|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз таҳлили саволҳои пештара бармеояд, ки ҳар як давлат тибқи сират ва давраҳои рушди низомҳои иқтисодӣ дорои низоми пулӣ, қарзӣ ва бонкӣ буда, таҳти омилҳои гуногуни субъективию объективӣ - табиӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ қарор дошта, тамоюл ва самту равиши кунунӣ ва дурнамои онро муайян мекунад.

Просмотров: 285

Бонкҳо, вазифа, шакл ва низоми онҳо (СИЁСАТИ ПУЛӢ ВА ҚАРЗИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бонкҳо аз давраи қадим пайдо шуда, ҳамчун идораҳои махсуси пулмайдакунӣ ва иҷро кардани амалиётҳои на чандон мушкилу мураккаби пулию қарзӣ фаъолият менамуданд.

Просмотров: 253

Вазифа, услуб, шакл ва намудҳои қарз (СИЁСАТИ ПУЛӢ ВА ҚАРЗИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мазмуни иҷтимоию иқтисодии қарз мустақиман бо воситаи иҷрои вазифаҳои он зуҳур ва амалӣ мегардад. Дар адабиёти муосири иқтисодӣ бештар чунин вазифа (функсия) - ҳои қарз номбар карда мешаванд

Просмотров: 281

Қарз ва сарчашмаҳои ташаккули он (СИЁСАТИ ПУЛӢ ВА ҚАРЗИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қарз (кредит) таърихи қадима дошта, баробари инкишоф ва таҳаввули муносибатҳои иқтисодӣ, алалхусус, муносибатҳои молию пулӣ (молиявӣ) бунёд гашта, минбаъд ботадриҷ, бо низомҳои иқтисодӣ ҳамоҳанг такмилу инкишоф ёфта, ба дараҷаи баландтарини тараққиёти худ расидааст.

Просмотров: 229

Ҳаҷм (масса)-и пул. Бозори пул ва эътидоли он (СИЁСАТИ ПУЛӢ ВА ҚАРЗИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Анбӯҳи беинтиҳои гардиши пул дар доираи мамлакат дар алоқамандӣ бо муносибатҳои пулии бурунмарзӣ дар шакли нақд ва ғайринақдӣ, раванди харидуфурӯши неъматҳою хадамот – муомилоти пулиро ташкил медиҳад.

Просмотров: 197

Пул ва марҳалаҳои инкишофи он (СИЁСАТИ ПУЛӢ ВА ҚАРЗИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Пул баробари муносибатҳои бозорӣ эҳё ва инкишоф ёфтааст. Он неъмат ё худ мӯъҷизаест, ки инсон барои худ ихтироъ кардааст ва минбаъд маъмулу машҳур гаштааст. Пул мӯъҷизаест, ки инсонро ба худ ҷалбу мафтун намуда, барои дастрас ва дарёб намудан онро саргардон ва ба азобу шиканҷа гирифтор намуда, маҷбур месозад, ки тарзу услуб ва санъати нав ба навро ба даст овардан, истифода ва масраф намуданашро ёд гирад.

Просмотров: 302

Иттифоқҳо ва ҳаракати касаба, нақш ва мақоми онҳо (ҲАВЗАИ ИҶТИМОИИ ИҚТИСОДИЁТ ВА СИЁСАТИ ИҶТИМОИИ ДАВЛАТ)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Пайдоиш ва густариши итттифоқ ва ҳаракатҳои касаба, асосан, аз давраи капитализми тосаноатӣ (индустриалӣ) оғоз ёфта, зина ва давраҳои гуногуни пурпечутоб ва пур аз муборизаро паси сар кардааст.

Просмотров: 162

Таъмини иҷтимоӣ ва ёрии иҷтимоӣ (ҲАВЗАИ ИҶТИМОИИ ИҚТИСОДИЁТ ВА СИЁСАТИ ИҶТИМОИИ ДАВЛАТ)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити бозор сохти иҷтимоии аҳолӣ чунон тақсимбандӣ шудааст, ки яке аз ҳисоби қобилияти меҳнатию ақлонӣ даромад ба даст оварда, пурра ё қисман аз ҳисоби он талаби худро бо воситаҳои ҳаётии зарурӣ қонеъ мегардонад ва дигаре қобилияти меҳнатӣ дошта, манбаи муайяни фаъолият наёфта, гушнаю ташна бекор мегардад.

Просмотров: 216

Пуштибонии иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ (ҲАВЗАИ ИҶТИМОИИ ИҚТИСОДИЁТ ВА СИЁСАТИ ИҶТИМОИИ ДАВЛАТ)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таърих гувоҳи он аст, ки бӯҳронҳои иқтисодӣ, муозин ҳамчун силсилаҳои муайяни иқтисодӣ (3-5, 10-15 сол) такрор шуда, ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоиро рӯ ба поён мебаранд (дар ин ҷо ҷангҳо низ истисно буда наметавонад).

Просмотров: 159

Сиёсати иҷтимоии давлат: моҳият, тамоюл ва хусусиятҳои он (ҲАВЗАИ ИҶТИМОИИ ИҚТИСОДИЁТ ВА СИЁСАТИ ИҶТИМОИИ ДАВЛАТ)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сиёсати иҷтимоии давлат яке аз воситаҳои дар амал татбиқ намудани сиёсати иқтисодии давлат – ноил гаштан ба дараҷаи баланди беҳбудии некӯаҳволии ҷомеа мебошад.

Просмотров: 221