|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Бизнес, мохият ва шаклҳои ташкили он

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бизнес аз вожаи англисии «business» гирифта шуда, маънои кор, фаъолият, шуғлро ифода мекунад, ки он ягон навъи даромад ва фоидаро таъмин карда тавонад.

Просмотров: 2085

Хароҷот хамчун мафхуми иқтисодӣ

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити бозор, чорчўбаи истеъмолкунандаро манфиати (сифати) молу хадамот ва манфиати фирмаро хароҷот, ё худ истифодаи захираҳои иқтисодӣ ташкил медиҳад.

Просмотров: 1498

Хароҷоти интиҳои (marginal cоst)

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хароҷоти интиҳои (marginal cоst) мустақиман бо тавлиди иловагии маҳсулот вобаста мебошад. Он дар мояи ҳарчи арзонтар сурат гирифтани тавлиди неъмату хадамот асос меёбад. Хароҷоти интиҳоӣ, масрифоте мебошад, ки барои истеҳсоли ҳар як воҳиди иловагии маҳсулоти аз меъёр зиёдати талаб карда мешавад.

Просмотров: 828

Сохтори истехсолии корхонаҳо Ҷараёни истехсоли дар корхона

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Асоси ҳар як корҳонаро ҷараёни истеҳсолии он муайян мекунад, ки он аз маҷмўи бо ҳам алоқаманди ҷараёнҳои табиӣ ва меҳнатӣ иборат аст. Ҷараёнҳои истеҳсолӣ аз маҷмўи амалиётҳои алоҳида иборатанд ва мақсади онҳо истеҳсоли маҳсулоти муайян мебошад.

Просмотров: 1482

Принсипҳои ташаккули сохтори истехсолии корҳонаҳо ва намудҳои он

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таҷрибаи кори корҳонаҳо се намуди сохтори истеҳсолиро муайян намудааст: сохтори технологӣ, предметӣ ва омехта (технологию предметӣ).

Просмотров: 909

Ташкили тайёрии техникии истеҳсолот

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маҷмўи таҷҳизоти технологӣ, энергетикӣ, нақлиётӣ ва дигар хели он, воситаҳои ташкилӣ ва ҳисобкунӣ, асбобҳо, инвентар, бино ва иншоот, ки бо воситаи онҳо ҷараёни такрористеҳсолкунӣ дар чорчўбаи звеноҳои асосӣ, ёрирасон, хизматрасон ва идоракунии корҳона амал мекунад базаи моддӣ- техникиион мебошад.

Просмотров: 917

Бекори: мохият, намудҳо, сабабҳо ва оқибатҳои иҷтимои – иқтисодии он

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми нав: Бекорӣ. Бекории фриктсионӣ, таркибӣ, даврӣ, ниҳонӣ ва институтсионӣ. Сохти бекорӣ. Меъёри табиӣ бекорӣ. Қонуни Оукен. Шуғли аҳолӣ. Шуғли пурраи аҳолӣ. Бехатарии иқтисодии меҳнаткашон.

Просмотров: 3082

НАЗАРИЯИ САРМОЯИ ИНСОНИ. МЕХНАТ, ШУҒЛ ВА БЕКОРИ

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар замони муосир сармояи инсонӣ яке аз омилҳои муҳими рушди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Мувофиқи тадқиқотҳои иқтисодчиёни Бонки ҷаҳонӣ, ки омилҳои рушди иқтисодии 192 кишвари дунёро таҳлил намудаанд, дар кишварҳои ба иқтисоди бозоригузаранда (кишварҳои собиқ шўравӣ) 16 фоизи рушди иқтисодӣ ...

Просмотров: 3006

ХУСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛИ КОРҲОНАҲОИ ҲОЧАГИИ ҚИШЛОҚ

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сохаи кишоварзи хамчун узви пайвастаи иқтисоди милли дар хамбастаги бо дигар сохаҳо ба вуқўъ пайваста, сарчашмаи бо неъматҳо қонеъ гардондани талаботи инсон ва чомиа қадр карда мешавад.

Просмотров: 1315

ДАРОМАДИ ЗАМИН, ШАКЛ ВА МЕХАНИЗМИ ТАШКИЛЁБИ ВА ТАҚСИМИ ОН

Дата добавления: 2016-04-29

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тахлили илмии рента сароғоз аз чониби асосгузорони иқтисоди сиёсии англис А.Смит ва Д. Рикардо ва минбаъд К.Маркс ба вуқўъ пайвастааст.

Просмотров: 1179