|

Мавзӯъҳо

Ҷомеашиносӣ (сотсиология) дар байни илмҳо мақоми махсус дорад. Кулли илмҳои ҷамъиятӣ ҷомеаро қисман, яъне ягон соҳаи онро меомӯзонанд. Ҷомеашиносӣ бошад, ҷамъиятро дар шакли том ва яклухт, қонуну паҳлӯҳои муҳимтарини онро таҳқиқ менамояд.

Унсурҳои асосии фарҳанг

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фарҳанг, ба маънои васеи сухан, кулли офаридаҳои инсон, аз ҷумла олотҳои моддии меҳнат, биною иншоот, боигариҳои маънавӣ, яъне забон, адабиёт, дин ва ғайраро дарбар мегирад.

Просмотров: 5662

Фарҳанг ҳамчун объекти маърифати ҷомеашиносӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фарҳанг дар забони тоҷикӣ дорои муродифҳои маданият ва одоб мебошад. Он калимаи қадимаи тоҷикӣ буда, аз ду таркиб «фар» – шукӯҳу ҷалол, партав ва «ҳанг» қудрату маърифат иборат буда, якҷоя маънои шаъну шукӯҳи маърифатро дорад.

Просмотров: 4242

Умумиятҳои этникӣ

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҳаёти ҷамъиятӣ умумиятҳои этникӣ мақоми хоса доранд. Этнос  дар шаклҳои гуногуни иҷтимоии қабила, халқ, миллат мавҷуд аст.

Просмотров: 4427

Гурӯҳҳои иҷтимоӣ – шакли асосии умумиятҳо

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дигар шакли муҳимтарини умумиятҳои иҷтимоӣ гурӯҳҳо мебошанд. Гурӯҳҳои иҷтимоӣ маҷмӯи фардҳоеанд, ки бо якдигар ҳамкорӣ дошта, мансубияти худро ба гурӯҳи муайян хуб медонанд

Просмотров: 4328

Мафҳуми умумияти иҷтимоӣ ва намудҳои он

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷамъият чун низоми томи иҷтимоию фарҳангӣ аз чанд зернизоми сифатан ва мазмунан гуногун иборат аст. Яке аз шаклҳои муҳими низоми иҷтимоӣ умумиятҳои иҷтимоии одамон мебошад.

Просмотров: 4379

Ҷаҳонишавии раванди иҷтимоию фарҳангии замони муосир

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Суръатафзо гардидани равандҳои якҷояшавӣ (интегратсия) ва ҷаҳонишавии ҳаёти иҷтимоӣ дарозои даҳсолаи охир андешаи П. А. Сорокинро оид ба ташаккули фарҳанги ягонаи умумибашарӣ собит месозад.

Просмотров: 2253

Назарияи шакли маданӣ-таърихии рушди ҷомеа

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар қатори таълимоти таҳаввулгароӣ ва инқилобгароӣ, ки ғояи пешрафти иҷтимоиро эътироф менамоянд, назарияҳое низ ҷой доранд, ки имконияти пешрафти иҷтимоиро инкор мекунанд.

Просмотров: 1360

Ақидаҳои таҳаввулгароӣ ва инқилобгароии рушди ҷомеа

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тағйирёбии иҷтимоӣ ва назарияи инкишофи ҷомеа, механизм ва равандҳои он яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеашиносӣ мебошад. Мафҳуми «таҳаввули иҷтимоӣ» маънии хеле умумӣ дорад.

Просмотров: 1761

Таълимоти инфиродии рушди ҷомеа

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Як гурӯҳ ҷомеашиносон, аз ҷумла Ҷ. Ҳоманс, Ҷ. Линд, Г. Блумер дар тадқиқи ҷамъият ҷонибдори истифодаи усули инфиродӣ мебошанд.

Просмотров: 1531

Ҷамъият аз мавқеи детерминизми иҷтимоӣ ва функсионализм

Дата добавления: 2015-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муносибати муназзами ҷомеа усули ягона нест. Баробари он усулҳои детерминистӣ ва функсионалӣ низ вуҷуд доранд. Назарияи детерминизми иҷтимоӣ эҷоди таълимоти марксистӣ мебошад.

Просмотров: 1947