|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Менеҷмент шинос шавед!

Таҳаввулоти низомҳо, технолгия ва менеҷменти ахборӣ

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар низоми ахборӣ якчанд технологияҳои ахборӣ истифода шуданаш мумкин аст. Худи низоми ахборӣ воситаи амалисозии технологияҳои мазкур мебошад.

Просмотров: 1517

Нақши технологияҳои ахборӣ дар идоракунии корхона

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар корхона мувофиқи дараҷаҳои идоракунӣ якум низоми ахбории стратегӣ, дуввум низоми ахбории тактикӣ ва сеюм низоми ахбории идоракунии фавриро ҷудо мекунанд.

Просмотров: 752

Низоми иттилоотии идоракунии корхона

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ахбор дар ҷаҳони муосир ин ҳама гунна маълумот набуда, балки ҳамон ахбор ба ҳисоб меравад, ки дар худ навигарӣ дошта номуайянии мавҷударо кам мекунад. Ахбор берун аз офаридаи он вуҷуд дошта, ҳамчун дониши аз ў бегонашуда фаҳмида мешавад.

Просмотров: 1459

Ҷорӣ намудани шаклҳои технологияи нави системаи ахборӣ ва истифодаи он

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Асосан ин ду проблемае, ки монеаи ҷорӣ намудани технологияи нави ахборӣ мегардад, қисми таркиби ташкили стратегии менеҷмент мебошад.
Бинобар ин муваффақияти ҷорӣ намудани навоварӣ дар навбати аввал аз худи менеҷмент талаботи зеринро мехоҳад:

Просмотров: 1016

Истифодаи стратегияи технологияи ахборӣ

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҳақиқат, интернет дар давраҳои аввали пайдоиши худ диққати одамонро бо худ ҷалб намуда буд. Одамон дар гӯшаҳои гуногуни курраи замин истода бо якдигар алоқа пайдо мекарданд.

Просмотров: 998

Самтҳои афзалиятноки менеҷменти ахбори

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба системаи дастгирӣ дохил мешавад:
   гурӯҳҳои дастгирӣ;
   таъминоти географии система;
   сиcтемаи интегратсионӣ;
   сиcтемаи иттиҳодиявӣ.

Просмотров: 762

Системаи ахбории менеҷмент

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

1. Системаи коркарди равишӣ - аз фаъолиятҳои соҳибкории корхона ҳуҷҷатҳоро ба қайд гирифта, коркард менамояд. Ба ин гурӯҳи системаи ахборие, ки бо ёрии онҳо баҳисобгирии фурӯши мол, хариди мол аз молтаъминкунандагон, тағйироти захираҳои корхона, варақаҳои музди меҳнати коргарони корхона дохил мешаванд.

Просмотров: 1020

Дараҷаи таъминоти ахбории менеҷмент ва истифодаи он

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Равандҳои асосии таъминоти ахбории менеҷменти корхона инҳо мебошанд:
    қабул ва коркарди ахбори дохилшаванда;
    таҳлил ва расонидани он то иҷрокунанда;

Просмотров: 801

Классификатсияи ахбори идоракуни

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ташкили барномасозии махсус - вобаста аз хусусияти фаъолияташон корхонаҳо барномаҳои махсуси худро дар компютерҳо месозад, ки барои иҷрои кор хело самаранок мебошад. Мисол, аллакай дар системаи бонкҳо, аэрокассаҳо, идораи киштиҳои кайҳонӣ, роҳҳои ҳавоӣ ва ғайраҳо барномаҳои махсус амал мекунанд

Просмотров: 656

Вазифаҳои ахбори идоракуни

Дата добавления: 2017-02-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дараҷаи талабот ва истифодаи ахбор кори мушкилӣ ҳар як роҳбар мебошад, ки аз таҷрибаи корӣ ва лаёқатмандии роҳбар, инчунин функсияи он вобастагии калон дорад.

Просмотров: 1124