|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Менеҷмент шинос шавед!

Саволҳо барои худсанҷишии натиҷаҳои аз фанни Менеҷменти ташкилот

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Саволҳо барои худсанҷишии натиҷаҳои аз фанни Менеҷменти ташкилот

Просмотров: 2712

Услубҳои идоракунӣ ва асосҳои назарияи он

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳар як роҳбар дар фаъолияти идоракунии худ ўҳдадориҳои худро дар як услуби муйян иҷро менамояд. Услуби идоракунӣ гуфта тарзу усули таъсир расонидан ба рафтори тобеъон дар рафти иҷрои кор меноманд.

Просмотров: 2423

Стратегияи ояндабинии кори ташкилот ва давраҳои амалигардони

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҷараёни интихоби стратегии ширкат чунин кадамҳои асосиро дар бар мегиранд: равшанидиҳии стратегияи ҷори; гузаронидани таҳлили сабади маҳсулот; интихоби стратегияи ширкат ва баҳодиҳии стратегияи интихобгашта.

Просмотров: 1761

Этикаи муомилоти корӣ дар идоракунии кори ташкилот

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Иштирокчиёни муносибати корӣ барои вазифаи дар пеш гузошта шуда, ба мақсад ва комёбиҳои назаррас ноил шудан аз рўи қонун баромад менамоянд. Дар процессии корӣ шарти асосии муносибати корӣ ин пеш аз ҳама муносибати шахсон мебошад.

Просмотров: 2985

Қоидаҳои асосӣ банақшагирии лоиҳаҳои мақсаднок

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахрм

Идоракунии лоиаҳои имкон медиҳад, ки муаммоҳоро аниқ омўхта, иҷрои онҳоро ба низом дароварда, сохтор ва моҳияти он муайян карда шаванд.

Просмотров: 1371

Сохторҳои ташкилӣ дар идоракунии ташкилот

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми системаи менеҷменти ташкилот - вазифаҳои махсуси роҳбари ва идоракунии кормандони гурўҳи меҳнати доир ба фаъолияти қонеъ гардонидани талаботи харидорон ба молҳои истеъмолӣ.

Просмотров: 3799

Санъати идоракунии муноқиша ва роҳҳои танзими он

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муноқиша ва идоракунии он ҷараёни мураккабе мебошад, ки аз роҳбар меҳнати хеле зиёд, дониш ва кордони талаб менамояд. Сарвар дар ҳамон ҳолат аз иҷрои вазифа худ баромада метавонад, агар оиди муноқиша, сарчашмаҳои пайдоиши он, сабабҳои шахсоне, ки онро ба миён оварданд, ахбори пурра ва аз ҷиҳати илмӣ, ҳуқуқӣ, меъёрӣ асоснок дошта бошад.

Просмотров: 2589

Усулҳои идоракунии ҳолатӣ асабонияти шахс дар ташкилот

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳиссиёти эстетикӣ ҳолате мебошад, ки бо идроки предмет, ҳодисот, муносибат ба ҷаҳони иҳотакарда, ба санъат, зебогӣ мебошад. Дар ҳиссиёти эстетикӣ дар ҳолати зебогиро дар табиат, дар асарҳои бадеӣ дар муносибат мефаҳманд. Ин ҳолатҳои завқ ё шубҳа, ҳиссиёти зебогӣ ва ё безеб, дағалӣ, ҳссиёти баланд ё паст, бад, ҳиссиёти махзака ё андўҳ.

Просмотров: 1797

Захираҳои меҳнати ва фаъолнокии он дар ташкилот

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар баҳодиҳии рафтори ташкилотии коргарони ширкатҳо ва корхонаҳо бояд пеш аз ҳама аз он масъала воқиф шудан лозим аст, ки то чӣ қадар вақтро аз куҷо бояд гирифт.

Просмотров: 4112

Омилҳои таъсиррасонида ба самаранокии кори коллектив

Дата добавления: 2016-01-19

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Муттаҳидшавии одамон барои ноил шави ба мақсадҳои кори, ки дар муддати муайян ё вақти хеле дурудароз мунтазам ва бевосита байни ҳам ҳамкорӣ менамоянд, инчунин ҳар яке аз онхо бодигарон алоқа дошта ва худро узви гурӯҳмеҳисобанд, гурӯҳи корӣҳисобида мешавад.

Просмотров: 1429