|

Мавзӯъҳо

Шаклҳо намудҳо ва навъҳои гуногуни туризм

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

Самараи иқтисодии фаъолияти туристи аз бисёр ҷиҳат бо рохи ба шаклҳо ва намудҳо ҷудо кардани он муайян карда мешавад.

Просмотров: 2175

Мафҳуми туризм, намудҳо ва шаклҳои он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

Як гуруҳ туризмро маънидод мекунанд бо киламетрҳое, ки дар пайраҳои хилват гашта, дар палаткаҳо, бо шеърҳо дар (гулхан), барои гуруҳи дигар ин рафтан ба ҷойҳои таърихи, ба гуруҳи сеюм ин сафару сайёҳат кардан ба мамлакатҳои хориҷа. Ҳамаи онҳо ҳақанд чунки туризм гуногун ва ғайриодди мебошанд.

Просмотров: 1494

Усулҳои ташкил ва беҳдошти хизматрасонии нақлиётӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-05-26

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар тӯли солҳои истиқлолият инфрасохтори иқтисодиёти кишвар, аз ҷумла нақлиёт яке аз заминаҳои асосӣ ва муайянкунандаи рушди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Инкишофи соҳаи нақлиёт дар навбати худ воситаи мусоидат ба савдои дохилӣ ва хориҷӣ буда, омили асосии рушди муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва транзитии байналмиллалии кишвар мансуб меёбад.

Просмотров: 2293

Проблемаҳои хизматрасонии нақлиётӣ дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ

Дата добавления: 2016-05-26

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити гузариш ба иктисоди бозорӣ ва ташаккулёбии муносибатҳои бозорӣ, дар натаҷаи таъғирёфтани тамо­ми омилҳо ва меъёри инкишоф ба нисбати таъғироти сифатӣ ва умуман инкишофи иқтисодии бозорӣ зарурати ташкил додани назарияи нави моҳият, мавқеъ ва аҳамияти комплекси нақлиёт ва ҳаммонандии фаъолият, инкишоф ва талаботи ҷобаҷогузории хоҷагии, халқ ва ҷамъият пайдо шуд.

Просмотров: 1690

Таҳлили имконият ва шароити хизматрасонии нақлиётӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-05-26

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моҳият ва хусусияти фаъолияти бозори туристӣ. Бозор- воситаи мутақобилаи байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаи маҳсулот дар шакли хариду фурўши мол мебошад. Ғайр аз ин соҳаи амалӣ гардонии муносибати пулию молӣ ва ҳамаи маҷмўи воситаҳо ва усулҳои ташкилии меъёрҳои ҳуқуқӣ, сохтор ва дигар фаъолияти муносибатҳоро таъмин менамояд. Зери мафҳуми бозори хизматрасонӣ, системаи муносибатҳои хариду фурўши тоҷирон озодии иқтисодӣ ва харидорон фаҳмида мешавад.

Просмотров: 1536

Таснифи шаклҳои асосии хизматрасонии нақлиётӣ

Дата добавления: 2016-05-26

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таснифоти воситаҳои нақлиёт. Вобаста ба тавсия оид ба омори туризм, ки аз ҷониба ТУТ (Ташкилоти умумиҷаҳонии туристӣ) СММ (Созмони миллали муттаҳид) тарҳрезӣ гардидааст, таснифоти зерини нақлиёт пешниҳод мегардад

Просмотров: 1992

Моҳият ва нақши хадамоти хизматрасонии нақлиётӣ дар туризм

Дата добавления: 2016-05-26

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Масалаи хизматрасонӣ ба сайёҳон фаъолияти гуногунсоҳаи кормандони мавзеъҳои туристӣ буда, аз ходимони соҳа муносибати ҷиддӣ ва масъулияти баландро нисбати вазифаи ба уҳдадоштаашон тақозо менамояд. Хизматрасонии нақлиётӣ яке аз навъҳои асосии хизматгузорӣ дар туризм маҳсуб меёбад. Ба ҳиссаи он қисми бештари арзиши (нархи) хатсайр (40-60%) рост меояд.

Просмотров: 1551

Моҳият ва мақсади хизматрасониҳои туристӣ

Дата добавления: 2016-05-26

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Индустрияи туристӣ, яке аз омилҳои муҳимтарин ба ҳисоб рафта, ба зиёдшавии даромад, ривоҷёбии иқтисодии ҳамон минтақаҳои кураи Замине, ки аз калонтарин марказҳои саноатӣ дар масофаи дур ҷой гирифта, дорои захираҳои хоҷагии на он қадар калон мебошанд, таъсир мерасонад.

Просмотров: 2071

Намудҳои туризми экологӣ

Дата добавления: 2016-05-26

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Треккинг ё ки туризми пиёдагард – яке аз намудҳои туризми паҳн гашта ба ҳисоб меравад. Туризми пиёдагард тайёри махсус ва лавозимоти махсусро талаб намекунад. Бесабаб нест, ки маршрутҳои пиёдагард машҳурияти худро гум накардааст, ва яке аз намудҳои серталаб ба ҳисоб меравад, барои минтақаҳои саноати инкишоф ёфта ва урбанизми (шаҳришавӣ).

Просмотров: 1597

Инкишоф додани туризми экологӣ дар Чумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои мусбии он

Дата добавления: 2016-05-26

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Туризми экологӣ – яке аз соҳаҳои тез рушд ёфта истодаи индстрияи туристии ҷаҳони ба ҳисоб меравад. Шароити якуми туризми экологӣ, ки аз шакли истифодабарии аввалинаш фарқ мекунад, ин ташкилкунӣ ва гузаронидани истироҳат дар табиат ба маънои экологӣ ва дар як сатҳ нигоҳ доштани иқтисодиёт ва сиёсат, дар як сатҳ истифодабари захираҳои рекриатсионӣ нигоҳ доштан ва тайёр намудани режими « неистощительного» табиатро истифода бурдан, нафақат нигоҳ доштани ҷойҳои рекриатсионӣ, балки мустаҳкам намудани фаъолияти туристи мебошад.

Просмотров: 1204