|

Мавзӯъҳо

Экология илмест роҷеъ ба робитаи тарафайни мавҷудоти зинда, системаҳои биологй ва муҳите, ки онҳо фаъолият мекунанд.

Омилҳои экологӣ

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз кобилияти ба шароитҳои гуногун мутобиқшавии ор-ганизмҳо фаҳмидан мумкин аст, ки таъсири муҳит табиати гуногун дорад. Яъне дар дараҷаҳои гуногуни инкишофи ҳамон як организми зинда ё дар оилаҳои гуногуни онҳо зуҳуроти якхелаи таъсир мушоҳида намешавад.

Просмотров: 9106

Муҳити зист чист?

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Одатан зери мафҳуми муҳит маҷмӯи шароитҳо (об, хок, ҳаво, дарё, ҷангал, иклим) ва таъсироте дар назар дошта мешавад, ки одам дар иҳотаи онҳост.

Просмотров: 6048

Гардиши модда ва энергия дар биосфера

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маҷмӯи организмҳои зиндаи сайёраро В.И. Вернадский моддаи зинда номида буд, ки асосан ба воситаи масса, тар-киби кимиёвй ва энергия тавсиф карда мешавад.

Просмотров: 5118

Биосфера ва таъсири фаъолияти хоҷагидории инсон

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба акидаи табиатшиноси маъруфи асри 20 В.И. Вернад-ский инсоният кодир аст, ки бо меҳнат ва заковати худ био-сфераро тағйир диҳад, ба манфиати инсони озодфикри рӯи замин қабати моддии наверо бунёд кунад, ки онро ноосфе-ра ё сфераи хирад гӯянд.

Просмотров: 4566

Мафҳуми биосфера ва ҷузҳои он

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми «биосфера» (сфераи ҳает)- ро ибтидои асри 19 Ж.В. Ламарк пешниҳод намуда бӯд, вале истифодаи мин-баъдаи он аз тадқиқотҳои В.И. Вернадский (1926) оғоз меё-бад, ки ба гузориши асоои илмии экология мувофиқ аст.

Просмотров: 4428

Шароитҳои табиӣ ва таъсири фаъолияти хоҷагидории инсон

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Инсон ҳамеша кӯшиш мекунад, ки шароити зисташ тадриҷан беҳтар шавад. Бунёду истифодаи манбаъҳои нави энергия, коркарди замин} истихроҷи канданиҳои фоиданок ва ғайра сабаби тағйироти вазъи биосфера мешавад.

Просмотров: 2578

Сарватҳои табиӣ ва истифодаи онҳо

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Навъи мушаххаси материя ё энергияро, ки дар ҷараёни меҳнату фаъолияти инсон истифода мешавад, сарвати та-бий меноманд. Навъҳои гуногуни канданиқои фоиданок, обу хок, ҳаво, наботот, ҳайвонот, энергияи Офтоб...

Просмотров: 4354

Экология - асоси назариявии ҳифзи муҳити зист

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳамбастагии инсону табиат бебаҳс аст. Ҳисси эстети-киву дӯстдории наботот, эҳсоси фараҳмандӣ аз бӯи муат-тари гулҳо, ба сарв нисбат додани маҳбуба ва гайра ифодаи манбаи ғизои маънавӣ будани табиатанд.

Просмотров: 7318

Истилоҳи экология, пайдоиш ва мазмуни фишурдаи он

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бо вуҷуди таърихи тӯлонии мушоҳидаи набототу ҳайвонот, шароити иклимии гуногун ва фаъолияти шууро-наи инсон, танҳо нимаи дуюми асри 19 экология чун илми мустакил ташаккул ёфт.

Просмотров: 5216