|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Фаъолияти бонкӣ шинос шавед!

Коидаҳои бархам додани бонк

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

То бархам додани бонки саҳомию тичорати, Бонки милли (маркази) чораҳои заруриро оид ба ислох кардани фаъолияти ин бонк ё ташкилоти молиявии гайрибонки меандешад. Яке аз ин чорачуиҳо таъин намудани маъмурияти муваккатй (мудири муваккати) аст.

Просмотров: 1969

ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКҲО

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Назорати бонки дар чаҳон зиёда аз 100 сол ин чониб вучуд дорад ва пеш аз хама дар Иёлоти Муттахидаи Амрико ва Аврупо амали мегардид. Дар мамлакатҳое, ки акнун ру ба таракки оварда вориди иктисоди бозори гаштаанд ва инчунин кишварҳое, ки ба ин бозор дохил шуда истодаанд накши ин назорат дар низоми бонки ва иктисодиёт дарк гардида, рохҳои он такмил ва ин назорат пурзур карда истодаанд.

Просмотров: 4485

Бонки тиҷорати ва сохтори он

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бонк - ташкилоти карзи буда, дорои хукуки гузаронидани чунин амалиёт аст: чалб намудани амонат ва пасандозхои шахсони хукуки ва вокеи ва аз хисоби онхо аз номи худ додани карз, аз руи усулхои муздноки, мухлатноки ва баргардонидан дар вактхои муайяншуда; ифтитох ва пешбурди хисобхои шахсони хукуки ва вокеи.

Просмотров: 8095

Хисоботхои бухгалтерии чори

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Хисоботхои бухгалтери чори ба хисоботхоии мохона ва квартали чудо мешаванд. Тартиботи тартибдихии хисоботхоро барои банкхои тичорати Бонки Миллии Точикистон мукаррар мекунад...

Просмотров: 6872

Мохият ва намудхои хисоботхои бонки

Дата добавления: 2016-01-30

Добавил (а): Алишер Фозилов

Мохияти асосии хисоботхои бонки ин сарчашмаи маълумоти дастрас, пурра ва фаври оиди фаъолияти бонки мебошад. Хисоботхои бонки бояд барои сармоягузорон ва карзгирон фахмо бошанд, бояд барои онхо маълумот оиди сумма, вакт ва хатар, ки ба даромадхои онхо вобаста аст, маълумот дар бораи сохтор ва намудхои захирахои чалбшуда, чойгиркунии онхо, захираи накди барои талафи карз ва гайра дихад...

Просмотров: 4112

НИЗОМИ БАЙНАЛХАЛҚИИ БОНКӢ

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): КУРБОНОВ СУХРОБ

Қарзи байналхалкй ҷузъи муҳимтарини муносибатхои байналхалқии иқтисодй ва қувваи пешбарандаи инкишофи алоқаҳои хоҷагии ҷаҳонй ба ҳисоб меравад. Қарзи байналхалқй ин қарзест, ки онро давлат, бонкхо, дигар шахсони ҳуқуқй ва воқеъии як давлат ба бонкхо, дигар шахсони ҳуқуқи ва воқеии давлати дигар медиханд.

Просмотров: 5008

НИЗОМИ БАЙНАЛХАЛҚИИ БОНКӢ

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): КУРБОНОВ СУХРОБ

Қарзи байналхалкй ҷузъи муҳимтарини муносибатхои байналхалқии иқтисодй ва қувваи пешбарандаи инкишофи алоқаҳои хоҷагии ҷаҳонй ба ҳисоб меравад. Қарзи байналхалқй ин қарзест, ки онро давлат, бонкхо, дигар шахсони ҳуқуқй ва воқеъии як давлат ба бонкхо, дигар шахсони ҳуқуқи ва воқеии давлати дигар медиханд.

Просмотров: 2626

ХАВФИ БОНКЙ ВА ТАСНИФИ ОНҲО

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): КУРБОНОВ СУХРОБ

Ҳар як бонк дар ҳолатҳои гузаронидани амалиёти бонкй метавонад ба хавфе дучор шавад. Бинобарин дар давраи гузариш дар низоми бонкй ба дуруст баҳо додани хавф диқ- қати зарурй дода мешавад. Дар давраи гузариш мафҳуми «хавф» дар ҳаёти ҳар- рӯзаамон боз ҳам мустаҳкамтар ҷой мегирад.

Просмотров: 3181

НИЗОМИ ҲИСОБУ КИТОБ ДАР БОНКҲО

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): КУРБОНОВ СУХРОБ

Вазифаҳои асосии ҳисоботи бонкӣ аз инҳо иборат аст: ташкили пурра ва аниқи ахборҳо оиди фаъолияти бон- кӣ ва вазъи амволии он, ки барои истифода ва таҳлили ҳисоботи бонкӣ, барои роҳбарияти бонк, саҳомон, иштирок- чиёни ташкилот, инвесторон ва кредиторон равона карда мешавад;

Просмотров: 2108

НИЗОМ ВА ШАКЛҲОИ ҚАРЗ ДАР ШАРОИТИ ҲОЗИРА

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): КУРБОНОВ СУХРОБ

Моҳият ва зарурати қарз Олоти истеҳсолот ва воситаҳои истеҳсолотро ба забони иқтисодӣ воситаҳои гардон ва асосӣ мегӯянд.

Просмотров: 2821