|

Мавзӯъҳо

Экология илмест роҷеъ ба робитаи тарафайни мавҷудоти зинда, системаҳои биологй ва муҳите, ки онҳо фаъолият мекунанд.

Мафҳуми экосистема ва биогеосеноз

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

обитаи зичи оилаи организмҳо ва муҳити ғайриорганикиро аз мушоҳидаи табиати атроф пай бурдан лнвор нест. Пештар қайд кардем, ки мавҷудияти растаниҳо аз ҳисоби истеъмоли доимии об, газҳои карбону оксиген ва намакҳои минералист.

Просмотров: 2897

Танзими саршумори популятсияҳо дар биосеноз

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар мавриди мусоид омадани шароитҳои муҳит аф-зоиши ба конуни экспоненсиалӣ наздики популятсияро мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, дар муддати 6 сол саршумори мурги даштии чазираи Протекшн (ИМА) аз 8 то 1898 сар расида буд

Просмотров: 1201

Ҷавфи экологӣ (Экологическая нища)

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз муоинаи шаклҳои гуногуни муносибатҳои байни намудҳо пай бурдан душвор нест, ки мавкеи намуди му-шаххас дар биосеноз вобастаи омилу нишондиҳандаҳои зиёдест.

Просмотров: 2058

Муносибати байни организмхо дар биосеноз

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Робитаи байни организмҳои як биотоп ва муносибати байниҳамдигарии онҳо асоси мавҷудияти биосеноз мебо-шанд. Шароитҳои асосии ҳаёти намудҳои оилаҳоро хамингуна робитаҳо муайян мекунанд.

Просмотров: 3497

Мафҳуми биосеноз ва таркиби он

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳангоми шиносой ба омилҳои биотикии муҳит дар иҳотаи якдигар будан ва муносибатҳои хеле гуногун дош-тани организмҳоро ёдовар шудем. Мавҷудоти зиндаи орга-низмҳоро иҳотанамуда муҳити биосенозӣ ва гурӯҳи орга-низмҳои ба ҳам алоқаманду ҳамзистро биосенозҳо-меноманд.

Просмотров: 6402

Динамикаи популятсия

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар натиҷаи таъсири омилҳои экологӣ микдори организмҳои экосистемаи дилхоҳ дар сатҳи муайяне буда мета-вонад, ки ба имкониятҳои муҳит (мавҷудияти ғизо, иклим, дараҷаи рақобат ва ғайра) мувофиқ аст.

Просмотров: 1457

Мафҳуми популятсия ва сохти он

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Калимаи лотинии «популюс» маънои аҳодӣ (нуфус, бошандагон) дорад. Вале ҳангоми истифодаи он чун исти-лоҳи илмй ақидаи мутахассисони гуногун якранг нест

Просмотров: 3714

Омилҳои биотикӣ

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз мушоҳидаи бевосита аён аст, ки фаъолияти ҳар як организми олами набототу ҳайвонот дар иҳотаи маҷмӯи хеле зиёди организмҳои дигар мегузарад.

Просмотров: 2500

Омилҳои абиотикии муҳит

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Шиносоии наздиктар бо баъзе омилҳои абиотикии муҳитҳои гуногун имконият медиҳад, ки табиат ва хусусия-ти таъсироти омилҳои дигар то андозае беҳтар дарк карда шавад.

Просмотров: 3210

Энергия нури Офтоб ва табдилоти он

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Эҳтиёҷмандӣ ба энергия яке аз талаботи ҳаётии инсон ва умуман организмҳост. Зери ин мафҳум на танҳо гармиву рушноӣ ё ҳаракати воситаҳои накдиётй дар назар аст.

Просмотров: 2475