|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Молия ва қарз шинос шавед!

Моҳият ва вазифаҳои пул

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар давраҳои тараққиёти ҷамъиятӣ мубодилаи молҳо характери тасодуфӣ доштанд. Он байни қабилаҳо сурат мегирифт. Ин мубодилоти тасодуфӣ шакли арзиши мол, ки дар он як намуди мол таҷассум карда, ин молҳо ба ҳамдигар иваз карда мешуданд. Дар натиҷаи тақсимоти ҷамъиятии меҳнат оҳиста-оҳиста соҳаҳои алоҳидаи чорводорӣ ва растанипарварӣ ҷудо шуданд ва мол ивазкунӣ шакли мунтазамро гирифт.

Просмотров: 9437

Муносибатҳои байналхалқии молиявӣ, қарзӣ ва асъорӣ

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар асоси фаъолияти иқтисодиёти ҷаҳонӣ низоми асъорӣ – молиявӣ хобидааст. Низоми мазкур шакли ташкили муносибатҳои асъорӣ – молиявиро байни субъектони хоҷагии ҷаҳонӣ ифода карда, дар шакли созишномаҳои байналхалқӣ мустаҳкам карда шудааст. Муносибатҳои асъорӣ – молиявӣ на танҳо ҳаракати байналхалқии мол ва хизматҳоро миёнаравӣ мекунанд, балки соҳаи муайяни фаъолиятро доранд.

Просмотров: 3199

Бозори қоғазҳои қиматнок ва тараққиёти он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қоғазҳои қиматнок воситаи амалигардонии ҳуқуқи соҳибони он ба намудҳои неъматҳои моддӣ баромад намуда, ин чунин имконият медиҳад бо воситаи он амалиётҳои иқтисодӣ гузаронида мешавад.
           Қоғази қиматнок-ин як шакли сармояест, ки дар бозор ҳамчун мол гардиш мекунад, ба ивази пул ё мол фурўхта мешавад ва ба соҳибаш фоид меорад. (Нигаред ба нақшаи 1)

Просмотров: 7642

Моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодии суғурта

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Гузариши иқтисодиёт ба муносибатҳои бозоргонӣ, тараққиёти фаъолияти соҳибкорӣ, васеъшавии доираи амалиётҳои молиявӣ ва мубодилавӣ, шартномаи ўҳдадории байниҳамдигарии субъектони ҳоҷагидори- низоми мустаҳками кафолатнокро, ки онро суғурта пешниҳод менамояд талаб мекунад. Фақат дар асоси суғурта муҳофизати манфиатҳои ҷамъияти ва шахсӣ, ки дар ҷараёни истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъмоли неъматҳои моддӣ ба амал меоянд, имконпазир аст.

Просмотров: 2674

Низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Андозҳо – пардохти муқаррар намудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба буҷети давлатӣ ба ҳисоб рафта, дорои хусусияти ҳатмӣ ва инфиродии ғайриэквивалентӣ мебошад. (Мувофиқи моддаи 5 кодекси андози ҶТ)

Просмотров: 5143

Аҳамияти буҷет ҳамчун нақшаи асосии молиявии давлат

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳар як давлат вобаста ба хислати низомҳои иқтисодӣ ва сохтори дар он ҳукмрони шаклҳои моликият низоми хоси молиявиро фароҳам меоварад.

Просмотров: 3060

Нақши молия дар шароити иқтисодиёти бозорӣ

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Идоракунӣ – ин маҷмўаи тарзҳо ва усулҳои таъсири мақсаднок ба объект барои ноилгардии натиҷаи муайян. Идоракуни ба ҳама соҳаҳои фаъолияти инсонӣ, аз он ҷумла ба соҳаи молия низ хос аст. К.Маркс менависад, ки «Ҳар меҳнати ҷамъиятии бевоситае, ки дар ҳаҷми нисбатан калон амалӣ гардонида мешавад, ба идоракунӣ мўҳтоҷ аст».

Просмотров: 3675

Молия, моҳият ва хусусиятҳои он

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Пайдоиш ва амал намудани молия ба таври объективӣ бо қонунҳои инкишофи ҷамъиятӣ муайян карда мешавад, ки ба он дар зиннаи муайяни мавҷудият соҳаи махсуси муносибатҳои тақсимотӣ зарур шуд, ки қонеъгардонии болосохти сиёсиро ба воситаҳои пулӣ таъмин намояд. Таърихан молия дар давраи пойдоршавии муносибатҳои молию – пулӣ ва пайдоиши давлат ба миён омад.

Просмотров: 4179

Моҳият, вазифаҳо, намудҳо ва нақши пулҳо дар иқтисодиёт

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Пул ин моли маҳсусест, ки бо мурури замон аз молҳои дигар ҷудо шуда, ҳамчун ченаки арзиш ва воситаи ҳариду фурӯш амал мекунад. Таъриҳи тамаддун аз пайдоиши одам, оила, кабилaxo, ҳалқиятҳо оғоз меёбад. Тарақиёти ҷамъият, маданият, истеҳсолот, гуногунии шароити зист, муносибу манфиатовар будани мавзӯҳои алоҳида барои истеҳсоли молҳои ҷудогона, пайдоишу пешрафти касби ҳунарманди зарурати тақсимоти ҷамъиятии меҳнатро ба миён овард.

Просмотров: 5212

МОҲИЯТИ ИҚТИСОДӢ - ИҶТИМОӢ ВА ВАЗИФАҲОИ МОЛИЯ

Дата добавления: 2016-06-13

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми молия ҳанўз дар шаҳрҳои калони тиҷоратии Италия дар қарни XII ба миён омада, ҳамчун пардохти пулӣ истифода мегардад. Минбаъд бо баробари инкишоф ва пешрафти ҷомеаи инсонӣ мафҳуми молия нисбатан васеъ паҳн шуда, ба мафҳуми байнихалқӣ табдил ёфт ва ҳамчун мафҳуми ба системаи пулӣ алоқаманд муносибатҳои пулии давлатро ифода менамуд.

Просмотров: 3398