|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Омор (статистика) шинос шавед!

Нишондиҳандаҳои вариатсия

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Ҳангоми омӯхтани маҷмӯи ҳодисаҳо фақат бо ҳисоб намудани қимматҳои миёна маҳдуд шудан номумкин аст. Қимматҳои миёна маълумоти умумиро оиди аломатҳои вариатсионӣ оиди маҷмӯи омӯхташаванда медиҳад. Аммо дар қимматҳои миёна дараҷаи тағирёбии қимматҳои алоҳидаи аломат (вариант) дар қимматҳои миёна дида намешавад. Дар вобастагӣ аз якхела будан маҷмӯъ тағирёбии аломат зиёд ё кам шуда метавонад. Аз ҳамин сабаб ченкунии вариатсияи вариантҳои алоҳида назар ба қимматҳои миёна ба амал меояд.

Просмотров: 1403

Мушоҳидаи интихобӣ

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мушоҳидаи интихобӣ ин чунин мушоҳидаест, ки қисми воҳиди маҷмӯи омӯхташавандаро дар асоси принсипҳои мукаммали илман интихобшуда, бо маълумоти саҳеҳӣ миқдорашон басанда таъмин намуда, тадқиқ мекунад.

Просмотров: 2333

« Индексхои омори ва накшаи онхо  дар омузиши фаъолияти тичорати».

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Индекс нишондиҳандаи ададиест, ки тағйироти мунтазами ҳолати иқтисодиро бо фоиз, коэффитсиент ва промил ифода мекунад. Дар натиҷаи истифодаи усули индексҳо маълумотҳое ба даст меояд, ки барои шарҳ додани тарақиёти нишондиҳандаҳои таҳлилшаванда дар тўли вақт ва фазо, инчунин барои омўзиши алоқамандӣ ва таъсирҳои омилҳои гуногун истифода бурда мешавад.

Просмотров: 2702

« Мушоҳидаи оморӣ  зинаи  аввали  тадқиқоти  оморӣ»

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мушоҳидаи оморӣ  зинаи  аввали  тадқиқоти  оморӣ ба шумор  меравад. Маълумоти дар натиҷаи  мушоҳидаи оморӣ  ба даст овардашуда дар зинаҳои дигари тадқиқотҳои оморӣ  истифода бурда мешавад. Бинобар  ҳамин  мувафақиятҳои  тадқиқотҳои  оморӣ  аз сифати  мушоҳидаи оморӣ  вобастагии калон дорад. Агар маълумоти дар натиҷаи мушоҳидаи оморӣ ҳосилшуда хато, ё ин, ки пастсифат бошад натиҷаи тадқиқотҳои илмии дар даврҳои оянда носаҳеҳ мешавад

Просмотров: 1350

Омори бойгарии давлат

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Амволи милли – ин маҷмӯи боигариҳои миллие, ки дар натиҷаи ҷамъовардани маҳсули меҳнати истеҳсолии модди аз насл ба насл ҷамъоварда шуда.Ҳаҷми амволи миллӣ оиди сатҳи рушди иқтисодии мамлакат маълумот медиҳад.

Просмотров: 1699

Омўзиши алоқамандии ҳодисаҳои ҷамъиятӣ

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Яке аз вазифаҳои омор ин нишон додани алоқамандиҳо, муайян намудани хусусият (роҳ, ҷиҳат) ва ченкунии онҳо мебошад. Аз ҳама бештар вазифаи умумӣ ин пешгўи кардан ва батартибандозии ҳодисаҳои иқтисодӣ – иҷтимоӣ мебошад, ки дар асоси маълумоти ба даст омада дар бораи алоқамандии байни ҳодисаҳо ба амал меояд. Дар байни ҳодисаҳои ҷамъиятӣ алоқамандии дутарафа ҷой дорад.

Просмотров: 1172

Индексҳо. Таҳлили индексҳо.

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Индекс нишондиҳандаи ададиест, ки тағйироти мунтазами ҳолати иқтисодиро бо фоиз, коэффитсиент ва промил ифода мекунад. Дар натиҷаи истифодаи усули индексҳо маълумотҳое ба даст меояд, ки барои шарҳ додани тарақиёти нишондиҳандаҳои таҳлилшаванда дар тўли вақт ва фазо, инчунин барои омўзиши алоқамандӣ ва таъсирҳои омилҳои гуногун истифода бурда мешавад.

Просмотров: 1783

Қаторҳои динамика

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Қаторҳои динамикӣ дар натиҷаи ҷамъоварӣ ва коркарди маълумотҳои мушоҳидаи даврии оморӣ ба даст оварда мешавад.

Просмотров: 1683

Бузургиҳои миёна. Принсипҳои умумии татбиқи онҳо.

Дата добавления: 2016-01-12

Добавил (а): КУРБОНОВ СУХРОБ

Бузургии миёна бузургии ҷамъбастӣ буда андозаи нишондиҳандаҳои майлкунандаро дар маҷмўъ шарҳ медиҳад. Инчунин, вай мазмуни аломати муайянро дар маҷмўи як шумора ифода намуда фарқияти алоҳидаи мазмуни бузургии ҷудогонаи маҷмўъро ихроҷ менамояд.

Просмотров: 2360

Ахборот  ва гурўҳбандии маълумоти оморӣ. Ҷадвалҳои оморӣ.

Дата добавления: 2016-01-11

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Маълумоти дар натиҷаи мушоҳидаи оморӣ ҷамъ кардашуда ба коркарди муайян эҳтиёҷ дорад.
Коркарди илман ташкилкардашудаи маълумоти мушоҳидаи оморӣ (аз рўи барномаи пешакӣ коркардашуда), ки дар худ ба системадарорӣ, гурўҳбандии маълумоти оморӣ, тартиб додани ҷадвалҳо, ҷамъбасткунӣ ва нишондиҳандаҳои хосилавиро дарбар мегирад чамъбасти омори номида мешавад.

Просмотров: 1631