|

Мавзӯъҳо

Тахлили нуктахои назари олимон оиди сохибкории асрхои XVII – XIX, имконияти баровардани яке аз хулосахои мухимро медихад, ки: дар онхо дастурамали фундаментали оиди сохибкори, сохибкорон гузошта шудааст, ки то хол актуали мебошанд.

Хавф дар соҳибкорӣ ва таҳдиди муфлисшавӣ

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ вуҷуд доштани рақобатнокӣ ва ба вуқӯъ омадани ҳолатҳои пешгӯинашаванда фаъолияти хоҷагидорӣ, истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ бе хавф намебошад.

Просмотров: 2318

Ҳамкорӣ ва шаклҳои он дар ташкили фаъолияти соҳибкорӣ 

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қисми таркибии нақшаи амалиётҳои соҳибкорӣ  - шакли иқтисодӣ-ҳуқуқии ноилгардии мақсади соҳибкорӣ мебошад. Таҳти чунин шакл намуди аниқи созиш фаҳмида мешавад,  ки ҳам ба шарик қобили қабул буда, ҳам ба мақсади гузоштаи соҳибкор ҷавобгў бошад.

Просмотров: 4231

Мавқеъи бизнес-нақша дар ташкили фаъолияти соҳибкорӣ

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маркетинг дар мамлакатҳои тираққи карда ҳамчун вазифаи асосии идоракунӣ ҳисоб карда мешаавд, ки ба воситаи он стратегияи бозорӣ ва истеҳсолӣ корхонаро ки ба дониши талаботи истеъмолӣ асос гирифтааст, муайян мекунанд.

Просмотров: 9922

Ҷамъиятҳои саҳҳоми ва намудҳои он

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Азмедов Бахром

Ҷамъияти саҳҳомӣ шакли нисбатан паҳншудаи ташкилотҳои корпоративӣ ба шумор меравад. Чунин ҷамъиятҳо дар собиқ Давлатӣ Шуравӣ ҳануз солҳои 20 ум дар давраи Сиёсати нави иқтисоди ташкил карда шуда буданд.

Просмотров: 9934

Шаклҳои ташкили-ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Корхона (ташкилот, ширкат, концерн) – ин субъекти мустақили хоҷагидорие, ки бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи ҷамъияти ва ба даст овардани фоида мол истеҳсол менамояд, фаъолият мебарад ва хизмат мерасонад. 

Просмотров: 6365

Сармояи соҳибкори cарчашмаҳои ташкилшавии он

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баамаловарии фикру ақидаҳои соҳибкор, интихоби технология, таъминоти моддии он дар ҳамон маврид имконпазир мешавад, агар соҳибкор имконияти боз як фактори дигарро, яеъне фактори чорум – сармоя (капитал)-ро дар сохт ва меъёри муайян пайдо намояд.

Просмотров: 5241

Соҳибкории таваккалӣ ва лизингӣ

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Соҳибкории венчурӣ- соҳаи махсуси фаъолияти иқтисоди мебошад, ки он ба кор карда баромадан ва дар амал татбиқ кардани ѓояи нави соҳибкори асос ёфта, дар «лоиҳаи таваккалӣ» таҷассум ёфта ба мақсади ба даст овардани фоида, даромади соҳибкорӣ ва ё таъсиси амал менамояд.

Просмотров: 4865

Соҳибкории хурд ва тартиби қайди давлатии он

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мамлакатҳои инглисзабон мафҳуми « майдасоҳибкори»-ро «бизнеси хурд» меноманд. Дар дигар давлатҳо бисёртар истилоҳи «корхонаҳои хурд» низ истифода мешаванд.

Просмотров: 11105

Намудҳои соҳибкорӣ

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Соҳибкорӣ ҳамчун шакли махсуси фаъолияти иқтисодӣ метавонад ҳам дар сектори хусусӣ, ва ҳам дар сектори давлатии иқтисодиёт ба амал ояд. Мувофиқан соҳибкориро ҷудо мекунанд

Просмотров: 2374

Хусусияти асосии сохибкорӣ

Дата добавления: 2015-09-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чи хеле, ки аллакай кайд шуда буд, ба муайянкунии мафхуми сохибкори ва сохибкор олимони забардасти хоричи кушишхои зиёд карадаанд, чунки бо тараккиёти иктисоди бозори мавкеъи сохибкори назаррас гардид

Просмотров: 3940