|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Омилҳои истеҳсолот, шакл ва хусусиятҳои онҳо (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чи тавре, ки аз саволҳои пешин маълум гашт, барои тавлиди неъматҳои иқтисодӣ, пеш аз ҳама, ҳалли масъалаи чи бояд ва чи қадар истеҳсол кард? ба миён меояд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар доираи истеҳсолот бояд омилҳои муайяне мавҷуд бошанд, то ки ин масъалаҳои умдаи иқтисод ҳалли худро ёбанд.

Просмотров: 392

Масоили маҳдудияти захираҳо ва талаби беинтиҳои инсон (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Захираҳои табиат унсури муҳимтарини сарвати ҷомеа мебошад. Охирон, ҳамчун нишондиҳандаи макроиқтисод, нерӯ ва қудрати иқтисоди миллиро муайян менамояд.

Просмотров: 212

Истеҳсоли ҷамъиятӣ, моҳият ва шаклҳои он (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар назди ҳар як истеҳсолот, новобаста ба сохтор (низом)-ҳои иқтисодӣ, масъалаҳои умумие меистанд, ки бидуни ҳал ва ба инобат нагирифтани онҳо рушду камоли ҷомеаро таъмин кардан имконнопазир мегардад.

Просмотров: 277

Истеҳсолот, шакл ва хусусиятҳои он (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ таҳти истеҳсолот ҷараёни муттасили ҳамгироӣ ва истифодаи захираҳои маҳдуди иқтисодӣ ва дар ин асос ба вуҷуд овардани неъматҳои иқтисодию ғайрииқтисодӣ, хадамот ва қонеъ гардонидани тақозои беинтиҳои инсон фаҳмида мешавад.

Просмотров: 246

Раванди истеҳсолот ва таркиби он (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Истеҳсолот бидуни ҷомеаи инсонӣ имконнопазир аст. Инсон низ бе истеҳсолот вуҷуд дошта наметавонад. Инсон барои муозин нигоҳ доштан ва барқарор кардани воситаҳои зарурии ҳаёти худ, эҳтиёҷ ба неъматҳои гуногун - мол, маҳсулот, сару-либос, хонаю ҷой, хӯрока, пӯшока, доруворӣ, воситаи нақлиёт, асбобу анҷоми рӯзгор ва ғайра дорад.

Просмотров: 376

Тавсифи фанни назарияи иқтисод (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Илми иқтисод, алалхусус назарияи иқтисод дар ҷараёни инкишоф ва таҳаввули худ, давраву зинаҳои тӯлонии таърихро аз сар гузаронидааст. Падидаҳову андешаҳои нахустини он ҳанӯз дар асри IХ-Х пеш аз солшу-мории мо, аз ҷониби мутафаккирони мамоликҳои Бостони Юнон, Чин, Ҳинд, Рим, Шарқ оиди тарзу услуб ва қоидаву қонунҳои гуногуни хонадо-рию хоҷагидорӣ мавриди баҳсу мунозира қарор доштанд.

Просмотров: 444

Рукнҳои асосии таълимот ва равияву мактабҳои иқтисодӣ (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сарнахуст, муқаррароти иқтисодӣ дар шакли мактаби махсус - мактаби савдогарӣ (меркантилизм) таъсис ёфтааст. Намояндагони асосии он: Т.Мен, А.Монкретейн, У.Стаффорд, Х.Колбер; дар Россия - Ордн-Нашокин, И.И.Посошков ва дигарон буданд.

Просмотров: 373

Афкори иқтисодиву иҷтимоии халқи тоҷик (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Афкори иқтисодии ниёгон, бино ба қисматҳои тақдир, ноқисиҳову носозиҳо, бурдбориҳову нокомиҳои таърих, мушахассан, аз ҷониби ягон мутафаккирону бузургони гузашта мавриди таҳлил қарор нагирифта буд.

Просмотров: 337

Марҳилаҳои ташаккул ва андешаҳои иқтисодӣ (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тафаккури иқтисодӣ ҳамсолу ҳаммаслаки ҷомеаи инсонӣ буда, баро-бари эҳё ва ташаккули воситаҳои меҳнат зина ба зина тӯли қарнҳои зиёд инкишофу таҳаввул ёфтааст

Просмотров: 289

Объект, нишондиҳанда ва мақсади иқтисод (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз андешаҳои дар боло зикр гардида хулоса бармеояд, ки иқтисод бидуни объект, яъне мазмуни моддӣ вуҷуд дошта наметавонад.

Просмотров: 179