|
youtaj

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Баҳои иқтисодӣ ба сарватҳои табиӣ ва ҷойгиршавии онҳо

Дата добавления: 2018-06-11

Добавил (а): Алишер Фозилов

Инкишофи иқтисодии ҷамъият, ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда ва фаъолияти инсон дар бисёр маврид аз таъсири муҳити географӣ, ки дар маҷмўъ он шароитҳои табиӣ ва сарватҳои онро дар бар мегирад, вобастагии зиёд дорад.

Шароитҳои табиӣ яке аз узвҳои муҳими муҳити табиӣ буда,  бевосита дар истеҳсолоти моддӣ ҷалб карда намешаванд, вале бе онҳо протсесси истеҳсолот ғайриимкон аст. Ба ин пеш аз ҳама релеф, иқлим, нури Офтоб ва ғайра дохил мешаванд. Шароитҳои мувофиқ ва ё номувофиқи табиӣ ба инкишофи иқтисодии ҷамъият ва ба ҳаёти инсон таъсири назаррас дорад.

Просмотров: 738

Хавф дар соҳибкорӣ ва таҳдиди муфлисшавӣ

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Хавф ва намудҳои он;
 • Тарз ва усулҳои паст намудани сатҳи хавф;
 • Мафҳуми муфлисшавии корхона ва тартиби он.

Просмотров: 1650

Молияи корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Нақши молия ва сарчашмаҳои ташаккули он;
 • Шаклҳои таъмини молиявии корхона;
 • Тавсифи умумии андозҳое, ки корхона пардохт мекунад.

Просмотров: 3180

Сифат ва рақобатнокии маҳсулот

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 1. Маҳфум ва нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот.
 2. Мафҳуми рақобатнокӣ ва нишондиҳандаҳои рақобатпазирӣ.
 3. Таҳлили рақобатпазирии корхона.

Просмотров: 1872

Нарх ва нархгузорӣ ба маҳсулоти корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Нарх ва намудҳои он;
 • Таркиб ва сохтори нархи маҳсулот;
 • Сиёсати нархгузории корхона.

Просмотров: 1806

Хароҷоти истеҳсолӣ ва арзиши аслии маҳсулот

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Мафҳум, моҳият ва аҳамияти хароҷоти корхона;
 • Таснифи хароҷотҳои истеҳсолии корхона;
 • Арзиши аслии маҳсулоти корхона.

Просмотров: 2471

Пешгирикунӣ ва банақшагирии фаъолияти корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Ташаккулёбии стратегияи хоҷагидорӣ.
 • Банақшагирии истеҳсол ва фурӯши маҳсулот.
 • Бизнес – нақша. Маҳфум ва мундариҷаи бизнес-нақша.

Просмотров: 1615

Сохтори ташкилии идоракунии корхонаҳо

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 1. Сохтори ҷадвалӣ, хусусият ва соҳаи истифодабарии он;
 2. Сохтори функсионалӣ, афзалият ва камбудиҳои он;
 3. Сохтори дивизионалӣ.

Просмотров: 2463

Сохтори истеҳсолӣ ва ташкилии корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 1. Сохтори истеҳсолии корхона;
 2. Шаклҳои ташкили истеҳсоли саноатӣ;
 3. Ҷараёни истеҳсолӣ ва принсипи ташкили он.

Просмотров: 1410

Ташкили музди меҳнат дар корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Мафҳум ва моҳияти музди меҳнат.
 • Шакл ва системаи музди меҳнат.
 • Иштирок дар фоидаи корхона.

Просмотров: 1670