|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Хукуки инсон шинос шавед!

Намудҳои вақти корӣ. Вақти кори мўътадил. Вақти кори кўтоҳшуда. Вақти нопурраи кор

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Давомнокии мўътадили вақти кор дар ташкилотҳо дар як ҳафта набояд аз 40 соат зиёд бошад. КМ ҶТ дар фарқият аз Кодекси қонунҳо оид ба меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон (таҳрири соли 1972) давомнокии мўътадили вақти корро дар як ҳафта 1 соат кам муқаррар намудааст (яъне 40 соат).

Просмотров: 3830

Мафҳум ва танзими ҳуқуқии вақти корӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

М. 60 КМ ҶТ. Вақти кор вақте ба ҳисоб меравад, ки дар давоми он корманд тибқи тартибот ё нақшаи кор ё шартҳои шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бояд вазифаҳои меҳнатии худро иҷро намояд.

Просмотров: 984

Кўмакпулӣ бинобар аз кор озодкунӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳаҷми кўмакпулӣ ҳангоми аз кор рафтан бо роҳи зарб задани чоряки музди миёнаи моҳона ба шумораи солҳои пурраи кор дар ташкилот муайян карда мешавад ва набояд аз ҳаҷми музди миёнаи моҳонаи корманд камтар бошад.

Просмотров: 1428

Дафтарчаи меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

М. 56 ҶТ. Дафтарчаи меҳнатии намунааш муқарраргардида ҳуҷҷати асосии фаъолияти меҳнатӣ буда, собиқаи меҳнатии кормандро тасдиқ менамояд. Тартиби ҷорӣ кардани дафтарчаҳои меҳнатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. Корфармо вазифадор аст ба ҳамаи кормандоне, ки дар ташкилот зиёда аз 5 рўз кор кардаанд, дафтарчаҳои меҳнатӣ кушояд.

Просмотров: 2599

Ба расмият даровардани қатъшавии шартномаи меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

 Барасмиятдарории қатъшавии шартномаи меҳнатӣ бо роҳи баровардани фармони корфармо амали мешавад. Дар фармон ва дафтарчаи меҳнати корманд сабаби қатъшавӣ бояд айнан тибқи муқаррароти қонунугузори бо нишон додани банд ва моддаи мушахас дарҷ гардад.

Просмотров: 1046

Қатъшавии шартномаи меҳнатӣ бинобар ҳолатҳои ба иродаи ҷонибҳои он вобаста набуда

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

М. 53 КМ ҶТ. Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар ҳолатҳои зерин, ки ба иродаи тарафҳо вобаста нестанд, қатъ карда мешавад:
1)  ҳангоми даъват ё ба хизмати ҳарбӣ дохил шудани корманд;
2)  ҳангоми ба кор барқарор намудани корманде, ки пештар ин корро иҷро мекард;

Просмотров: 809

Бекор намудани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 46 КМ ҶТ . Бекор кардани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо бояд асоснок бошад. Инҳо асос шуда метавонанд:
1)  барҳам хўрдани ташкилот; қать ёфтани фаьолияти соҳибкор; ихтисор шудани шумора ё штати кормандон;
2)  ошкор гардидани номувофиқии корманд ба вазифаи ишғолкардааш ё кори иҷро мекардагиаш дар натиҷаи нокифоягии ихтисос ё аҳволи саломатиаш, ки барои давом додани ҳамон кор халал мерасонад;

Просмотров: 1802

Бекор намудани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корманд

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 45 КМ ҶТ. Корманд ҳақ дорад ду ҳафта пештар корфарморо ба таври хаттӣ огоҳ намуда, шартномаи (қарордоди) меҳнатиро, ки ба мўҳлати номаълум баста шудааст, бекор кунад. Баъди гузаштани мўҳлати огоҳӣ корманд ҳақ дорад корро қать намояд, корфармо бошад вазифадор аст ба корманд дафтарчаи меҳнатиашро супорида, бо ў ҳисобу китобро баробар кунад. Бо хоҳиш ва розигии корфармо шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ то ба итмом расидани мўҳлати огоҳӣ метавонад бекор карда шавад.

Просмотров: 995

Қатъшавии шартномаи меҳнатӣ. Муқаррароти умумӣ оид ба қатъшавии шартномаи меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи мазкур номгўи пурраи асосҳои умумии қатъшавии шартномаи (қарордоди) меҳнатиро пешбинӣ кардааст. Ҳангоми қатъ шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ қоидаҳои муқарраркардаи КМ ҶТ оид ба ҳар як асоси он бояд ҳатман риоя шаванд.

Просмотров: 918

Тағйир ёфтани шартномаи меҳнатӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тағийирёби шартномаи меҳнатӣ ин тағийт ёфтани шартҳои шартномаи меҳнатӣ мебошад. Дар шартномаи меҳнатӣ шартҳои ҳатмӣ ин музди меҳнат, ҷойи кор, функсияи меҳнатӣ (касб, тахассус, квалификатсия, мансаб) мебошад. Дар мавриде, ки яке аз ин шартҳо тағийр ёфт шартномаи меҳнатӣ низ тағийр меёбад. Дар КМ ҶТ асосан чунин ҳолатҳо ба ҳайси ҳолатҳои тағийрёбандаи шартномаи меҳнатӣ пешбини шудаанд.

Просмотров: 1468