|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Сиёсати зиддисилсилавии давлат (МУВОЗИНӢ ВА НОМУВОЗИНИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: МЕХАНИЗМ ВА ИНКИШОФИ СИЛСИЛАВИИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Силсила қонунияти умумии бозор буда, ҷанбаҳои асосии ҳаёти ҷомеа: иқтисод, иҷтимоиёт, сиёсат, маданият, фарҳанг, муносибатҳои бурунмарзӣ ва ғайраро фаро мегирад. Ин ҳалқабандии муносибатҳо бидуни сиёсати иқтисодии давлат имконнопазир мебошад

Просмотров: 917

Навъ ва давраҳои силсила: мавҷҳои дароз, кӯтоҳ ва миёна (МУВОЗИНӢ ВА НОМУВОЗИНИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: МЕХАНИЗМ ВА ИНКИШОФИ СИЛСИЛАВИИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ оиди силсила ва табақабандии он ақидаи ягона вуҷуд надорад. Новобаста ба ин ихтилофот чунин навъҳои мавҷҳо ё худ давраи силсилаҳоро фарқ мекунанд: мавҷҳои дарози (тӯлонии) Кондратҳев, Ҷугляр, Китчин, Кузнетс, Шумпетер, Форрестер, Тоффлер ва ғайра.

Просмотров: 540

Силсилаи саноатӣ ва давраҳои он (МУВОЗИНӢ ВА НОМУВОЗИНИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: МЕХАНИЗМ ВА ИНКИШОФИ СИЛСИЛАВИИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аввалин маротиба бо таври амиқ таҳлили доманадору ҳамаҷонибаи силсилаи иқтисодӣ аз ҷониби К.Маркс (дар китоби “Капитал”) ҳамчун ҷараёни силсилаи саноатӣ сурат гирифт. Тибқи ақидаи К.Маркс силсилаи саноатӣ аз чаҳор давра (фаза): бӯҳрон, рукуд (депрессия), ҷунбиш (ҷоннокшавӣ) ва равнақ иборат мебошад.

Просмотров: 365

Назарияи силсила: нигоҳ аз диди таърих ва хусусиятҳои он (МУВОЗИНӢ ВА НОМУВОЗИНИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: МЕХАНИЗМ ВА ИНКИШОФИ СИЛСИЛАВИИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чи тавре ки аз таҳлил ва таҳқиқи тамсилаҳои мувозинии макроиқтисодӣ бармеояд, тайи 1-2 садсолаи охир (давраи ташаккул ва таҳаввули капитализм) дар сатҳи иқтисоди миллии аксарияти давлатҳои олами бозорӣ мувозинии воқеъ ва мувозинии кулл яке аз ҳодисаҳои нодир ё худ фавқулодда дониста мешавад.

Просмотров: 319

Назарияи кеӣнсгароии мувозинии макроиқтисодӣ (МУВОЗИНӢ ВА НОМУВОЗИНИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: МЕХАНИЗМ ВА ИНКИШОФИ СИЛСИЛАВИИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Назарияи классикии мувозинии макроиқтисодӣ бештар шабоҳат ба рақобати комил дошта, то давраи солҳои 30-юм, яъне бӯҳрони иқтисодии солҳои 1929-1933 ва аз чоп баромадани китоби Ҷ.Кейнс «Назарияи умумии шуғл, фоиз ва пул» (с.1936) дар илми улуми иқтисод нақш ва мақоми хоса дошт.

Просмотров: 422

Назарияи институтсионалии мувозинии макроиқтисодӣ (МУВОЗИНӢ ВА НОМУВОЗИНИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: МЕХАНИЗМ ВА ИНКИШОФИ СИЛСИЛАВИИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аксарияти иқтисодшиносон ақида ба он доранд, ки мувозинатии макроиқтисодӣ дар мояи қонуниятҳои доимӣ, устувор ва дохилии ба худ хос ташкил ёфта, минбаъд густариш ва таҳаввул меёбад. Баъзе аз ин қонуниятҳо дар амсоли назарияи классикӣ, кейнсгароӣ ва марксистии тавозунии макроиқтисодӣ, дар саволҳои пештара, мавриди тадқиқ қарор дода шудаанд.

Просмотров: 784

Назарияи классикии мувозинии макроиқтисодӣ (МУВОЗИНӢ ВА НОМУВОЗИНИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: МЕХАНИЗМ ВА ИНКИШОФИ СИЛСИЛАВИИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ зарурияти дар амалия истифода кардани назарияи классикӣ оиди мувозинии макроиқтисодӣ қариб, ки боқӣ намондааст.

Просмотров: 230

Тақозои кулл ва омилҳои муаӣянкунандаи он (МУВОЗИНӢ ВА НОМУВОЗИНИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: МЕХАНИЗМ ВА ИНКИШОФИ СИЛСИЛАВИИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тӯли даҳсолаи охир раванди амиқи таҳлил ва таҳқиқи мувозинии кулли макроиқтисодӣ дар амсоли тамсилаи мувозинати тақозои кулл (АД-аз анг.aggregate demand) ва арзаи кулл (AS- аз анг.aggregate supply) диққати тадқиқотчиёнро бештар ба худ ҷалб мекунад.

Просмотров: 306

Мувозинии макроиқтисодӣ, моҳият, шакл ва хусусиятҳои он (МУВОЗИНӢ ВА НОМУВОЗИНИИ МАКРОИҚТИСОДӢ: МЕХАНИЗМ ВА ИНКИШОФИ СИЛСИЛАВИИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳодиса ва равандҳои иқтисодӣ ҳамеша дар асоси муносибатҳои ба ҳам муқобил (истеҳсол - истеъмол, харид - фурӯш, содирот - воридот, пул - мол ва ғайра), яъне тавозуни баробарии муайян ташкил ва густариш меёбанд

Просмотров: 326

Иқтисоди ниҳон ва хусусиятҳои он (ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ ВА САМАРАИ ОН)

Дата добавления: 2019-10-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Иқтисоди ниҳон яке аз унсурҳои иқтисоди бозорӣ мебошад. Он фаъолиятҳоеро дар бар мегирад, ки дараҷаи баланди баромадро таъмин карда, имконияти пинҳон нигоҳ доштани онро дорад.

Просмотров: 354