|

Мавзӯъҳо

Маводхо, лексияхо аз фанни Психология

Кор бо кӯдакони бепарастор дар муассисаҳои типи интерната

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар илми психология барои муайян кардани тайёрии кӯдак ба мактаб тестҳо, методҳои гуногун вуҷуд доранд. Тадқиқотчиён тарафҳои гуногуни инкишофи психики кӯдакро ба сифати нишондиҳандаҳои ин тайёри ҷудо мекунанд.

Просмотров: 1067

Кобилият ва лаёқати хонандагон

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мавзўи қобилият доимо ҳам аз ҷиҳати назариявй ва ҳам аз ҷиҳати амалиявй диққати олимонро ба худ ҷалб мекард.   Вақте ки бо қобилиятҳои шахсии худ ноил мегардем, мо дар ҳайрат монда завқ мекунем.

Просмотров: 2628

Телефони бовари ҳамчун шакли фаъолияти психологи мактабӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ёри туфайли телефон барои психологияи наврас аз ёриҳои беҳтарини иҷтимоӣ-психологӣ ба шумор меравад. Маълум аст, ки наврасӣ 14-16 сола ниҳоят кам бо ихтиёри худ ба психолог муроҷиат мекунад. Шикоят бештар аз тарафи муаллимон ва волидон баён карда мешавад.

Просмотров: 1315

Бачаҳои қафомонда

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ин масъала ҳам мактаб ва ҳам оиларо ба ташвиш меоварад ва психологи мактаб низ аз ин масъала дар канор буда наметавонад. Ин ҷо сухан дар бораи қафомонии устувор меравад, на дар бораи он, ки бо сабаби (беморӣ, проблемаҳои оилавӣ ва ғ) кӯдак аз ҳамсинфон қафо монда ва баҳоҳои паст мегирад. Педагогҳо сабаби қафомонии қӯдакро дар ноқиси усулҳои дарсдиҳанда мебинанд.

Просмотров: 1175

Кори психолог бо хонандагоне, ки бо ёрии тиббӣ ниёз доранд

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чӣ хеле, ки маълум аст дар мактаби муосир миқдори зиёди хонандагоне таҳсил мекунанд ва аз меъёри тибби хеле дур ҳастанд. Таълим ва тарбияӣ чунин кӯдакон дар пеши мактаб 2 масъалаи ҷаддиро мегузорад: аввал чӣ хеле ба онҳо барои нағз ташаккул ёфтанашон ёри расонем ва дувум чӣ хел натиҷаҳои манфии имконпазирро ки аз якҷоя хондани онҳо бо дигар кӯдакон сар мезанад пешгирӣ намоем.

Просмотров: 1530

Кор бо хонандагони душвортарбия

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба психологи мактаб бисёр вақт зарурияти кор бо хонандагоне, пайдо мешавад, ки аз дигар кӯдакон фарқи калон дорад. Яке аз дархостҳое, ки аз ҳама бештар аз тарафи муаллимону волидон ба психолог меояд ин ягон хел таъсир расонидан ба ин хонандагони душвор мебошад.

Просмотров: 4279

Кор бо хонандагони наврас

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хусусиятҳои синну соли наврасӣ ин гузариш аз давраи кӯдаки ба давраи калонсолӣ мебошад. Вобаста аз шароити иҷтимоӣ урфу одат маданиятнокию тарбияи кӯдак ё хонанда  давраи гузариш гуногун мегузарад ва вақти гуногунро талаб мекунад.

Просмотров: 2361

Самтҳои асосии кори психолог бо хонандагони сини хурди мактабӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Синнусоли хурди мактабӣ хонандагони синфҳои 1-4-ро дар бар мегирад. Аз рӯи таснифот бачагони 7 то 11-сола ба ин зинаи синнусолӣ рост меоянд. Ҳамаи тағиротҳое, ки дар соҳаи таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба вуҷуд меоянд, тақозои давру замон аст. Зеро омӯзиши инкишофи таърихи мактаб нишон медиҳад,

Просмотров: 3328

Фаъолияти ташхиси–профлактикӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Равоншиноси мактаб шароитҳои номусоиди барои инкишофи психики ва шахсии хонандагон ба миён меомадаро ҳис карда, корҳои психологии пешгириро истифода мебарад. + вазифадор аст, ки барои муҳайё намудани шароитҳои зарурии таълим ва тарбияи хонандагони давраҳои гуногуни синнусолӣ назорат барад. Чунки инкишофи психика ба вазъи мӯътадили психологии мактаб вобастагии калон дорад. Ба равоншиноси мактаб зарур аст, ки рафти муоширати ҳайати омӯзгоронро таҳти назораги худ гирад.

Просмотров: 1766

Фаъолияти ташхиси кори коррексионӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Вазифаи психологияи мактаб муайян намудани хусусиятҳои ташаккули кӯдак шакл гирифтан ва ташаккул ёфтани дониш, маҳорат, малака муайян намудани хусусиятҳои психики кӯдак дохил мешавад.

Просмотров: 1878