|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

Ташкили баҳисобгири дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (растанипарварӣ)

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хоҷагиҳои деҳқони асосан фаъолияти истеҳсолии худро барои истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ, яъне растанипарварӣ равона сохтаанд, ки он вобаста аз хислатҳои технологии истеҳсолӣ ба шаклҳои зерин ҷудо мешавад

Просмотров: 1273

Принсипҳои умумии баҳисобгири бухгалтерӣ дар корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баҳисобгирии бухгалтерии субъектҳои хоҷагидорӣ вобаста аз сохторҳои ташкилии онҳо, тобеъият, ҳаҷми корҳо ва дигар омилҳо метавонад ташкил карда шавад дар шакли

Просмотров: 1451

Хусусиятҳои хоси ташкилии баҳисобгирии бухгалтерӣ дар соҳаи кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баҳисобгирии бухгалтерӣ дар соҳаи кишоварзӣ, ҳамчун дигар соҳаҳо дар асоси принсипҳои умумии ташкили баҳисобгири таъсис дода шуда, ҳангоми пешбарии баҳисобгири вобаста аз хусусиятҳои хоси соҳа хусусиятҳои баҳисобгири ба инобат гирифта мешавад.

Просмотров: 1558

Тартиби анҷом додани тафтиши аудиторӣ

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар чараёни амалиёти ҳочагй сахехии конуниятмандй ва зарурати ҳочаги дар асоси хуччатҳо тафтиш мешавад, ки бо ёрии ин хуччатҳо амалиети ҳочаги ба амал омадааст,

Просмотров: 2634

Риояи тафтиши шартномаи аудиторй

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Шумораи исботи аудиторй аз сарчашмаҳои он вобаста аст. Ин гуна исботро аз хуччатҳои сарчашмавй дар чараёни пурсиши кормандон ва шахсони сеюм ва инчунин бевосита бо ёрии мушохидаи ичрои амалиёти бахисобгиранда дар корҳона ба даст оварда мешавад.

Просмотров: 1300

Вазифаи ширкатҳои аудиторй

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Гузаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои бозорй зарурати ба вучуд омадани сохторҳои нави иқтисодиро муайян намуд, ки ба тартиб даровардани муносибатҳои субъектҳои гуногуни ҳочагиҳои сохибкорй ва дар байни онҳо омузиши аудиторй макомимахсусдорад.

Просмотров: 1407

Асосҳои хуқуқии фаъолияти аудиторй

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Конуни Чумхурии Точикистон асосҳои хукукии амалй гардонидани фаъолияти аудиториро муайян карда, барои таъсис додани мачмуи назорати ҳочагию молиявии мустакдле, ки ба химояи амволи шахсй, хусусй, коллективй, ҷамъияти, сахҳомй ва моликияти давлатй мусоидат мекунад, равона шудааст.

Просмотров: 1731

Мафхуми фаъолияти аудиторй ва таърихи пайдоиши он

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тафтиши аудиторй яке аз шарту воситаҳои муфиди такмили самараноки муносибатҳои бозорй ба шумор рафта, чараёни иқтисодиёти корҳонаҳоро тавассути назорат муътадил мегардонад. Дар корҳонаҳое, ки тафтиши аудиторй дойр нашудааст, ҳодисаҳои тахриби (вайрон кардани) таваккалии конуни хисобдорй ва андозситонй меафзояд, ки боиси кам шудани вуруди маблаг (андоз) ба бучет мегардад.

Просмотров: 3273

Таърихи пайдоиши шакли баҳисобгӣ

Дата добавления: 2016-04-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Пеш аз ҳамаи шаклҳои баҳисобгирӣ, аз шакли куҳнаи итолёвӣ оғоз меёбад. Шакли итолёвӣ дар асри 14 соли 1340 дар управленияи шаҳри Генуя ҷорӣ гардид. Соли 1458 дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ, аввалин маротиба дастури дастнавис тартиб дода шуда буд ва он бо қалами сокини далматини Венедикт Котрульи таъллуқ дошт.

Просмотров: 1989

Фоидаи тақсимношуда ва ҳисобот оиди фоида ва зарар дар ҷамъияти саҳҳомӣ

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Фоидаи тақсимношуда (фоидаи реинвестиронидашуда - retained earnings) қисми сармояи азонихудӣ, ки дар байни мулкдорон (соҳибон) тақсим нашудааст. Дар баробари сармояи баровардашуда фоидаи тақсимнашуда сарчашмаи пайдоиши активҳо мебошад. Асосан, ҳисоби «Фоидаи тақсимношуда» бақияи кредитӣ дорад. Бақияи кредитии ҳисоби «Фоидаи тақсимношуда» маблағи фоидаи софро дар давоми мавҷудияти ширкат тарҳи зарарҳо, пардохтҳо аз рўи ҳаққуссаҳм ва фоидаи ба сармояи саҳҳомии баровардашуда реинвестиронидашуда дарбар мегирад. Ин ҳисоб баъзан бақияи дебетӣ дорад, ки зиёд будани пардохти ҳаққуссаҳм ва зарарҳоро аз маблағи фоидаи тақсимношуда нишон медиҳад. Норасоии фоидаи тақсимнашуда аз сармояи гузошташуда тарҳ карда мешавад.

Просмотров: 3576