|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Иқтисодиёт шинос шавед! :)

Субъект ва намояндаҳои иқтисодӣ (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Новобаста ба шаклу намуд, меъёр ва ҳаҷму ҷойгиронӣ, иқтисод ҳамчун натиҷаи амалиётҳои субъектҳои иқтисодӣ баромад мекунад.

Просмотров: 48

Иқтисод ҳамчун мафҳуми хоҷагидорӣ ва илмӣ (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Инсон табиатан аз ибтидои офарид то кунун баҳри қонеъ гардонидани талабу ниёзҳои худ эҳтиёҷ ба хӯрдан, пӯшидан, кор кардан, сохтан, хондан, истироҳат, маишат ва ғайра дорад.

Просмотров: 50

Танзими давлатии бозор, вазифа ва хусусиятҳои он (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чӣ тавре аз таҳлили мавзӯъҳои гузашта бармеояд, бозор аз ҷиҳати сохт ва мазмуни ботинӣ худ аз худ арзи вуҷуд дошта наметавонад. Ҷавҳари марказии бозорро унсурҳои худи он (истеҳсолкунанда, фурӯшанда, харидор), механизми таҳриқдиҳандаи он (тақозо, арза, нарх, рақобат), зерсохти бозор (бирҷа, музоида...), шакл ва намудҳои гуногуни он ташкил медиҳад.

Просмотров: 60

Механизми бозор, моҳият ва хусусиятҳои он (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Масоили бозор, алалхусус, механизми амали он аз қадим то кунун мавриди баҳсу мунозира ва таҳлилу таҳқиқ қарор дорад. Таҳти механизм одатан восита, олот ё худ фишанге дар назар дошта мешавад, ки он қодир бошад ягон амалиёт ё худ ҳаракатро анҷом диҳад.

Просмотров: 41

Шакл ва намудҳои бозор

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бозор дорои таркиб ва низоми мураккаб буда, тамоми ҷанбаҳои иқтисодиро фаро мегирад. Таркиби (сохтори) бозор ҳамчун ҷузъи муҳимтарини низоми иқтисодӣ, тибқи хусусиятҳои моликият, фаъолияти хоҷагидории субъ-ектҳои иқтисодӣ, хусусиятҳои ташаккули муомилоти молию пулӣ, сатҳ ва дараҷаи ғайридавлатикунонӣ, шакл ва намудҳои бозор, алалхусус савдо ва ғайра муайян карда мешавад.

Просмотров: 45

Вазифаҳои бозор ва омилҳои муайянкунандаи он (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бозор худ аз худ, бидуни сабаб ва шароитҳои муайяни таърихӣ бунёд ва густариш ёфта наметавонад. Таҷриба нишон медиҳад, ки инкишоф ва таҳаввули бозор таҳти шароит ва услубҳои мушаххас қарор мегиранд.

Просмотров: 70

Бозор, шароит ва принсипҳои ташкили он (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Башарият то бунёд ва ташаккул ёфтани бозор, таи ҳазорсолаҳо дар иҳотаи хоҷагидории инфиродӣ (натуралӣ) ҳаёт ба сар бурдааст. Дар доираи ин тамсилаи хоҷагидорӣ, маҳсулот ва неъматҳо барои қонеъ гардонидани талаботи дохилихоҷагӣ, дар асоси тақсими баробарии маҳсулоти истеҳсол-кардашуда сурат мегирифт.

Просмотров: 48

Вазифа ва муомилоти пул (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Моҳияти пул дар иҷрои вазифа (функсия)-ҳои он баръало намоён мегардад. Илми муосири иқтисод пулро на аз нуқтаи назари моҳият - эквиваленти ҳамаи молҳо, балки аз нигоҳи амалия, нақшу вазифаи он дар бозор қадр мекунад.

Просмотров: 65

Мол ва ҷанбаҳои асосии он (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мол, эҳёву ташаккул ва таҳаввули он, мустақиман бо хусусиятҳои хоҷагиҳои ҷамъиятӣ вобаста мебошад. Дар шароити хоҷагиҳои натуралӣ аз сабаби маҳдуд будани доираи хоҷагиҳо ва бозор неъматҳои моддӣ дар шакли маҳсулот мубодила (додугирифт) карда мешаванд.

Просмотров: 47

Неъмат - мояи асосии истеҳсолоти молӣ (АСОСҲОИ ХОҶАГИҲОИ БОЗОРӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Неъмат заминаи айнии бунёду ташаккул ва унсури муҳимтарини банизомдарории истеҳсолоти молӣ мебошад. Дар мояи он маҳсулот ва мол таркиб ёфта, истеҳсолоти молии оддию капиталистӣ густариш меёбад. Мафҳуми неъмат, мантиқан пеш аз хоҷагиҳои натуралӣ (молӣ), дар давраи низоми иқтисоди суннатӣ ба миён омада, то кунун истифода карда мешавад.

Просмотров: 50