|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

Технологияи аудит

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар вақти банақшагирии тафтишоти аудиторӣ, аудиторон бояд муҳиммияти андозаи ҳудудии ҳадди аксари хатогии маблағе, ки дар ҳисоботи чоп карда шаванда нишон дода шуда, ғайриасоси ҳисобида мешавад муайян кунанд. Ба муҳиммияти хатоги баҳо додан аз таҷриба ва маҳорати аудитор вобастагӣ дошта, барои ҳар як мизоҷ алоҳида вобаста ба ҳаҷм ва ҳусусияти фаъолияти хоҷагии он муайян карда мешавад.

Просмотров: 1114

Тайёрӣ ва банақшагирии аудит

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аудит – ин тафтишест, ки шахси ваколатдор дар асоси стандартҳои аудит бо мақсади баёни фикру мулоҳизаи мустақилона оиди дараҷаи саҳеҳии ҳисоботи молиявӣ иҷро мекунад.

Просмотров: 1606

Системаи тавсиядиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ ба аудиторон

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба фаъолияти аудиторӣ шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъӣ, новобаста аз намуди моликияташон машғул мебошанд. Ташкилотҳои аудиторӣ ҳамчун ташкилотҳои тиҷоратӣ ба қайд гирифта мешаванд ва метавонанд, ҳама гуна шаклҳои ташкилию-ҳуқуқӣ ғайр аз ҶСК дошта бошанд. На кам аз 70% кадрҳои фирмаро бояд шаҳрвандони ҶТ, ки истиқомати доимӣ доранд, ташкил диҳанд ва дар ҳолати роҳбари фирма шаҳрванди хориҷӣ будан, 75% кадрҳои фирма бояд шаҳрвандони ҶТ бошанд.

Просмотров: 921

Танзими фаъолияти аудиторӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар фаъолияти касбии худ аудиторҳо, аз касе вобастагие надоранд. Лекин бахусус барои таъмини мустақилияти аудит ва принсипҳои он мунтазамкунии фаъолияти аудиторӣ, ҳам аз тарафи мақомоти давлатӣ ва ҳам ҷамъиятӣ зарур аст.

Просмотров: 1872

Қоида ва меъёрҳои аудит

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қоидаҳо (стандартҳои) аудит - ин меъёрҳои умумӣ ё қоидаҳое, ки дар асоси он аудиторҳо фаъолият мебаранд, мебошанд. Мақсади асосии стандартҳои аудиторӣ, ин таъмини аудиторҳо ва истифодабарандагони хизмати аудиторӣ бо фаҳмиши якхелаи шартҳои аудит, ҳуқуқ ва вазифаҳои аудиторҳо, тарзу усулҳои ташаккул ва баёни фикру мулоҳизаи мустақилонаи аудиторӣ мебошад

Просмотров: 1053

Далелҳои аудиторӣ, намуд ва сарчашмаҳои дастрасии он

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Исботҳои аудиторӣ – инҳо маълумотҳое, ки дар рафти тафтиш аудитор ғун кардааст ва хулосаҳои ӯ ки асоси баёни фикру мулоҳиза, оиди саҳеҳии ҳисоботи муҳосибӣ шуда метавонанд, мебошанд
Аудиторон дар асоси маҳорати касбӣ вазифадоранд, ки мустақилона қарор оиди миқдори исботҳое, ки барои тайёркунии хулосаҳои аудиторӣ кифояанд, қабул кунанд.

Просмотров: 1222

Предмет ва методи аудит

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Предмети аудит – маълумотҳои ғундошташаванда, баҳодиҳӣ ба ин маълумотҳо, ва омӯхтани онҳо, бо мақсади кушодани моҳият ва дарк кардани фактҳои ба механизми системаи хоҷагидорӣ вазифадор кардашуда ва низоми объектҳои иқтисодии ташкилот мебошад

Просмотров: 1155

Шартҳои асосӣ ва консепсияи аудит

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Консепсия – постулат – стандарт.
Нуқтаи назар – қоидае, ки ҳамчун ҳақиқат қабул карда мешавад.
Консепсия – равияи назарияи аудитро муайян мекунад, бинобар он, ки асоси стандартҳои аудит мебошад.
Постулат – ин низомномаи ҳақиқати баҳснопазири устувори назарияи аудит мебошад, ки барои маънои стандартҳои аудитро фаҳмонидан ва равияи ташаккули фикру мулоҳиза барои тартибдеҳии хулосаҳои аудиторӣ ёри мерасонад.

Просмотров: 1074

Намудҳо ва хелҳои аудит

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аудити амалиётӣ  - ин тафтиши тарзи амали қисмҳои алоҳидаи механизми хоҷагидорӣ, бо мақсади баҳодеҳии натиҷаоварии қисмҳо, ҳосилнокии фаъолият, манфиатбахшӣ ва боэътимодӣ барои идоракунии фаъолияти хоҷагӣ мебошад.
Аудити мувофиқӣ – ин тафтиши дар системаи хоҷагидорӣ риоя карда шудани меъёрҳо, қоидаҳо, қонунҳои амалкунанда ва аз тарафи роҳбарият қабулкардашударо мефаҳмонад.

Просмотров: 2301

Моҳият, мақсад ва вазифаҳои фаъолияти аудиторӣ

Дата добавления: 2017-05-04

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Калимаи «Аудит» - асосан калимаи лотинӣ буда, маънои «гўш кардан» ё «шунаванда» - ро дорад. Одатан пайдоиши аудитро ба муасисаҳои таълимии рӯҳонии Аврупои асрҳои xvl-xvlll мансуб медонанд, вале далелҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки аудит аслан аз рӯзи барӯйхатгирии амвол пайдо шудааст. Ин сана тақрибан 2-ҳазор сол пеш аз милод, ба давраи подшоҳии Фиръавн рост меояд.

Просмотров: 2717