|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Молия ва қарз шинос шавед!

Раванди буҷетӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Раванди бучети шакли асосии омузиш ва банакшагирии ташкилу таксим ва самараноку максаднок истифодабарии манбахои молиявии мутамарказ мебошад...

Просмотров: 4509

Сохтор ва системаи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Системаи бучети давлатии Чумхурии Точикистон аз зинахои зерин иборат мебошад...

Просмотров: 5181

Мохияти стандартхои байналмиллалии хисоботи молияви

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Яке аз вазифахои асоси барои мутамарказ гардонидани бахисобгири дар замони гузашта ин созмон додани Кумитаи СБХмебошад. Кумитаи мазкур 29 июни соли 1973 дар натичаи кабул кардани созишномаи ташкили хисобдорони Австрия, Канада, Франсия, Чумхури Федеративии Олмон, Чопон, Мексика, Нидерландия, Ирландия, Британияи Кабир, ИМА таъсис дода шудааст...

Просмотров: 10513

Таърихи пайдоиши пулҳои филизӣ ва коғазӣ

Дата добавления: 2015-10-03

Добавил (а): Сино Эгамбердиев

То ҷое, ки маълум аст, аввалин бор дар Осиёи Маркази тангаҳои тиллоии Хоҳоманишиён (асри VI пеш аз милод) ба муомилот бароварда шудаанд. Истилои Искандари Макдунӣ ва

Просмотров: 4542

Қонуни муомилоти пулӣ ва назорати гардиши он

Дата добавления: 2015-10-03

Добавил (а): Сино Эгамбердиев

Дар давраҳои аввали истифодаи тиллою нуқра ҳамчун пул зарурати назорати гардишу танзими миқдори он ба миён наомада буд, зеро истеҳсоли тиллою нуқра дар дунё маҳдуд буда, ба

Просмотров: 1938

Низоми пулӣ ва ҷузъҳои таркибии он

Дата добавления: 2015-10-03

Добавил (а): Сино Эгамбердиев

Пул, ки ҷузъи асосии низоми пулӣ мебошад, пайдоишу аз як шакл ба шакли дигар гузаштани он низоми пулиро низ тагйир додааст.

Просмотров: 5880

Эмитентҳо (ноширон) ва сармоягузорон дар бозори қоғазҳои қиматнок (Фаъолияти касбӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок)

Дата добавления: 2015-04-28

Добавил (а): Бахром Ахмедов

Иштирокчиёни бозори қоғазҳои қимматнок шахсони воқеӣ ё ташкилотҳое мебошанд, ки қоғазҳои қимматнокро мехаранд ё мефурӯшанд ва ба гардиши онҳо хизмат мекунанд.
Дар навбати худ иштирокчиёни бозори қоғазҳои қимматнок ба гурӯҳҳои асосӣ тақсим мешаванд....

Просмотров: 2114

Қоғазҳои қиматнок ва қоғазҳои қиматноки ҳосилавӣ (Фаъолияти касбӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок)

Дата добавления: 2015-04-28

Добавил (а): Бахром Ахмедов

Расмиёти эмиссияи коғазҳои қиматноки эмиссионӣ, давраҳои зеринро дар бар мегирад:
- қабули қарор дар бораи паҳнкунии коғазҳои қиматноки эмиссионӣ;
- тасдиқи қарор дар бораи барориши (барориши иловагии) коғазҳои қиматноки эмиссионӣ...

Просмотров: 2301

Танзими давлатии бозори қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фаъолияти касбӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок)

Дата добавления: 2015-04-28

Добавил (а): Бахром Ахмедов

Бозори қоғазҳои қиматнок – ин қисми таркибии бозори сармояи қарзӣ ба ҳисоб меравад ва он ҳамчун объекти танзими давлатӣ буда, бо мақсади ҳимояи сармоягузорон аз ҳаракатҳои зидди онҳо, аз тарафи эмитентҳо ва миёнаравони онҳо равона карда мешаванд. Танзими давлатии бозори қоғазҳои қиматнок бевосита ба воситаи давлат ба xо оварда мешаванд.

Просмотров: 2362

Асосҳои ҳуқуқӣ-меъёрии бозори қоғазҳои қиматнок (Фаъолияти касбӣ дар бозори қоғазҳои қиматнок)

Дата добавления: 2015-04-28

Добавил (а): Бахром Ахмедов

Асоси Қонунбарории бозори қоғазҳои қиматнок дар ИМА. Асоси устувории қонунию ҳуқуқии мамлакатҳои ғарбро дар ин давра бозори қоғазҳои қиматнок ҳамчун сарчашмаи иловагии молиякунонии иқтисодиёт таъмин намуд. Барои ин қонунҳои Амрико оиди қоғазҳои қиматнок мисол шуда метавонанд.
{амин тавр Қонун дар бораи бозори қоғазҳои қиматнок, ки соли 1933 қабул карда шуда буд, масъалаҳои зеринро дар бар мегирад:
- ба сармоягузор пешниҳод намудани иттилоот дар бораи фурeши оммавии қоғазҳои қиматнок;

Просмотров: 2081