|

Мавзӯъҳо

Экология илмест роҷеъ ба робитаи тарафайни мавҷудоти зинда, системаҳои биологй ва муҳите, ки онҳо фаъолият мекунанд.

Флора ва фаунаи Тоҷикистон

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сарзамини кӯҳсор будани ҷумҳурии мо ба ҳамагон маълум аст. Фонди замини вай ҳамагй 14,2 млн.га мебашад ва майдонҳои киштбоби кишоварзӣ нисбатан каманд.

Просмотров: 4248

Захирахои обии ҷумхурӣ

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҷанубу шаркии Осиёи Миёна байни 30°5' ва 40°5' арзи шимолӣ ва 67°5' ва 75° тӯли шарқӣ воқеъ буда, бо Афғонистону Хитой, Қирғнзистону Узбекистон ҳамсарҳад аст.

Просмотров: 10813

Ҳамкории байналмилалӣ дар ҳалли проблемаҳои экологии глобалӣ

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз маълумоти мавзӯъҳои дар боло овардашуда дидан душвор нест, ки проблемаҳои глобалии сайёраамонро бо кӯшиши як давлат е ҳатто гурӯҳи давлатҳои алоҳида ҳал кардан мумкин нест.

Просмотров: 3950

Баъзе сабабхои проблемаҳои экологӣ

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Насли калонсоли имрӯза сардии муносибатҳои байни-давлатии солҳои 1960-70 - умро, ки огози ҷанги нави ҷаҳонй эҳтимолнок буд, ба ёд дорад. Аз баландии охири асри 20 манзараи ин рӯйдодҳо аёнтар аст.

Просмотров: 3077

Бӯҳрони энергетикӣ

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар байни масъалаҳои ба бӯҳрони экологии муҳити ат-роф алоқаманд, ки зодаи тамаддуни ҷаҳонист, проблемаи маҳдудии захираҳои биосфера бештар ташвишовар аст. Нисбат   ба   дигар   омилҳое,   ки   инкишофи   фаъолияти хоҷагидории инсонро маҳдуд мекунанд, захираҳ0й мавҷудаи зкергия дар ҷои аввалтаранд.

Просмотров: 1693

Эрозияи замин

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хок ҷисми табиист, ки қобилияти бо моддаҳои ғизоӣ, об, ҳаво, гармӣ таъмин карданн растаниҳоро дорад. Вай аз маҳсули вайроншавии чинсҳои кӯҳӣ бо таъсири иқлим, на-ботот ва организмҳои зинда ба вучуд меояд.

Просмотров: 4927

Харобшавии қабати озонии атмосфера

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар таркиби атмосфера қисми муҳимтарине, ки омили нисбатан устувор мондани иқлим буда, ҳама мавҷудоти зиндаи заминиро аз таъсири марговари кисми ултрабунафши шуои Офтоб ҳифз меиамояд, озоносфера аст.

Просмотров: 4683

Тағйироти глобалии ҳарорати ҳаво

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ифлосшавии ҳавои шаҳру маҳалҳои аҳолинишин нис-бат ба дигар нишондиҳандаҳои ҳолати атмосфера пештар ошкор шуда буд. Дар ин бора маъхазҳои таърихии ба огози солшуморӣ ва ҳам давраҳом минбаъда мувофиқбуда шаҳодат медиҳанд

Просмотров: 2425

Ифлосшавии атмосфера

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Проблемаи экологии глобалй (бархилофи локалй) ба мавчудияту фаъолияти самараноки ҳар фард, ҳар як давлат ва кудли аҳолии шашмиллиардаи сайёра беистисно дахл дорад.

Просмотров: 4746

Динамикаи экосистемаҳо

Дата добавления: 2015-10-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сершумор будани омилҳова андозаҳои гуногуни таъсири фазоиву замонии онхо боиси тағйироти доимии биосено'* мешавад. Аз рӯи табиати даврӣ доштан ва ё ба куллӣ намудани ягон оилаи организмҳои биотопи до-дащуда тагийрот ду хел мешаванд.

Просмотров: 1530