷинс бо ҷойхои зисти ба ӯ хос пахн шуданаш мумкин аст.

Просмотров: 2101

Биосфера - қисми таркибии биогеография

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Организмхое, ки дар сайёраи мо маскун ва дар қишри Замин ҷойгир шудаанд биосфера ном дорад. Мафхуми биосфераро соли 1875 олими австриягӣ Э. Зюсс ба илм дохил кард. Илми мунтазамро дар бораи биосфера олими рус В.И.Вернадский инкишоф дод ва ба ибтидои омӯхтани геокимиёвӣ ӯ асос гузошт.

Просмотров: 4735

Мафҳуми асосии биогеография ва биосфера

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Флора. Ноҳияҳои географӣе, ки аз ҳамдигар бо организмҳои худ - микроорганизмҳо, замбӯрущҳо, растаниҳо ва ҳайвонот фарқ мекунанд флора номида мешаванд. Масалан, растаниҳои қаторкӯҳи Қурама, нишебии ҷанубии он сахт ксерофитшуда аст ва аз поён ба боло, явшони сущдӣ, явшони саҳроӣ, алафи печак, бурган, кийкӯти, нимбутаҳо, эфимерҳои зиёд бо шиблякҳои тунук аз бодомча, олуча, настаран, арчазорҳои тунук, типчоқ ва хорболиштакҳо, болиштакҳо,инчуниналафҳои пасти марщзор хос аст.

Просмотров: 1711

Муқаддима. Таърихи фан, предмети биогеография ва аҳамияти он

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Биогеография-илмест, ки пахншави ва ҷойгиршавии ҷамоахои табакахои (гуруххои) гуногуни хайвонот, растанихо ва микроорганизмхо дар кураи Замин ва дар худуди регионхо меомӯзад. Биогеография на факат пахншавии умумии чамоахоро, инчунин кисматхои онхоро (категорияхои таксономӣ организмхоро) меомӯзад.

Просмотров: 4172