|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

Консепсияҳо дар баҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисоботи молиявии таснифотӣ

Дата добавления: 2016-01-27

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мақсади иттилооти молиявӣ Ҳисоботи молиявӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби ҳамаи субъектони хоҷагидорӣ таҳия ва пешниҳод мегардад. Сарфи назар аз тафовути мавҷудбуда дар шаклу мазмун, ки вобаста ба шароитҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҳуқуқии кишварҳои мухталиф ба миён омадаанд, мақсади ҳисоботи молиявӣ – ин то ҳадди ниҳоӣ қонеъ гардонидани ниёзи иттилоотии доираи васеи истифодабарандагон(истифодабарандагон) мебошад.

Просмотров: 3259

Баҳисобгирии бухгалтерӣ ҳамчун системаи иттилоотӣ.

Дата добавления: 2016-01-27

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Баҳисобгирии молиявӣ, дар шароити ташаккули муносибатҳои бозоргонӣ, чун яке соҳаҳои ояндадори илми иқтисодӣ ва ихтисоси бонуфузи муосир зери табаддулоти калон қарор дорад. Ин бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба истеҳсолот, фароҳамоварии рўшанӣ дар баҳисобгирӣ ва ҳисобот, зарурати наздиккунии усули баҳисобгирии ватанӣ бо стандартҳои байналмиллалии ҳисоботи молиявӣ (МБҲМ) вобастагӣ дорад. Мафҳум ва моҳияти баҳисобгирии бухгалтерӣ Бо баробари гузаштан ба муносибатҳои бозаргонӣ, баҳисобгирии бухгалтерӣ ҳамчун омили асосии идоракунии хароҷот, афзоиши даромаднокӣ ва назорат аз болои самарабахшии амалӣ гардонидани кор аҳамияти зиёдтарро доро мегардад.

Просмотров: 3009

Баҳисобгирии нигоҳдориҳо аз музди меҳнат

Дата добавления: 2016-01-26

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Баҳисобгирии ва ҳисобнамудани музди меҳнати иловагӣ. Мувофиқи низомномаи меҳнат ва музди меҳнат барои ҳар як коргар рухсати меҳнати якум баъди коркарди 11- моҳи кори дода мешавад. Рухсати меҳнати дуюм ва минбаъда мувофиқи ҷадвал тартибдодашуда ҷудо карда мешавад. Барои ҳисоб кардани рухсати меҳнати музди меҳнати 12 моҳа гирифта мешавад. Миқдори рузҳои рухсати дар Т 12 ва ё Т-13 нишондода мешавад.

Просмотров: 5345

Баҳисобгирии музди меҳнат

Дата добавления: 2016-01-26

Добавил (а): Kurbonov Suhrob

Намуд шакл ва системаи музди меҳнат. Музди меҳнат ва намуди музди меҳнат дар сиситемаи баҳисобгирии муассисаҳо яке аз ҷӣҳои марказиро ишғол менамояд .Вазифаҳои асоси баҳисобгирии музди меҳнат инҳоянд;

Просмотров: 10701

«Баҳисобгирӣ ва аудити ӯҳдадориҳо»

Дата добавления: 2016-01-26

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Тасниф намуд ва баҳодиҳии ӯҳдадориҳо. Уҳдадорӣ (обязателҳство) - ин қарздорни ҷории ширкат аст, ки аз воқеаҳои давраҳои гузашта пайдо гардида, пардохти он ба камшавии захираҳои фоидаи иқтисоди доштаи корхона бурда мерасонад.

Просмотров: 2282

«Баҳисобгирӣ ва аудити воситаҳои асосӣ»

Дата добавления: 2016-01-26

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Воситаҳои асосӣ— ин дороиҳои моддие мебошанд, ки барои истифодабарӣ дар раванди истеҳсолот, барои таҳвили молҳо, расонидани хизматҳо, ба иҷора додан ва ё ба мақсадҳои маъмурӣ истифода бурдан ва барои истифода дар муддати зиёда аз як давраи ҳисоботӣ пешбинӣ карда шудаанд (СБҲМ - 16 "Воситаҳои асосӣ"). Воситаҳои асосӣ - қисми амволест, ки ба сифати воситахои

Просмотров: 6080

Баҳисобгири ва аудити хароҷотҳо барои истеҳсоли маҳсулот

Дата добавления: 2016-01-26

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Вазифаҳои баҳисобгирии хароҷот дар истеҳсолот. Равади истеҳсолот давраи асосии гирдгардиши воситаҳои муассиса захираҳои моддӣкори молиявии сарфкарда арзиши слии маҳсулоти тайёр карда шударо ташкил медиҳад, ки дар охир натиҷаи молиявӣмуайян карда мешавад.

Просмотров: 2914

Баҳисобгирӣ ва аудити захираҳои моддию – молӣ

Дата добавления: 2016-01-26

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мувофиқи низомномаи ҳисобгирии бухгалтерӣ ҳисобгирии захираҳои моддию-молӣ (ЗММ) ҳамчун қисми амвол ҳисобида мешаванд, зеро бо мақсади истифодабарӣ ба сифати ашёи хом, масолеҳ дар вақти истеҳсоли маҳсулот, корҳои иҷро шуда, хизматҳои расонида шуда, ки барои фуруш дар назар дошта шудаанд ва инчунин барои эҳтиёҷоти идоракунии давлат нигаронида шудаанд.

Просмотров: 2803

«Баҳисобгирии ва аудити қарзи дебиторӣ»

Дата добавления: 2016-01-26

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мафҳуми ва намуди қарзҳои дебиторӣ. Қарзҳои дебиторй ин дороиҳои гардони ширкат аст, ки дар рафти фаъолияти молиявӣ- хоҷагидорӣ ташаккул меёбанд ва ҳуқуқу эътирози онро ба дороиҳо ва захираҳои дигари ширкати қарздор инъикос месозанд.

Просмотров: 1943

Ҳуҷҷатикунонии амалиёти хоҷагӣ ва қайди онҳо дар сабткунакҳои муҳосибӣ, шаклҳои ҳисобгирии бухгалтерӣ

Дата добавления: 2016-01-16

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ, таъинот ва таснифоти онҳо. Асоси аз ҷиҳати юридикӣ эътимодбахшу эътиборнок будани ахборот дар ҳисобгирии бухгалтерӣ ба даст овардашавандаро бо ҳуҷҷатҳо тасдиқ кардани ҳар як факти хоҷагӣ ташкил медиҳад. Пештар китобҳои бухгалтерӣ чун далели эътиборноки амалиётҳои хоҷагии ба амал омада хизмат мекарданд, агар далели зидди он нисбат исбот карда нашуда бошад.

Просмотров: 2192