|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Хукуки инсон шинос шавед!

Асосҳои ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ва қатъ гаштани муносибати ҳуқуқии меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳамагуна муносибати ҳуқуқӣ дар асоси фактҳои дахлдори ҳуқуқӣ ба вуҷуд меояд. Барои ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ё қатъ гаштани муносибати ҳуқуқии меҳнатӣ фактҳои дахлдори ҳуқуқӣ заруранд.

Просмотров: 1032

Мазмуни муносибати ҳуқуқии меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мазмуни муносибати ҳуқуқии меҳнатиро ҳуқуқу вазифаҳои ба ҳам вобастаи субъективии корманд ва корфармо ифода менамоянд.
Ҳуқуқу вазифаҳои корманд ба таври умда дар моддаи 4 КМ ҶТ сабт гаштаанд, аз ҷумла ҳуқуқ ба:
1) хизматрасонии бепул барои интихоби касб, омодагии касбӣ, бозомўзӣ ва такмили ихтисос;...

Просмотров: 796

Субъектҳои муносибати ҳуқуқии меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба сифати субъектҳои муносибати ҳуқуқии меҳнатӣ корманд (ашхоси воқеӣ) ва корфармо (ашхоси ҳуқуқӣ ва воқеӣ) маҳсуб мешаванд, ки бидуни онҳо муносибати ҳуқуқии меҳнатӣ ҷой дошта наметавонад. Корманд шахсе мебошад, ки дар муносибатҳои меҳнатӣ бо корфармо дар асоси шартномаи (қарордоди) меҳнатии басташуда қарор дорад.

Просмотров: 869

Муносибати ҳуқуқии меҳнатӣ ва хусусиятҳои он

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар низоми муносибатҳои ҳуқуқии таалуқманди предмети ҳуқуқи меҳнатӣ ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мавқеи марказӣ ва асосиро муносибатҳои ҳуқуқии меҳнатӣ ишғол менамоянд. Маҳз муносибатҳои ҳуқуқии меҳнатӣ ҳастӣ, моҳият ва хусусияти дигар муносибатҳои ҷамъиятии ба онҳо алоқамандро муайян менамоянд.

Просмотров: 997

Мафҳум ва тавсифи умумии низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳуқуқи меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳама гуна муносибати ҷамъиятӣ дар сурати ҷой доштани ду шарт шакли муносибати ҳуқуқиро пайдо мекунад. Якум, он бояд дар амалу рафтори иродавии одамон ифода гардад ва дуюм, тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим шавад1. Аз ин рў, муносибатҳои меҳнатӣ ва дигар муносибатҳои ҳуқуқии ҷамъиятии ба онҳо алоқаманд ҳамчун натиҷа ва маҳсули таъсири меъёрҳои ҳуқуқи меҳнатӣ ба муносибатҳои ҷамъиятии дар бахши татбиқи меҳнат амалдошта баромад мекунанд.

Просмотров: 2193

Мақомоти намояндагии кормандони ташкилот ва мақомоти намояндагии корфармоён ҳамчун субъекти ҳуқуқи меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Намояндагии кормандони ташкилотро иттифоқҳои касаба ва мақомоти интихобии онҳо, инчунин мақомоти худфаъолиятии аз ҷониби маҷлиси умумии (конференсияи) коллективи меҳнатӣ интихобшуда ба ўҳда доранд.

Просмотров: 1003

Коллективи меҳнатӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқи меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Коллективи меҳнатӣ гуфта, иттиҳоди меҳнатӣ-иҷтимоии кормандонро меноманд, ки дорои ягонагии ташкилӣ, мақомоти идоракунии умумӣ ва манфиатҳои умумӣ буда, фаъолияти якҷояи меҳнатиро дар ҳудуди ташкилот ба амал мебарорад.

Просмотров: 1067

Корфармо ҳамчун субъекти ҳуқуқи меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар баробари корманд, корфармо ҳамчун субъекти ҳуқуқи меҳнатӣ маҳсуб мешавад. Ба сифати корфармо бошад, мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ, ташкилоти тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба сифати шахси ҳуқуқӣ ба қайд гирифташуда, инчунин намоянда ва филиалҳои он, шахси воқеии тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба сифати соҳибкори фардӣ ё ба сифати истифодабарандаи меҳнати ашхоси дигар барои эҳтиёҷоти хоҷагии истеъмолии худ ба қайд гирифташуда, эътироф гаштаанд.

Просмотров: 901

Шахси воқеӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқи меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мақоми ҳуқуқии шахси воқеӣ ҳамчун субъекти ҳуқуқи меҳнатӣ аз мақомоти ҳуқуқии чунин шахс ҳамчун субъекти муносибатҳои ҳуқуқии меҳнатӣ (корманд) тафовут дорад. Шахси воқеӣ ҳанўз то дохил шудан ба муносибатҳои ҳуқуқии меҳнатӣ, яъне бо доро гаштан ба қобилҳуқуқӣ ва қобиламалии меҳнатӣ мақоми субъекти ҳуқуқи меҳнатиро касб менамояд.

Просмотров: 1434

Мафҳуми субъектҳои ҳуқуқӣ меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар маъхазҳои таълимӣ, илмӣ ва қонунгузорӣ зери мафҳуми субъектҳои ҳуқуқ иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятии тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ танзимшаванда фаҳмида мешавад. Пас, субъектҳои ҳуқуқи меҳнатӣ гуфта, иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятии тавассути меъёрҳои ҳуқуқи меҳнатӣ танзимшавандаро меноманд.

Просмотров: 2423