|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Тамсилаҳои кунунии истеҳсолоти молӣ (бозорӣ) (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити ҳозираи истеҳсолоти молии капиталистӣ, дар кулли ҳавзаҳои иқтисод, дар шаклу намудҳои гуногун: картел, индикат, трест, консерн, ширкатҳову корпоратсияҳо, конгломератҳову ширкатҳои саҳҳо-мию фармомиллатӣ ташкил ёфта, самт ва равиши рушди иқтисоди мамла-катро муайян месозанд

Просмотров: 207

Истеҳсолоти молӣ, шакл ва заминаҳои густариши он (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тақсими ҷамъиятии меҳнат - асоси ташаккули хоҷагиҳои бозорӣ. Шакл ва намудҳои хоҷагиҳои ҷамъиятӣ. Истеҳсолоти (хоҷагиҳо) молӣ, шакл ва заминаҳои густариши он. Тамсилаҳои кунунии истеҳсолоти молӣ (бозорӣ)

Просмотров: 262

Хусусиятҳои фаъолияти фирма дар шароити рақобати мукаммал

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҳаёти аслӣ инчунин ҳолате мушоҳида карда мешавад, ки дар бозор танҳо ду истеҳолкунанда мавҷуданд. Аввалин маротиба чунин хусусиятро олим – иқтисодчии франсуз Антуан Огюстен Курно (1801–1877) мушоҳида намуда ба ҳамтаъсиррасонии онҳоро таҳлил карда буд

Просмотров: 2173

Сохторҳои бозорӣ

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хусусияти асосии иқтисодиёти бозорӣ ин интихоби озод мебошад: истеҳсолкунанда дар интихоби маҳсулоти истеҳсол мекарда озод мебошад, истеъмолкунанда – дар интихоби мол озод аст, коргар бошад – дар интихоби ҷойи кор озод аст ва ғайра

Просмотров: 1394

Ширкатҳо ва бозорҳо: умумияти принсипҳо ва гуногунии шаклҳо

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар мавзӯи мазкур кӯшиш мекунем дарк намоем, ки дар кадом сатҳи истеҳсолот максимизатсияи фоида дастрас карда мешавад (фарқи байни даромади умумӣ ва хароҷоти умумӣ)

Просмотров: 1364

Хароҷоти истеҳсолӣ

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳар як фирма пеш аз оғоз кардани истеҳсолот бояд муайян намояд, ки ба кадом фоида ноил мегардад. Барои ин фирма бояд талаботро омӯзад ва муайян намояд, ки бо кадом нарх маҳсулоти истеҳсолкардаашро мефурӯшад, инчунин фирма бояд даромади пешбинишударо бо хароҷот муқоиса кунад

Просмотров: 2000

Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми II)

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Талабот ба захираҳо ҳосилавӣ буда, аз талаботи неъматҳо вобастагӣ дорад. Агар маҳсулоти интиҳоиро бо ифодаёбии пулӣ бо воситаи МRР ва хароҷотҳои интиҳоиро бо МRС ифода кунем, дар чунин ҳолат қоидаи истифодаи захираҳо бо чунин тарз ишора шуданаш мумкин аст:

Просмотров: 1155

Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми I)

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фирма–ин ташкилоте, ки соҳиби як ва ё якчанд корхонаҳо буда, захираҳоро барои истеҳсоли молҳо ва ё хизматҳо бо мақсади ба даст овардани фоида истифода мебарад

Просмотров: 1601

Назарияи рафтори истеъмолкунанда

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Рафтори истеъмолкунанда – ин ҷараёни таъсисёбии талаботи истеъмолкунанда ба молҳо ва хизматҳои гуногун мебошад. Фаъолияти одамон дар соҳаи истеъмоли неъматҳои истеъмолӣ субъективӣ буда, аксар вақт пешгӯи нашавандаанд. Дар аввал кӯшиш мекунем рафтори истеъмолкунандаро аз мавқеъи назарияи фоиданокии интиҳоӣ таҳлил кунем.

Просмотров: 1421

Мафҳуми чандирнокӣ

Дата добавления: 2018-09-20

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чандирнокӣ – дараҷаи таасуроти як тағйирёбандаи иқтисодӣ ба тағйирёбандаи дигар. Дар микроиқтисод чандирнокии талабот ва пешниҳод дида баромада мешаванд

Просмотров: 2165