|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Фирма ҳамчун шахсияти ҳуқуқӣ (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳангоми гузариш ба иқтисоди бозорӣ таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладӣ, масъалаи таъмин кардани ҳуқуқи соҳибкорӣ, шароити танзими муносибатҳои дохилӣ ва бурунмарзӣ, ташкили сохтори иқтисодӣ ва иҷтимоии онҳо ва тарзу услуби фаъолияти корхонаҳо дар низоми улуми иқтисод ба мадди аввал гузошта мешавад

Просмотров: 136

Принсипҳои фаъолияти хоҷагидории фирма (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фаъолияти корхона, хоҳ - нохоҳ бо принсипҳои иқтисоди бозорӣ (интихоби озодонаи намуд ва шакли фаъолият, баробарҳуқуқии субъектҳои бозорӣ тибқи шаклҳои гуногуни моликият, нарх муқарраркунии озод, худтанзимкунии фаъолияти хоҷагидорӣ, ҷавобгарии иқтисодӣ, худмаблағгузорӣ, худидоракунӣ, худтанзимкунӣ...) алоқаманд мебошад.

Просмотров: 133

Вазифа ва омилҳои муайянкунандаи фаъолияти фирма (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Новобаста аз сирати мансубият ба ин ё он шакли моликият, ҳаҷму меъёр, миқдори тавлиди неъматҳову адои хизмат, ҳар як корхона барои иҷрои вазифа ва мақсади муайян нигаронида мешавад.

Просмотров: 149

Фирма (корхона) ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ ва субъекти хоҷагидорӣ (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Заминаҳои айнии бавуҷудомадани фирма аз давраи андӯхти ибтидоии капитал (сармоя) оғоз ёфта, дар замони таҳаввули истеҳсолоти калони мошинӣ (инқилоби саноатии капитализм) ҳамчун корхонаҳои хусуси (фардӣ)-и аз ҳам ҷудо, барои ташкил гардидани фаъолияти соҳибкорӣ таҳкурсӣ гузоштааст

Просмотров: 422

Ғайридавлатӣ ва хусусигардонии моликият: шакл, тачриба ва хусусиятҳои он (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити низоми иқтисоди бозорӣ мақсад ва вазифаи ҳар як субъекти иқтисодӣ - ташкил кардани раванди кор дар асоси ҳадди ақалл (минимуми)-и хароҷот ва ноил гаштан ба ҳадди аксари (максимуми) фоида мебошад.

Просмотров: 145

Гуногуншаклии моликият дар шароити бозор (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз нуқтаи назари субъекту объекти моликият ва истифодаи "дастаи ҳуқуқ" моликият пеш аз хоҷагиҳои молӣ (бозорӣ) ба вуқӯъ пайвастааст. Амиқ гаштани тақсими ҷамъиятии меҳнату таҳсис, густариши бозор ва тақозою арза барои бунёд гаштан ва ташаккул ёфтани шаклҳои гуногуни моликият замина гузоштаанд.

Просмотров: 126

Ҷанбаҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқии моликият (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чи тавре, ки қайд карда гузаштем, тайи зиёда аз 70 сол дар адабиёти марксистӣ ба ҳайси объекти моликият - воситаҳои истеҳсолот ва ашёҳои истеъмолӣ тавсия карда шудаанд. Ин тарзи маънидодкунии объекти моликият дар шароити ҳозира, вобаста ба дигар шудани нақш ва мақоми худи воситаҳои истеҳсолот (бавуҷудоии техникаю технологияи нав, автоматикунонии ҷараёнҳои истеҳсолот, истифодаи компютерҳо ва ғайра)

Просмотров: 106

Моликият ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ. Субъект ва объекти моликият (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҳаёти муқаррарӣ инсон бидуни донишҳои иқтисодӣ, воҷаҳои молу мулк, мулкдорӣ, чиз, неъмат, соҳибмулк (молик) ва ғайраро дар як қатор гузошта, онҳоро чун моликият тасаввур мекунад.

Просмотров: 181

Моҳият, омил ва унсурҳои низомҳои иқтисодӣ (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Одатан, таҳти низом - қонун, қоида, тартиб, танзим ё худ механизми амали ҳодисаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар як давраи муайяни таърихӣ фаҳмида мешавад.

Просмотров: 92

Тавсифи фаъолияти хоҷагидории инсон (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Инсон ва ҳаёту зиндагонии он, чи аз нуқтаи назари биологӣ, чӣ иқтисодиву иҷтимоӣ ва моддиву маънавӣ, аз оғози тавлид то кунун объекти махсуси таҳлил ва таҳқиқи илмҳои гуногун қарор дорад. Назарияи иқтисод инсонро фақат аз нуқтаи назари фаъолияти хоҷагидорӣ тадқиқ мекунад.

Просмотров: 86