|

Мавзӯъҳо

Ҷомеашиносӣ (сотсиология) дар байни илмҳо мақоми махсус дорад. Кулли илмҳои ҷамъиятӣ ҷомеаро қисман, яъне ягон соҳаи онро меомӯзонанд. Ҷомеашиносӣ бошад, ҷамъиятро дар шакли том ва яклухт, қонуну паҳлӯҳои муҳимтарини онро таҳқиқ менамояд.

Мафҳуми ҷамъият ва низом

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таърифи «ҷамъият» аз масъалаҳои муҳими ҷомеашиносӣ буда, дар тӯли таърих яке аз масоили муҳим маҳсуб меёбад.

Просмотров: 4002

Ақидаҳои иҷтимоии мутафаккирони халқи тоҷик

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар баъзе адабиёти иҷтимоӣ-сиёсӣ, фалсафии хориҷӣ нақши афкори иҷтимоии халқҳои Осиёи Марказӣ дар ташаккул ва рушди таълимоти иҷтимоию сиёсии умумибашарӣ сарфи назар карда шудаанд.

Просмотров: 4225

Зинаҳои асосии рушди ҷомеашиносӣ дар ИМА, Русия ва Тоҷикистон

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз ибтидои асри ХХ тадқиқоти иҷтимоӣ дар ИМА нисбат ба дигар кишварҳо бештар инкишоф ёфт.

Просмотров: 1844

Огюст Конт – асосгузори илми сотсиология

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Омӯзиши таърихи ташаккул ва рушди ҷомеашиносӣ тасаввуроти моро оиди ин фан боз ҳам ғанитар мегардонад. Табиист, ки суол пайдо мешавад: ҷомеашиносӣ кай ва дар кадом шароит пайдо шуд

Просмотров: 6415

Заминаҳои иҷтимоӣ, назариявӣ ва табиӣ-илмии пайдоиши ҷомеашиносӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

омеашиносӣ ҳамчун илм солҳои 40-уми асри Х1Х ба вуҷуд омадааст. Он солҳо даврони хеле ноороми таърихӣ буданд.

Просмотров: 2968

Вазифаҳои ҷомеашиносӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Гуногуншаклии дараҷаҳои донишҳои иҷтимоӣ ва алоқамандии онҳо бо ҳаёти ҷамъият вазифаҳои ин фанро муайян менамоянд.

Просмотров: 2340

Ҷомеашиносӣ ҳамчун илм

Дата добавления: 2015-10-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳар як шахс бо мафҳуми «ҷомеашиносӣ» борҳо дар ҳаёти ҳаррӯза вомехӯрад. Имрӯзҳо тавассути радио, телевизион, рӯзномаю маҷаллаҳо натиҷаи тадқиқоти гуногуни иҷтимоӣ эълом мегарданд.

Просмотров: 8672