|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

Баҳисобгирии истеҳсоли маҳсулот ва молгардиш дар хӯроки омма

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои пешрафти фаъолияти корхонаҳои хуроки омма талаботи ташкили дурусти баҳисобгирии бухгалтерӣ ва назорат, ки тавассути он гирифтани мълумотҳои саҳеҳ оиди барориши маҳсулот ва молгардиш аз рӯи намудҳои фурӯш бо нишондодҳои натуралӣ ва ченакҳои пулӣ мумкин аст меафзояд.

Просмотров: 1230

Низоми баҳисобгирии захираҳои моддӣ-молӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар баҳисобгирии даврӣ баҳисобгирии ҷузъҳои ЗММ дар давоми сол бурда намешавад ва муайян намудани арзиши аслии молҳои фурӯхташуда ғаӣриимкон аст. Дар охири сол бо мақсади муаиян намудани арзиши аслии захираҳои воқеии ниҳои ҳисобрасӣ гузэронида мешавад.

Просмотров: 1319

Баҳисобгирии талафоти моли дар савдои чакана

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бо сабабҳои гуногун дар муассисаҳои савдои чакана вайроншавии молҳо ба амал меояд, ин вайроншавӣ ҳангоми риоя накардани ҳарорати меъёрӣ ба амал меояд, ки асосан ба молҳои озуқаворӣ дахл дорад. Дар ҳолати вайроншавии молҳо санади вайроншавӣ тартиб дода мешавад.

Просмотров: 1026

Баҳисобгирии амалиётҳои молӣ дар муассисаҳои савдои чакана

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таъмии намудани афзоиши молгардиши чакана дар муасисаҳои савдо. Барои ин бояд сари вакт ҳисоботҳои моли ва хазинавй тафтиш карда шаванд, таъмин намудани супоридани даромади ҳаррӯза назорат намудани дурустии қабули молҳо аз руи миқдор ва сифат.

Просмотров: 961

Баҳисобгирии талафоти молӣ дар савдои яклӯхт

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Талафоти молҳо дар вақти боркашони ва фурӯши онҳо ба вуқӯъ меоянд. Талафоти молҳо ба талофи ба меъёр дароварда шаванда ва ба меъёр дароварда нашаванда ҷудо карда мешванд.
Талафоти меъёри ин камшавии вазн, ҳаҷм дар натиҷаи тағироти физикию химиявии молҳо ба амал меояд, ки ин камшавиро камшавии табии меноманд.

Просмотров: 813

Баҳисобгирии амалиётҳои молӣ дар савдои яклӯхт

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз вазифаҳои асоси баҳисобгирии бухгалтерӣ оиди амалиётҳои молӣ дар садои яклӯхт - ин ташкили дурусти ҳисобгирии мебошад, ки сари вақт гирифтани ахборотҳоро оиди рафти воридшавии молҳо. Иҷроиши ӯҳдадориҳои шартномавӣ, аз тарафи таҳвилгарон ва харидорон оиди захираҳои нигоҳдории он, оиди рафти фурӯши молҳо ва назорат аз болои онҳоро талаб мекунад.

Просмотров: 1095

Вазифаҳо ва принсипҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ дар савдо

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар замони муосир савдо бахши калонтарини иқтисодиёти ҷумҳурии мо ба ҳисоб меравад, ки дар он қисми аҳолии мамлакати мо меҳнат мебаранд. Ташкилотҳои савдо дар шаклҳои калон, миёна ва хурд инкишоф меёбанд

Просмотров: 2060

ҲИСОБОТИ СОЛОНАИ БУХГАЛТЕРИИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Корҳои омодабошӣ барои тартибдиҳии ҳисоботи солона Ҳисоботи солона нисбат ба дигар намуди ҳисоботҳо, ҳисоботи пурра ва мукаммал ҳисобидашуда, мундариҷа ва таркиби он, имконияти таҳлили иқтисодии кори корхона, ошкорсозии захираҳои дохилиро таъмин намуда, ба тамоюли рушди тарақиёти корхона баҳо дада мешавад. Маҳз, дар асоси маълумотҳои ҳисоботи солонаи бухгалтерӣ, барои такмили фаъолияти корхона дар оянда чорабиниҳои лозими андешида мешавад.

Просмотров: 2015

ҲИСОБОТИ ДАВРӢ (ФОСИЛАВӢ)

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар мувофиқат бо дастурҳои методии пешбарии баҳисобгирии бухгалтерӣ дар ҷумҳури ва инчунин дар мувофиқат бо қонунгузориҳои амалкунанда соли ягонаи ҳисоботи молиявӣ дар ҳамагуна корхонаҳо, аз ҷумла корхонаҳои кишоварзӣ низ соли тақвими баҳисоб меравад, ки аз 1 январ оғоз гардида 31 декабр ба итмом мерасад.

Просмотров: 1552

Истифодаи технологияҳои компиютерӣ дар фаъолияти баҳисобгирии кишоварзӣ

Дата добавления: 2017-03-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Коркарди самараноки иттилооти баҳисобгирӣ дар шароити муосирро бо воситаи копиютерикунонии равандҳои баҳисобгирии иттилоотии амалиётҳои хочагидорӣ, таъмин намуд. Дар вобастаги аз сатҳи автоматикикунонии коркарди иттилоот онро ба автоматикисозии дастӣ ва автоматикунонии низомҳои итилоотӣ чудо мекунанд. Дар низомҳои коркарди дастӣ ва автоматикӣ, ҳамаи амалиётҳоро оиди коркарди маълумотҳоро корманди ҳисобдор амалӣ менамояд.

Просмотров: 2370