|

Мавзӯъҳо

Шумо дар ин қисм метаонед бо мавзӯъҳои фанни Гумрук шинос шавед!:)))

Идоракунии кормандон дар Мақомоти гумрук

Дата добавления: 2016-05-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Идоракунии кормандон – ин равани бетанафус доими ва бевоситаи кормандони Мақомоти гумрук ба ҳисоб меравад. Идоракунии кормандон дар фаъолияти Мақомоти гумрук ба сохторҳои хоси худ фарқ мекунад, ки он бо сохтори иэрархиии Мақомоти гумрук вобаста аст.

Просмотров: 2783

Банақшагирии ташкили дар идоракунӣ дар Мақомоти гумрук

Дата добавления: 2016-05-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Банақшагири – ин вазифаиасосии идоракуни буда бо воситаи он дар Мақомоти гумрук дигар вазифаҳои умуми ва махсуси идоракунӣ амли карда мешавад.

Просмотров: 1720

Ташкил ва танзим ҳамчун вазифаи идоракунӣ

Дата добавления: 2016-05-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ташкил яке аз вазифҳои идоракунӣ ба ҳисоб рафта фаъолияти ҷроишива фавриро дарбар мегирад. Вазифаи асосии он созмондиҳии зерсистемаҳои идорашаванда ва идоракунанда, муқарарнамудани нишондиҳандаҳои асосии низоми кори сохторҳо ва муносибатҳои байни онҳо ба ҳисоб меравад.

Просмотров: 1712

Қабули қарорҳои идоракуни дар раванди идоракунӣ

Дата добавления: 2016-05-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар идоракуни қабули қарор ин раванди мураккаб ва система ба ҳисоб меравад. Самаранокии фаъолиятдар равандиидоракуни бо қабули қарорҳо ва дар амал татбиқ намудани қарорҳои қабулгашта вобастагии зич дорад.

Просмотров: 2130

Раванди идоракуни дар Мақомоти гумрук

Дата добавления: 2016-05-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Раванди идоракунӣ – яке аз қисмҳои асосии системаиидоракунӣ ба ҳисоб меравад. Раванди идоракуни ин фаъолияти субъектони идоракунӣ ба як система мутаҳид карда шуда мебошад, ки барасидан ба мақсади коллективбо роҳи амалигардонии вазифаҳои муайян бо истифода а усулҳо ва принсипҳои мувофиқ равона карда шудааст.

Просмотров: 1909

Сохтори идоракунӣ дар Мақомоти гумрук

Дата добавления: 2016-05-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мақомоти гумрук – ин мақомотидавлвтие, ки тартибиинтиқоли молу воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумруки, истифодаи низоми гумрукӣ ва ситонидани пардохтҳои гумрукӣ, таъмин намудаи амаликунандаи назорати гумрукӣ ва барасмиятдарории гумрукӣ ба ҳисоб меравад.

Просмотров: 2264

Хусусияти хоси идоракуни дар Мақомоти гумрук

Дата добавления: 2016-05-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Системаи идоракунӣ дар Мақомоти гумрук аз чузъҳои асосии зерин иборат мебошад:
Механизми идоракунӣ;
Сохтори идоракунӣ;
Раванди идоракунӣ;

Просмотров: 1518

Ташкили системаи идоракунӣ дар Мақомоти гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-05-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мақсади омӯзиши мавзуъ дарк намудани системаи Мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун системаи ягонаомузиши сохтори ташкили идоракунӣ ва талабот ба ин сохтор дар Мақомоти гумрук.

Просмотров: 1581

Мақсад ва вазифаҳои фанни “Идоракуни ва ташкили фаъолияти гумрук”

Дата добавления: 2016-05-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ мустаҳкам карданӣ муносибатҳои иқтисоди, баланд бардоштанӣ нақши шартномаҳои байналхалқӣ оиди ивази молу хизматрасони иқтисодиёти Тоҷикистонро баҳо медиҳад.

Просмотров: 1648

Хироҷҳои гумруки ва намудҳои онҳо

Дата добавления: 2016-04-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳангоми барасмиятдарории молу воситаҳои нақлиёт, мушоияти гумрукии мол ва воситаҳои нақлиёт, нигоҳдории мол дар анборҳои мақоми гумрук, инчунин барои додани шаҳодатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарорандаи гумруки хироҷҳои гумрукӣ тибқи тартиб ва андозаи муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешаванд.

Просмотров: 2546