|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), тамоюл ва хусусиятҳои ташкили он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (МУНОСИБАТҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА ИНКИШОФИ КОМПЛЕКСИ АГРАРИЮ САНОАТӢ)

Дата добавления: 2019-10-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хоҷагиҳои фермерӣ(деҳқонӣ), ҳамчун субъекти муносибатҳои бозорӣ, ҳамеша дар ҳавзаи рақобати озод ҷойгиранд. Ҳамчун фурӯшандаи маҳсулот, онҳо гарчанде миқдоран зиёд бошанд ҳам, дар алоҳидагӣ ба нархи бозор таъсир расонда, вазъи онро тағйир дода наметавонанд.

Просмотров: 67

Ҳамгироии агросаноатӣ ва комплекси аграрию саноатӣ (МУНОСИБАТҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА ИНКИШОФИ КОМПЛЕКСИ АГРАРИЮ САНОАТӢ)

Дата добавления: 2019-10-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳамкорӣ ва дастгирии байни ҳавзаҳои хоҷагии қишлоқ ва саноат ҳамчун мояи аниқ гаштани истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба вуқӯъ пайвастааст. Ҳамгироии кишоварзу саноат яке аз ҳодисаҳои маъмулу густаришёфтаи замони ҳозира мебошад.

Просмотров: 54

Моликият ва шаклҳои хоҷагидорӣ дар иқтисодиёти кишоварзӣ (МУНОСИБАТҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА ИНКИШОФИ КОМПЛЕКСИ АГРАРИЮ САНОАТӢ)

Дата добавления: 2019-10-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муносибатҳои кишоварзӣ, пеш аз ҳама, муносибат ба замин мебошад. Замин - қайд карда мешавад дар китоби муқаддаси "Авасто" - сарчашмаи ҳаёт ва давомдиҳандаи он мебошад. Ҳар он ки заминро кишт намуд, барои замин манфиати зиёде овард.

Просмотров: 72

Муносибатҳои кишоварзӣ, моҳият ва хусусиятҳои он (МУНОСИБАТҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА ИНКИШОФИ КОМПЛЕКСИ АГРАРИЮ САНОАТӢ)

Дата добавления: 2019-10-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таҳаввули назарияи кишоварзӣ. Муносибатҳои кишоварзӣ, моҳият ва хусусиятҳои он. Моликият ва шаклҳои хоҷагидорӣ дар иқтисодиёти кишоварзӣ.

Просмотров: 57

Фарсоиш (хӯрдашави)-и фондҳои асосӣ (ДАВРА ВА САРЧАШМАҲОИ ТАШАККУЛИ ФОНДҲОИ (ЗАХИРАҲОИ) КОРХОНА)

Дата добавления: 2019-10-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фондҳои асосӣ аз ҷиҳати сохт, таркиб, имконияти ҷисмонӣ, мӯҳлати амал аз 1 то 50 сол ва аз он зиёдтар хизмат мекунанд. Бешубҳа, дар ин давра таҳти таъсири омилҳои табиию иқтисодӣ ва техникию технологӣ ба хӯрдашавӣ дучор мегарданд.

Просмотров: 48

Фондҳои асосӣ ва гардон (ДАВРА ВА САРЧАШМАҲОИ ТАШАККУЛИ ФОНДҲОИ (ЗАХИРАҲОИ) КОРХОНА)

Дата добавления: 2019-10-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сармояи асосӣ (фондҳои асосӣ) қисми сармояи маҳсулдеҳи корхона мебошад, ки арзиши худро дар давоми сикли пурраи такрористеҳсол, қисм ба қисм ба маҳсулоти тайёр гузаронида, бо тадриҷ дар шакли пул ба молики худ бармегардад.

Просмотров: 63

Давраҳои ҳаракати фондҳои корхона (ДАВРА ВА САРЧАШМАҲОИ ТАШАККУЛИ ФОНДҲОИ (ЗАХИРАҲОИ) КОРХОНА)

Дата добавления: 2019-10-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Воситаҳои истеҳсолӣ ва захираҳои сармоягузорӣ, ки фирмаҳо дар раванди фаъолияти хоҷагидории худ истифода мекунанд, фондҳои истеҳсолии корхонаҳоро ташкил медиҳад.

Просмотров: 74

Такрористеҳсоли инфиродӣ (хусусӣ), нақш ва мақоми он дар низоми иқтисод (ДАВРА ВА САРЧАШМАҲОИ ТАШАККУЛИ ФОНДҲОИ (ЗАХИРАҲОИ) КОРХОНА)

Дата добавления: 2019-10-01

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Такрористеҳсол, нақш ва мақоми он дар низоми иқтисод. Такрористеҳсоли инфиродӣ ва васеъ. Воситаҳои корхона. Давраҳои ҳаракати фонд-ҳои корхона. Гардиш ва гирдгардиши фондҳо. Фондҳои асосӣ ва гардон. Вақти гардиш. Вақти истеҳсолот ва муомилот. Нишондиҳандаҳои самаранокии фондҳо. Фарсоиши ҷисмонӣ ва маънавӣ. Меъёр (норма)-и амортизатсия (хӯрдашавӣ, фарсудашавӣ, истеҳлок).

Просмотров: 46

Тафриқасозии корхонаҳо ва меъёри онҳо (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Корхона ҳамчун моликияти умумихалқӣ, дар ҳуҷҷатҳои оморӣ ва коргузорӣ ба ҳайси ташкилотҳои истеҳсолии давлатӣ: завод, фабрика, иттиҳодияҳои истеҳсолӣ, иттиҳодияҳои илмию истеҳсолӣ ба тавсиб мерасид.

Просмотров: 327

Муносибатҳои меҳнатӣ дар фирма (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мувофиқи қонунгузориҳо корхона барои риоя кардани манфиати ҷомеаву шаҳрвандон, қонунҳову ҳифзи муҳити атроф, афзун гардондани боигарии корхонаю сарвати ҷамъият, баланд бардоштани самараи истеҳсолот ва оқилона истифода кардани захираҳои маҳдуди ҷомеа ҷавобгар мебошад.

Просмотров: 203