|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Сармоягузорӣ ва андӯхт, шакл ва самараи онҳо дар шароити бозор (САРМОЯГУЗОРӢ ВА АНДӮХТ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити бозор ҳар як раванди тавлидот ҳамчун ҷараёни доимии истифода ва табдилдиҳии захираҳои иқтисодӣ ба маҳсулоти иқтисодӣ, тибқи нақшаи захираҳо – омилҳои истеҳсолот – маҳсули фаъолияти иқтисодӣ сурат мегирад.

Просмотров: 184

Сармоягузорӣ ва андӯхт, шакл ва самараи онҳо дар шароити бозор (САРМОЯГУЗОРӢ ВА АНДӮХТ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити бозор ҳар як раванди тавлидот ҳамчун ҷараёни доимии истифода ва табдилдиҳии захираҳои иқтисодӣ ба маҳсулоти иқтисодӣ, тибқи нақшаи захираҳо – омилҳои истеҳсолот – маҳсули фаъолияти иқтисодӣ сурат мегирад.

Просмотров: 191

Сармоягузорӣ ва андӯхт, шакл ва самараи онҳо дар шароити бозор (САРМОЯГУЗОРӢ ВА АНДӮХТ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити бозор ҳар як раванди тавлидот ҳамчун ҷараёни доимии истифода ва табдилдиҳии захираҳои иқтисодӣ ба маҳсулоти иқтисодӣ, тибқи нақшаи захираҳо – омилҳои истеҳсолот – маҳсули фаъолияти иқтисодӣ сурат мегирад.

Просмотров: 330

Самаранокии андӯхт ва хусусиятҳои ташаккули он (САРМОЯГУЗОРӢ ВА АНДӮХТ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз масъалаҳои умдаи макроиқтисод - баланд бардоштани самараи андӯхт мебошад. Самаранокии андӯхт (Са) вобаста ба нақш ва мақоми он дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ ҳархела муайян карда мешавад

Просмотров: 172

Шакл ва намудҳои андӯхт (САРМОЯГУЗОРӢ ВА АНДӮХТ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар амалияи хоҷагидорӣ андӯхт дар шаклҳои гуногун: андӯхти истеҳсолӣ, ғайриистеҳсолӣ, заҳираҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, андӯхти исмӣ (номиналӣ), воқеӣ (реалӣ), андӯхти марказонида ва ғайри марказонидашуда, андӯхти инфиродӣ, ҷамъиятӣ ва ғайра баромад мекунад.

Просмотров: 199

Андӯхт, моҳият ва сарчашмаҳои ташаккули он (САРМОЯГУЗОРӢ ВА АНДӮХТ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моҳият ва сарчашмаҳои ташаккули андӯхт. Классикони иқтисоди сиёсӣ (А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс) оид ба андӯхт, ҳамчун сарчашмаи таҳрикдиҳандаи истеҳсолоти ҷамъиятӣ. Андӯхт. Сарчашмаҳои андӯхт дар сатҳи микроиқтисод. Шакл ва намудҳои андӯхт. Андӯхти истеҳсолӣ, ғайриистеҳсолӣ, исмӣ ва воқеӣ. Фонди андӯхти истеҳсолӣ. Меъёри андӯхти истеҳсолӣ.

Просмотров: 254

Ҳадди майл ба истеъмол ва пасандоз (ИСТЕЪМОЛ ВА ПАСАНДОЗ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ ду навъи миёнаи майл: майли миёнаи пасандоз ва майли миёнаи истеъмолро фарқ мекунанд. Вазни қиёсии хар як шакл ва намуди даромаде, ки ба мақсади истеъмол нигаронида мешавад, майли миёнаи истеъмол (APS) ва агар ба максади пасандоз истифода гардад, майли миёнаи пасандоз (АРС) номида мешавад.

Просмотров: 196

Пасандоз, моҳият ва омилҳои муайянкунандаи он (ИСТЕЪМОЛ ВА ПАСАНДОЗ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз бахшҳои гузашта бармеояд, ки даромад дар сатҳҳои гуногуни хоҷагии халқ (шахси алоҳида, оила, гурӯҳ, корхона, соҳа, ноҳия, давлат...) ташкил меёбад. Он вобаста ба дархост ва эҳтиёҷҳои субъектҳои иқтисодӣ ба ду қисм: истеъмол ва пасандоз (андӯхт) ҷудо мешавад.

Просмотров: 136

Истеъмол, шакл ва омилҳои муаӣянкунандаи он (ИСТЕЪМОЛ ВА ПАСАНДОЗ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз нигоҳи сирати истифодаи неъматҳо истеъмол ҳамчун истеъмоли неъматҳои моддӣ ва истеъмоли хадамот сурат мегирад. Аз нуқтаи назари тарзи истифода (тарзи қонеъ гардонидани талабот) он ҳамчун истеъмоли фардӣ ва коллективӣ (гурӯҳӣ) баромад мекунад.

Просмотров: 174

Истеъмол - унсури асосӣ ва давраи ниҳоии истеҳсолоти ҷамъиятӣ (ИСТЕЪМОЛ ВА ПАСАНДОЗ)

Дата добавления: 2019-10-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Истеъмол - унсури асосӣ ва давраи ниҳоии истеҳсолоти ҷамъиятӣ. Омилҳои истеҳсолот. Истеҳсолот вазъ ва ҳолати иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва тамоюли рушд. Шакл ва омилҳои муайянкунандаи истеъмол.

Просмотров: 275