|

Мавзӯъҳо

Экология илмест роҷеъ ба робитаи тарафайни мавҷудоти зинда, системаҳои биологй ва муҳите, ки онҳо фаъолият мекунанд.

Экология - асоси назариявии ҳифзи муҳити зист

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳамбастагии инсону табиат бебаҳс аст. Ҳисси эстети-киву дӯстдории наботот, эҳсоси фараҳмандӣ аз бӯи муат-тари гулҳо, ба сарв нисбат додани маҳбуба ва гайра ифодаи манбаи ғизои маънавӣ будани табиатанд. Вай илҳомбахши эҷодкорон аст. Дар ибораи «Замин -Модар» ҳастии инсон ғунҷидааст. Вале ба ивази ҳама ин неъматҳо фақат дӯст доштани Ватан кофӣ нест.

Просмотров: 8013

Сарватҳои табиӣ ва истифодаи онҳо

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Навъи мушаххаси материя ё энергияро, ки дар ҷараёни меҳнату фаъолияти инсон истифода мешавад, сарвати та-бий меноманд. Навъҳои гуногуни канданиқои фоиданок, обу ҳок, ҳаво, наботот, ҳайвонот, энергияи Офтоб, энерги-яи нафту газ, ангиштсангу каъри атом аз кабили сарватҳои табиианд.

Просмотров: 4378

​Шароитҳои табиӣ ва таъсири фаъолияти

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Инсон ҳамеша кӯшиш мекунад, ки шароити зисташ тадриҷан беҳтар шавад. Бунёду истифодаи манбаъҳои нави энергия, коркарди замин} истихроҷи канданиҳои фоиданок ва ғайра сабаби тағйироти вазъи биосфера мешавад. Ба ту-файли қобилияти зеҳниву ҷисмонӣ инсон дар идораву тагйироти раванди табиӣ мақоми баланд дорад.

Просмотров: 2348

Шакли баҳисобгирии муҳосиби чист?

Дата добавления: 2016-04-27

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тартиби муайяни пайвастани хелҳои гуногуни ба ҳам алоқаманди регистрҳои баҳисобгирӣ, сохт ва усулҳои қайди баҳисобгириро шакли баҳисобгирии муҳосиби меноманд.

Просмотров: 2926

Омилҳои экологӣ. Биосфера. Тавсифи умумии биосфера

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз дарсҳои гузашта маълум шуд, ки муҳит, яъне мавқеи ҷойгиршавии организм, ки бавосита ё бевосита ба инкишоф, афзоиш ва паҳншавии он таъсир мерасонад, дар навбати худ аз унсурҳои зиёди табиӣ ва сунъи иборат аст.

Просмотров: 6227

Ҳолати ҳозираи мухити зист. Манбаҳо ва сарчашмаҳои ифлосшавии атмосфера.

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тасодуфӣ нест, ки ҳоло ба масъалаҳои муҳити зист олимон диққати махсус медиҳад. Бо ибрози таносуби экологӣ, экосистема, бўҳрони экологӣ, фалокати экологӣ на танҳо олимони соҳаи фанҳои табиатшиносӣ, балки ҳодимони давлатию сиёсӣ, кормандони ҳоҷагӣ низ машғуланд.

Просмотров: 5383

Экология ва саломатии инсон

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Саломатии одам хамчун намуди биосатсиали на танҳо категорияи биологи Балки нишондихандаи асосии инкишофи чамъият дониста мешавад. Бинобар ин саломатиро хамчун боигарии чамъият на танҳо мафҳуми ичтимои балки экологи дида баромадан лозим аст.

Просмотров: 8247

Таъсири ифлосшавии мухити зист барои саломатии одам.

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муофики маълумотҳои мавчуда дар байни ифлоскунандаиҳои кимиёвии барои саломатй бештар хатарнок чой якумро металҳо вазнин, карбогидритх, нитратҳо, нитропайвастагиҳо, санглох, пестисидҳо, мегиранд.

Просмотров: 5145

Проблемаҳои глобалии экалогӣ. Принипҳои самаранок истифода барии захираҳои табии.

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бояд донист,ки экология дониш бунёди аст ва он ахамияти калон дорад. Агар ахли чомеа, хар як фард мухим будани ин фанро хис кунад ва донад, конунҳо, ифодаҳо ва истилохҳои онро омузад, он гох метавонад мавкеи инсонро дар мухити зист муайън созад ва рохҳои олидаи истифодаи оки лонаи захираҳои табииро муайян намояд.

Просмотров: 10297

Инкишофи техногенез ва омилхои ба он таъсиркунанда дар Точикистон

Дата добавления: 2016-03-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мухимтарин раванди геодинамики, ки ба холати мухити табии таъсир мекунад сарчашмаи худро аз таъсири фаъолияти инсон ва холати табии огоз менамояд.

Просмотров: 5432