|

Мавзӯъҳо

Маводхо, лексияхо аз фанни Андоз ва андозбандӣ

Андоз аз даромади шахси воқеӣ

Дата добавления: 2017-11-08

Добавил (а): Алишер Фозилов

 Андоз аз даромади шахси воқеӣ ба гурўҳи андозҳои умумиҷумҳуриявӣ дохил карда шудааст, ки дар аввалҳо тибқи Қонуни ҶТ «Дар бораи андози даромад аз шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа» аз 06.01.1992 с. таҳти №502 ситонида мешуд.

Просмотров: 1468

Андозбандии шахсони воқеӣ

Дата добавления: 2017-11-08

Добавил (а): Алишер Фозилов

   1. Муқарароти умумӣ оид ба андозбандии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ашхоси воқеӣ

Просмотров: 1559

Усулҳои ташкил ва таҳияи натиҷаҳои тафтишоти муштараки мақомотҳои андози маҳаллӣ ва марказӣ – чун самти ташаккули назорати андоз

Дата добавления: 2017-10-16

Добавил (а): Алишер Фозилов

Баъди ба охир расидани санҷиши андоз шахси мансабдоримақоми андоз санади санҷиши андозро тартиб медихад ва онмаълумоти зеринро дар бар мегирад:

Просмотров: 1030

Асосҳои меъёриву ҳуқуқии баамалории назорати андоз

Дата добавления: 2017-10-16

Добавил (а): Алишер Фозилов

Системаи ягонаи назорат аз болои риояи қонунгузорииан доздарТоҷикистониимрўза аз моҳи мартис. 1992 бо қабули ҚонуниҶТ «Дар бораи мақомоти давлатии андоздарҶТ» ташкилёфтааст. Вазифаи асосии мақомоти давлатии андоз назорат аз болои риояи қонунгузории андоз, ҳисоби дурусти он, пуррагӣ ва саривақтии воридотҳо ба буҷетҳои мувофиқ ҳисоб меёбад. Ҳамин Қонун элементҳои асосии системаи мақомоти андозро муайян карда буд, ки бо назардошти тартиботи марзӣ-маъмурии Тоҷикистон ташкил ёфта буд.

Просмотров: 1157

Ташкили тафтишоти андозӣ аз назари ташаккули минбаъдаи назорати андоз

Дата добавления: 2017-10-16

Добавил (а): Алишер Фозилов

Тафтишотиандоз – санҷиши иҷрои қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби мақомоти андоз гузаронида мешавад. Иштирокчиёни санҷишҳои андоз шахсони мансабдори мақомоти андози дар амрнома зикршуда ва андозсупоранда мебошанд. Санҷишҳои андоз мутобики Кодекси андози ҶТ танҳо аз ҷониби мақомоти андоз амалӣ карда мешаванд.

Просмотров: 903

Тартиб огоз намудан ва қатъ намудани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ

Дата добавления: 2017-10-16

Добавил (а): Алишер Фозилов

Андозбандии даромади умумии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣва шахсони бе шаҳрвандӣ, кифаъолияти соҳибкории инфиродиро бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ дарасоси патент ё шаҳодатнома анҷом медиҳанд, тибқи Қоидаҳоимазкур амалӣ карда мешавад.Соҳибкори инфиродӣ наметавонад дар як вақтфаъолиятро дар асоси ду варақаи патент, ду варақаи шаҳодатнома ё варақаҳои патент ва шаҳодатнома анҷом диҳад.Шахси воқеие, ки дар амал фаъолияти соҳибкориро анҷомдода, аз бақайдгирии давлатӣнагузаштааст, бо мақсадҳоиандозбандӣ соҳибкори инфиродӣдониста мешавад. Соҳибкори инфиродӣ то он лаҳзае, ки фаъолияти ў тибқисанадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда қатъ карда нашудааст,ҳамчун соҳибкоре, ки фаъолияти соҳибкории худро давоммедиҳад ва дар назди буҷет ўҳдадориҳои андоз дорад, эътирофкарда мешавад. Даромадҳои соҳибкори инфиродие, ки дар манбаи пардохт андозбандӣ гардиданд, ба даромади умумии андозбанди шавандаи соҳибкор дохил карда намешаванд.

Просмотров: 1151

Шарҳи мухтасар оиди қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие,ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд

Дата добавления: 2017-10-16

Добавил (а): Алишер Фозилов

Дар асоси муқаррароти банди 1 “Қоидаҳои андозбандиисоҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатномафаъолият менамоянд” (минбаъд дар қавсайн рақами бандиҚоидаҳо нишон дода мешавад), шаҳрвандони ҶумҳурииТоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бе шаҳрвандӣметавонанд, ки фаъолияти соҳибкории инфиродиро бе таъсисишахси ҳуқуқӣ дар асоси патент ё шаҳодатнома анҷом диҳанд.

Просмотров: 1274

Таҷрибаи мамолики хориҷӣ оиди ташкили назорати андоз

Дата добавления: 2017-10-16

Добавил (а): Алишер Фозилов

Қариб дар ҳамаи мамлакатҳои хориҷ масоили назоратро аз болои дурустии пардохти андозҳо дастгоҳи махсус - хизматҳои андоз ҳал мекунад, ки аз рўи сохтори ташкилӣ ва масъулияти маъмуриаш дар давлатҳои алоҳида аз якдигар мувофиқи тарққиёти иқтисодии давлат ва самтҳои сиёсати он фарқ мекунанд. Мавриди қайд аст, ки дар бисёрии мамлакатҳо маъмурият ё нозироти андоз одатан қисми таркибии Вазоратҳои молияи мамлакат мебошад. Айни замон ин ҳолат имкон медиҳад, ки бисёр вақт онҳо дар таркиби вазоратҳо низ оиди иҷроиши вазифаҳои худ мустақилияти нисбӣ доранд. Дар ИМА дастгоҳи назорати андоз-Хизмати даромадҳои дохилӣ (ХДД), дар Фаронса бошад,-Идораи асосии андоз (ИАА), дар Шветсария - Маъмурияти федералии андозҳо (МФА) ҳисоб меёбанд.

Просмотров: 718

Моҳияти назорати андоз дар идорасозии иқтисодиёт

Дата добавления: 2017-10-16

Добавил (а): Алишер Фозилов

Муносибатҳои молиявӣ қисми таркибии муносибатҳои иқтисодӣ мебошанд, аммо дар категорияи назорати молиявӣ ба мадди аввал ҷиҳатҳои молиявии назорат гузошта мешаванд, ки мавқеи барандаи онҳоро дар фаъолияти назоратӣ қайд менамояд. Тадқиқотҳое, ки аз тарафи Э.А. Вознесенский дар соҳаи назорати молиявӣ гузаронида шудаанд оиди моҳияти назорати молиявӣ асосҳои зеринро пешниҳод менамоянд :

Просмотров: 1180

Асосҳои методологӣ ва таърихии танзимоти андоз

Дата добавления: 2017-10-16

Добавил (а): Алишер Фозилов

Нерўи иқтисодии ҳар як кишвар тибқи захираҳои молиявии он муайян мегардад, ки бо истифодаи ин гуна захираҳо давлат вазифаҳои аввалиндараҷаи худро амалӣ месозад. Бо воситаи танзимоти андоз захираҳои бузурги молиявиро ба ихтиёри худ ҷалб намуда давлат бояд ба раванди тараққиёти иқтисодии кишвар таъсири бевоситаи мусбӣ расонида тавонад.

Просмотров: 882