|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Хукуки инсон шинос шавед!

Мафҳум ва усулҳои танзими ҳуқуқии музди меҳнат

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 1022. Музди меҳнат. Музди меҳнат - маҷмўи подошҳои бо воҳиди пулӣ ё дар шакли аслӣ ҳисобкардашудае мебошад, ки корфармо бояд онҳоро ба корманди кироя барои корҳои амалан иҷрошуда, ҳамчунин барои он муддате, ки ба вақти кори дохил мешавад, пардохт намояд. Музди меҳнат аз ҳиссаҳои доимӣ ва тағйирёбанда иборат мебошад.

Просмотров: 1835

Рухсатиҳои бе подоши музди меҳнат

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 99. Рухсатии бемузди меҳнат. Ба корманд, бинобар вазъи оилавӣ ва дигар сабабҳои узрнок, мутобиқи аризааш рухсатии бе музди меҳнат дода мешавад, ки давомнокии онро мувофиқаи баӣни корманд ва корфармо муайян мекунад. Рухсатии бе музди меҳнат мувофиқи аризаи корманд ба таври ҳатмӣ ба инҳо дода мешавад:...

Просмотров: 2300

Рухсатиҳои эъҷодӣ ва иҷтимоӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 981. Рухсатии эҷодӣ. Рухсатии эҷодӣ бо нигоҳдории музди меҳнат ба кормандон барои иҷрои корҳои рисолавӣ, навиштани китобҳои дарсӣ ва дар дигар ҳолатҳое, ки қонунгузорӣ муайян намудааст, дода мешавад. Тартиб ва шартҳои пешниҳод кардан ва давомнокии рухсатии эҷодиро конун муқаррар мекунад.

Просмотров: 1085

Рухсатиҳои боподоши ҳарсола. Мафҳум ва намудҳои рухсатии боподоши ҳарсола. Тартиби пешкаш намудани рухсатиҳои боподоши ҳарсола

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 84. Мафҳум ва намудҳои рухсатиҳо. Рухсатӣ муддати вақти нисбатан тўлониест, ки дар давоми он корманд тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бо шарти нигоҳдошташавии ҷойи кору мансаб аз иҷрои вазифаҳои меҳнатӣ озод буда, аз он баҳри фароғат ва барқарор намудани қобилияти меҳнатӣ, ҳамчунин қонеъ гардонидани дигар ниёзмандиҳо истифода менамояд.

Просмотров: 5273

Мафҳум ва намудҳои вақти дамгирӣ. Дамгирии кўтоҳмуддат

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 75. Мафҳуми вақтӣ дамгирӣ ва намудҳои он. Вақти дамгирӣ вақте мебошад, ки корманд дар давоми он тибқи Қонун аз иҷрои ўҳдадориҳои меҳнатӣ озод буда, онро мувофиқи хоҳишаш барои қонеъ намудани манфиатҳои худ ва барқарор сохтани қобилияти меҳнатиаш истифода мебарад.

Просмотров: 2161

Тақсимоти рўзи корӣ ба қисматҳо. Баҳисобгирии вақти корӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 68. Ба қисмҳо тақсим кардани рўзи кор. Дар корҳои дорои хусусияти хоси меҳнат агар зарур шавад, рўзи кор бо розигии корманд метавонад ба қисмҳо тақсим карда шавад, ба шарте ки давомнокии умумии вақти кор аз давомнокии муқарраргардидаи кори ҳаррўза зиёд набошад.

Просмотров: 952

Реҷаи чандирии вақти корӣ. Кори бастӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Реҷаи чандири вақти корӣ бо қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатӣ тадбиқ шуданаш мункин аст. Чунин реҷа барои кормандони алоҳида махсусан занони кудакдор инчунин колективи кисмҳои алоҳидаи корхона, Ки худидоракунии оғоз ва анҷоми корро амали менамоянд, бо шарти ҳатман бақайдгирии вақти корӣ дар, Ки дар давоми он корманд ҳатман бояд дар ҷойи корӣ бошад, тадбиқ карда мешавад.

Просмотров: 1789

Реҷа ва баҳисобгирии вақти корӣ. Мафҳуми реҷаи вақти корӣ. Рўзи кори ба меъёр гирифтанашуда

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Реҷаи вақти корӣ ин тақсими меъёри вақти корӣ дар давраи муайяни календари аст. Реҷа ифодакунандаи сохти ҳафтаи корӣ (панҷрўа ва ё шашрўза), давомияти кори ҳаррўза, оғоз ва анҷоми рўзи корӣ, вақт ва давомияти танафус дар давоми рўзи корӣ, шумораи бастҳо дар давраи ҳисоботи ва ғайра мебошад.

Просмотров: 1823

Изофакорӣ

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 72. Изофакорӣ. Изофакорӣ коре мебошад, ки корманд бо амри корфармо зиёда аз давоми вақти кории ҳаррўзаи барои корманд муқарраргардида ва ё зиёда аз миқдори муқаррарии соатҳои кори давраи баҳисобгирӣ иҷро мекунад.

Просмотров: 998

Давомияти вақти корӣ дар арафаи рўзҳои истироҳат, рўзҳои ғайрикории ид ва кори шабона

Дата добавления: 2016-05-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моддаи 69. Давомнокии кор дар арафаи рўзҳои ид. Давомнокии кори ҳаррўза (смена) дар арафаи рўзҳои ид (ғайрикори, моддаи 83 ҳамин Кодекс) барои ҳамаи кормандон на камтар аз як соат кўтоҳ карда мешавад.

Просмотров: 1477