|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Информатика шинос шавед!

Компютерҳои фардӣ ва қисмҳои таркибии он

Дата добавления: 2016-12-02

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Компютер — ин як таҷҳизоти универсалие мебошад, ки қобилияти иҷрокунии кори мантиқиро дорад. Вай миллион ва миллиардҳо бор тезтар нисбати одам амалҳои математикию мантиқии вазнинро иҷро мекунад.

Просмотров: 3464

Тахрири матн дар ячейкаҳо

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Биёр вақт зарур мешавад, ки маълумоти дар ҳуҷҷат бударо ба намуди ҷадал тасвир кунем. Ҷадвале, ки дар он ҳисобкуни мавҷуд нест, ташкил додани он бо ёрии редактори Word қулай мебошад. Барои дар матн ҷойгир кардан ҷадвал, кнопкаи — ро дар панели Стандарная қарсос мекунем. Дар экран элементи ёрирасони идоракунӣ пайдо мешавад.

Просмотров: 1724

Чустучў ва ивази калимаҳо. Речаи нигохдории автомати

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои ҷустуҷўи калима (матн) ё ибора ба фармони Найти – и менюи Правка қарсос кардан лозим аст. Он гоҳ дар оинаи ҳосилшуда дар майдониНайти порчаи матнии ҷустуҷўшавандаро аз клавиатура дохил карда, тугмачаи Найти далее- ро қарсос кардан лозим аст.

Просмотров: 1112

Таърихи мухтасари пайдоиши Интернет

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар замони ҳозира тарзи қулайи доду гирифти имформатсияҳои гуногун — истифодаи шабакаи компутерии умумиҷаҳонӣ – Интернет мавҷуд аст. Интернет ба истефода- барандагони худ имкониятҳои хеле калонро фароҳам меоварад. Бо компутерӣ шахсии худ абоненти Интернет метавонад, ферҳасти китобҳоро доир бо техналогияҳои компутерӣ дар китобҳонаи дар китобҳонаи Ню – Йорки ИМА варақ занад; дар клубҳои мубоҳисавии байналхалқй ширкат варзад; бо хешу таборонаш, ки дар Италия истироҳат мекунанд, мукотиба кунад.

Просмотров: 3301

Мафҳуми фанни технологияи компютерӣ. Мафҳумҳои сигнал, хабар ва маълумот

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фанни технологияи компютерӣ ҳамчун фанни мустақил пас аз пайдоиши компютер дар охири солҳои 40-уми асри гузашта ба фаъолият шурӯъ намуд. Бо мафҳуми компютер аллакай мо шинос ҳастем, ки мақсади ибтидоии сохтани он ин гузаронидани ҳисобкуниҳо буд. Дар замони имрӯза соҳаеро ёфтан мушки ласт, ки дар он компютер татбиқи худро наёфта бошад.

Просмотров: 2450

Равандҳо ва технологияи компютерӣ. Мафҳуми раванди иттилоотӣ ва технологӣ

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми технология (аз калимаи юнонии techne – санъат, малака, маҳорат) маҷмўи тарзҳои коркард, тартибдиҳӣ, тағйирёбии ҳолат, намуди ашё ва материалҳоро, ки дар ҷараёни маҳсулоти интиҳоӣ амалӣ мешаванд мефаҳмонад.

Просмотров: 4571

Равандҳо ва технологияи компютерӣ. Мафхуми раванди иттилооти ва хусусиятхои он

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Технология хусусияти ҷорӣ намудани бо низом ива тартиби пай дарпай гузаронидани амалҳоро дар протсес дорад, бинобар ин вай муқобили ҳар гуна протсесҳои бенизом (хаотикӣ) мебошад. Аз ин нуқтаи назар технологияи информатсионӣ ин технологияи истифодабарии программавии аппаратии техникаи ҳисоббарор дар ягон соҳаи предметӣ (масалан иқтисодиёт) мебошад.

Просмотров: 4360

Равандҳо ва технологияҳои иттилотӣ. Мафҳуми рафтори технологӣ дар табдилдиҳии маълумот

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Технологияҳои компютерӣ бо мафҳуми томаш – ин технологияҳои тартибдиҳӣ, ташкилёбӣ ва амалигардии системаҳои муосири компютерӣ ва шабакаҳо мебошад. Мақсади ниҳоии системаҳои компютерӣ ва шабакаҳо – саривақт ғункунӣ, ирсол, нигоҳдорӣ ва коркарди иттилоот мебошад.

Просмотров: 2253

Пахн шудани муносибатҳои объекти нигаронидашуда ба бехатарии информатсиони

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сифати (quality) воситаи барномавй — ин мачмуи хислатҳо ва характеристиках^, ки ба имконияти талаботи истифодабарандаро каноат намудан таъсир мерасонад. Ин на онро мефахмонанд, ки воситаҳои барномавии гуногун бояд хамон як мачмуи ҳосиятҳоро бо сатхи баланд дошта бошад.

Просмотров: 1179

Давраи ҳаёти воситаи барномавӣ

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Давраи хаёти воситаи барномавй (Software life cycle) тамоми даври коркард ва истифодаи он, аз лахзаи пайдошавии гояи воситаи барномавй ва ба охиррасии хама гуна истифодаи онро меноманд. Давраи хаёти раванди мураккаби коркард ва истифодаи (Software process) воситаи барномавиро дар бар мегирад.

Просмотров: 1417