|
youtaj

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Камбизоатӣ: сабабҳо ва шаклҳои он

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Аз нигоҳи илми назарияи иқтисодӣ камбизоатӣ ин вазъи иҷтимоию иқтисодии хоҷагиҳои хонагиест, ки дар дараҷаи нисбатан пасти таъмини захираҳои моддию пулӣ ва дараҷаи пасти таъмини талаботҳои маънавӣ, моддӣ ва табиӣ-физиологиашон қарор доранд.

Просмотров: 869

Сатҳи зиндагии аҳолӣ ва омилҳои ба он таъсиркунанда

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Мақсади асосии ҳар гуна фаъолияти иқтисодӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад.

Просмотров: 948

Даромади аҳолӣ ва таркиби он

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Мафҳуми даромадро барои инъикос намудани натиҷаи истифодаи омилҳои истеҳсолот низ истифода мекунанд. Ба ақидаи бештари иқтисодчиён, даромад афзоиши арзиши маҳсулоти истифодашударо бар хароҷотҳои он инъикос менамояд.

Просмотров: 943

Вазифаҳои иқтисодии давлат дар низоми иқтисоди бозорӣ

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Давлат на танҳо як ҷузъи асосии низоми сиёсӣ, балки ҳамчун субъекти зарурии иқтисоди ҷомеа низ ба ҳисоб меравад. Хусусияти фарқкунандаи давлат ҳамчун субъекти иқтисодӣ аз он иборат аст, ки барои фаъолияти худ ягон ҷавобгарии иқтисодиро бар душ надорад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон додааст, ки мавқеъ ва вазифаҳои давлат вобаста ба низоми иқтисодӣ гуногун мебошанд.

Просмотров: 2117

Сиёсати фискалии давлат

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Сиёсати фискалӣ гуфта – низоми муайяни танзими иқтисодро ба воситаи хароҷотҳои давлатӣ ва андозҳо меноманд. Аз ҳамини ҷиҳат сиёсати фискалӣ маҷмўи сиёсати буҷа ва сиёсати андоз буда, дар баъзе ҳолатҳо, сиёсати буҷаю андоз низ номида мешавад. Унсурҳои асосии сиёсати фискалӣ хароҷотҳои давлатӣ (С) ва андозҳо (Т) ба ҳисоб мераванд.

Просмотров: 1087

Мафҳуми андоз, низоми андозситонӣ ва унсурҳои он. Каҷхатаи Лаффер

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Андоз яке аз сарчашмаи асосии даромади буҷаи давлатӣ ба ҳисоб меравад. Дар давлатҳои мутараққӣ то 90% ва дар давлатҳои собиқ Шўравӣ то 77%-и даромади буҷаи давлатро андозҳо ташкил медиҳанд.
Андоз - пардохти ҳатмиест, ки давлат аз шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон меситонад. Аз ҳамин ҷиҳат андозҳо «ҳиссаи шаҳрвандонро» барои нигоҳдории давлат инъикос мекунанд.

Просмотров: 1494

Қарзи давлатӣ: шаклҳо ва оқибатҳои он

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Касри буҷа асосан тавассути интишори пулҳои нақд ва қарзи давлатӣ пўшонида мешавад. Аз ҳамин ҷиҳат дар ҳолати афзоиши қарзӣ давлатӣ буҷаи бекаср аз иқтисоди солим шаҳодат намедиҳад.

Просмотров: 1039

Буҷаи давлатӣ – ҷузъи асосии низоми молия. Касри буҷа

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Буҷаи давлатӣ яке аз қисматҳои асосии молияи давлатӣ ба ҳисоб меравад. Дар зери мафҳуми буҷаи давлатӣ номгўи даромаҳо ва хароҷотҳои давлатӣ фаҳмида мешавад, ки тавассути он тақсим ва азнавтақсимкунии даромади миллӣ байни воҳидҳои маъмурӣ ва асосҳои иқтисодиёт фаҳмида мешавад.
Буҷаи давлатӣ гуфта нақшаи молиявии давлатиро меноманд, ки даромад ва хароҷотҳои дарназардошташудаи давлатро инъикос мекунад.

Просмотров: 1095

Низоми молиявӣ ва таркиби он

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Молия яке аз унсурҳои асосии механизми хоҷагидорӣ ба ҳисоб меравад. Мафҳуми «молия» аз калимаи лотинии «finansia» гирифта шуда маънояш даромад ё ин ки пардохт мебошад.

Просмотров: 1031

Усулҳои мубориза бар зидди таваррум

Дата добавления: 2016-06-01

Добавил (а): Алишер Фозилов

Бо дарназардошти ин гуна оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, мубориза ба муқобили таваррум, яке аз вазифаҳои асосии давлат мебошад. Барои мубориза ба муқобили таваррум, ду шакли сиёсати давлатиро аз ҳамдигар ҷудо мекунанд: сиёсати ғосибона (политика экспансия) ва сиёати боздоранда.
Сиёсати ғосибона - чунин сиёсати иқтисодиест, ки кўшиши давлатро барои зиёд кардани маҷмўи тақозо тавассути пасткунии меъёри андозҳо ва зиёд кардани хароҷотҳои давлатӣ ифода мекунад.

Просмотров: 1018