|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

Андозбандии молистеҳсолкунадагони кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Андоз, ин пардохти ҳатмӣ ва бебозгашт буда, ҳамчун манбаи асосии қисми воридоти бучаи кишвар ба ҳисоб рафта, ҳисоб ва пардохти он барои тамоми субъектони иқтисоди ҳатмӣ мебошад. Дар соҳаи кишоварзӣ супорандагони андоз ин шахсоне ҳисобида мешаванд, ки бо фаъолияти соҳибкории кишоварзӣ, яъне шахсони воқеию ҳуқуқи, ки бо фаъолияти кишоварзӣ машғуланд.

Просмотров: 1055

Баҳисобгирии фурўши маҳсулоти кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фурўши маҳсулот, мол ва хизмат дар мутобиқат бо шартномаҳои фурўш ва ё худ бо тартиботи фурўши озод ба аҳоли амали карда мешавад. Фиристонидани маҳсулот бошад, дар асоси шартномаҳои хариду фурўш (таъминот), ки байни харидор ва хуфурўшанда басташудаанд, анҷом дода мешавад.

Просмотров: 1200

Баҳисобгирии хароҷот дар хоҷагиҳои хизматрасони истеҳсолотӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба хоҷагиҳои хизматрасони истеҳсолӣ ва хоҷагидории кишоварзӣ – ин хоҷагиҳои комуналӣ-истиқоматӣ, ошхонаҳо, банияҳо, муассисаҳои томактабии бачагона, хонаҳои истироҳатӣ, санаторияҳо ва дигар муассисаҳои таиноти маданию маишӣ, дохил мешаванд.

Просмотров: 943

Баҳисобгирии хароҷот, барориши маҳсулоти чорводорӣ ва ҳисоби арзиши аслии он

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баромади маҳсулот ва баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ дар соҳаи чорводорӣ ба махсусияти соҳа вобаста мебошад. Баҳисобгирии хароҷот ва баромади маҳсулот дар соҳаи чорводорӣ дар ҳисоби активию калкулятсионии 10731 «Истеҳсолоти нотамом (чорводорӣ)» дар мувофиқат бо ҳисобҳои ҷўзъии (аналитикии) хароҷотии зерин амали карда мешавад

Просмотров: 1337

Баҳисобгирии хароҷот, барориши маҳсулоти растанипарварӣ ва ҳисоби арзиши аслии он

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баҳисобигирии хароҷот барои парвариш ва нигоҳубини зироатҳои кишоварзӣ, ҳосили соли ҷорӣ, ҳосили соли оянда низ дар ҳисоби активию калкалятсионии 10730 «Истеҳсолоти нотамом» баҳисобгири карда мешавад. Барои инъикоси хароҷот оиди парвариши ҳаркадом зироатҳои кишоварзӣ ҳисобҳои аналитикӣ кушода шуда (масалан, хароҷотҳо барои парвариши картошка), истифода бурда мешаванд.

Просмотров: 1163

Баҳисобгирии истеҳсолоти ёрирасон дар соҳаи кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба истеҳсолоти ёрирасон корҳои механикию таъмирии нақлиётҳои боркашон, борбардор, истеҳсол ва хизматрасониҳо оид ба таъминот бо барқ, обу газ ва воситаҳои хуникидиҳанда, дохил мешаванд.

Просмотров: 902

Баҳисобгирии меҳнат ва пардохти он дар соҳаи кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Музди меҳнат – ин инъикоси пулии ҳиссаи меҳнати коргаргарони ташкилот дар маҳсулоти ҷамъиятӣ, ки барои истеъмолоти шахсии он ворид мешавад, мебошад. Музди меҳнати ҳар як коргар аз ҳиссаи меҳнати шахсии он ва сифати меҳнати он вобаста мебошад. Музди меҳнат ҳамчунин, воситаи муҳими баланд бардоштани завқи кормандон ба натиҷаи меҳнати худ ў яъне, ҳосилнокии меҳнат, зиёдсозии ҳаҷми барориши маҳсулот ва баландбардории сифатнокии он вобаста мебошад.

Просмотров: 1892

Баҳисобгирии активҳои ғайри гардони кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сармоягузорӣ – унсури муҳим барои такрористеҳсолот буда, барои ивази (барқароркунии) фондҳои асосӣ ва ё барои хариди воситаҳои асосии нав пешбини гардидааст.

Просмотров: 1154

БАҲИСОБГИРИИ ЗММ ДАР КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аҳамияти бузургро барои ташкили баҳисобигирии масолеҳот дар корхонаҳо баҳодиҳии захираҳо мебозад. Дар робита бо тарақиёти иқтисодӣ бозорӣ, ки нархҳои бозорӣ ҳамеша дар тағйиротанд, бинобар он, арзиши масолеҳот низ дар ҳоли тағйирот қарор дорад.

Просмотров: 1220

Хусусиятҳои пешбарии баҳисобгирӣ дар хоҷагиҳои фермерӣ (чорводорӣ)

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Методологияи баҳисобгирии хароҷот барои номгўи чорво аз сатҳи мустақилияти хоҷагидории субъект вобастаги дорад. Баҳисобгирии хароҷот аз рўи номгўи чорво дар корхонаҳои бузурги кишоварзӣ дар ҳисоби активию калкулятсионии 10730 «Истеҳсолоти нотамом» дар зерҳисоби алоҳидаи 10731 «Истеҳсолоти нотамом (чорводорӣ)»

Просмотров: 1190