|

Мавзӯъҳо

Тахлили нуктахои назари олимон оиди сохибкории асрхои XVII – XIX, имконияти баровардани яке аз хулосахои мухимро медихад, ки: дар онхо дастурамали фундаментали оиди сохибкори, сохибкорон гузошта шудааст, ки то хол актуали мебошанд.

Сохибкори хамчун ҳодиса ва раванд. Вазифаҳои фаъолияти сохибкори

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Соҳибкорӣ ҳамчун ҳодиса маҷмўи муносибатҳоеро, ки ба ташкили кор, истеҳсоли молҳо ва гирифтани фоидаи дилҳоҳ алоқаманданд, инъикос менамояд. Соҳибкорӣ ҳамчун ҳодиса инчунин маҷмўи муносибатҳои молиявӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ки дар байни соҳибкорон, бо харидорон, таъминкунандагони ашёи ҳом, бо банкҳо ва бо давлат пайдо мегарданд, ифода мекунад.

Просмотров: 1720

Моҳияти муҳити соҳибкорӣ

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Соҳибкорӣ метавонад зимни дар давлат мавҷуд будани омилҳои муайяни берунӣ ва дохилӣ, ки дар маҷмўъ барои тараққиёти соҳибкорӣ имкониятҳои мусоидро таъмин менамоянд, рушду равнақ ёбад, яъне агар муҳити соҳибкории муайян ташаккул ёфта бошад...

Просмотров: 2967

Моҳият ва аҳамияти шакли соҳибкории саҳҳомӣ

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Гузариши корхонаҳо ба иқтисоди бозоргонӣ ҷустуҷўи шаклҳои гуногуни хоҷагидориро ба миён овард. Яке аз чунин шаклҳои хоҷагидорӣ – соҳибкории саҳҳомӣ ба ҳисоб меравад...

Просмотров: 1571

Мундариҷа, моҳият ва бартариятҳои соҳибкории муштарак

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Гузариш ба иқтисоди бозорӣ бо мақсади ба натиҷаҳои баланди миқдорӣ ва сифатӣ ноил шудан зарурати ҷутуҷў ва амалигардонии шаклҳои нави хоҷагидориро шарт ва зарур меҳисобад...

Просмотров: 2557

Намуд ва шаклҳои соҳибкорӣ

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Гуногуншаклии фаъолияти соҳибкорӣ метавонад аз рўи хусусиятҳои гуногун тасниф карда шаванд намуди фаъолият, шакли моликият, шумораи иштирокчиён (моликиятдорон), шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва ташкилӣ-иқтисодӣ ва ғайраҳо...

Просмотров: 2590

Бизнеси хурд ва мавқеи он дар иқтисоди бозоргонӣ

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ тағйиротҳои куллии сохтории истеҳсолоти ҷамъиятиро, ки ба бартарафкунии инҳисорот ва тараққиёти рақобат равона карда шудааст, талаб мекунад...

Просмотров: 3761

Моҳияти таваккал ва намудҳои он

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Таваккал ба ҳар як соҳаи фаъолияти инсон хос буда, бо шароитҳо ва омилҳои зиёд алоқаманд аст, ки ба натиҷа ои мусбӣ ва ё манфӣ оварда мерасонанд...

Просмотров: 3294

Корхонаи воҳид, Корхонаи фаъврии корхонаи воҳид

Дата добавления: 2015-10-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ташкилоти тиҷоратие корхонаи воҳид эътироф карда мешавад, ки ҳуқуқи ба амволи вобастакардаи молик соҳиб шуданашро надорад.

Просмотров: 1921

Ҷамъияти фаръи ва вобаста.

Дата добавления: 2015-10-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Агар дигар ҷамъият ё ширкати хоҷагидорӣ (асосӣ) бо сабаби иштироки афзалиятноки худ дар сармояи оинномавии он ё мутобиқи шартномаи байни онҳо ва ё ба тариқи дигар имконияти муайян намудани қарорҳои аз ҷониби чунин ҷамъият қабулшавандаро дошта бошад, ҷамъияти хоҷагидории фаръи дониста мешавад.

Просмотров: 1356

Саҳмия

Дата добавления: 2015-10-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қоғази қимматноке саҳмия эътироф карда мешаад, ки ҳуқуқи дорандаи онро (саҳмдорро) барои дар шакли дивиденд гирифтани як қисми фоидаи ҷамъияти саҳҳомӣ, барои иштирок дар идораи корҳои ҷамъияти саҳҳомӣ, инчунин ба қисми амволи баъди барҳам додани он боқимонда тасдиқ менамояд.

Просмотров: 1498